TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye, Alplerden başlayıp Himalaya’ya kadar uzanan dağ kuşağının geçtiği bir ülkedir. Bu durum hangisine sebep olmuştur?

A
Ülkemizin yer altı kaynakları bakımından zengin olmasına.
B
Ülkemizde yükseltinin artmasında ve engebeli arazilerin geniş yer kaplamasına.
C
Ülkemiz topraklarının verimli olmasına ve tarım ürünleri çeşitliliğine.
D
Ülkemizde karasal iklimin daha çok görülmesine.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi karaların üzerindeki çukurlukları dolduran tatlı ya da tuzlu su kütlesidir?

A
göl
B
deniz
C
nehir
D
okyanus
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi karaların su kütlelerine doğru uzanmış bölümüdür?

A
ada
B
burun
C
koy
D
körfez
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi çevresine göre yüksekte kalmış ve akarsular tarafından derin olarak yarılmış geniş düzlüklere verilen addır?

A
ova
B
vadi
C
çöl
D
plato
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi bir yerin nüfusunu belirleyen beşeri unsurlardan birisidir?

A
iklim
B
toprak yapısı
C
tarım
D
yeryüzü şekilleri
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi doğal bir yatak içinde akan su kütlesidir?

A
nehir
B
göl
C
boğaz
D
deniz
Soru 7
Türkiye fiziki ve beşerî coğrafya çeşitliliğinin fazla olduğu ender ülkelerden biridir. Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?

A
Tarım ürünlerindeki çeşitliliği artırmıştır.
B
Turizm faaliyetlerini ve gelirlerini artırmıştır.
C
Ulaşım çeşitlerini artırmış ve kolaylaştırmıştır.
D
Ülkemizde çıkarılan maden çeşitliliğini artırmıştır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi akarsuların denize döküldükleri yerlerde, taşıdıkları alüvyonların biriktirmesi sonucunda oluşan yeryüzü şeklidir?

A
plato
B
tepe
C
vadi
D
ova
Soru 9
Nem (su buharı) bir yerdeki sıcaklığın fazla artmasını ve azalmasını engeller. Böylece sıcaklığın dengede kalmasını sağlar. Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar, doğu batı yönünde uzandığı için kıyı kesimlerdeki nemin iç kesimlere doğru girmesini engeller. İç kesimlerde nemin az olması günlük ve yıllık sıcaklık farkını artırır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Tarım alanlarının daha geniş olmasını,
B
Daha geniş alanlarda karasal iklim görülmesine.
C
Ülkenin iç kesimlerinde daha çok yağış görülmesine,
D
Ülkemizde çok çeşitli iklim görülmesine,
Soru 10
Ülkemizin fiziki yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Türkiye’nin kuzey ve güneyindeki sıradağlar ülkemizin doğusunda birleşmesi yükseltinin artmasına neden olmuştur.
B
Yükseltinin artması düz arazilerin dana geniş yer kaplamasında neden olmuştur.
C
Batı Anadolu’da alçak ve ovalık yerler fazladır.
D
Anadolu’nun içlerine doğru gidildikçe yükseltinin artığını ve geniş plato alanlarının da yaygınlaştığını görürüz.
Soru 11
“Türkiye’nin nüfus haritasını incelediğimizde nüfusun eşit bir şekilde dağılmadığını görürüz. Anadolu’nun iç kesimlerindeki çoğu ilde nüfus az iken kıyı kesimlerinde fazladır. “ Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma etkisi en fazladır?

A
iklim özellikleri
B
bitki örtüsü
C
yeryüzü şekilleri
D
tarım ürünleri
Soru 12
Deniz sularının karaların içine doğru sokulduğu bölümüne ne ad verilir?

A
vadi
B
koy
C
burun
D
ova
Soru 13
Ülkemizde aşağıdaki iklimlerden hangisi görülmez?

A
Karadeniz iklimi
B
Akdeniz iklimi
C
Karasal iklim
D
Muson iklimi
Soru 14
Türkiye’deki en yaygın yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
ova
B
plato
C
dağ
D
adi
Soru 15
İnsanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilime, denir. Tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A
fiziki coğrafya
B
beşerî coğrafya
C
yerel coğrafya
D
siyasi coğrafya
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin iklimi, jeopolitik konumu beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerini zenginleştirmiştir?

A
yeryüzü şekilleri
B
bitki örtüsü
C
tarım ürünleri
D
yerleşme şekilleri
Soru 17
Türkiye, dünya üzerinde Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanda yer alır. Bu nedenle ülkemizin büyük bölümünde Akdeniz ikliminin görülmesi gerekir. Fakat bat ve güney kesimlerde Akdeniz, iç kesimlerde karasal, kuzey kesimlerde de Karadeniz iklimi görülür. Bu durumun en önemli nedeni hangisidir?

A
bitki örtüsü
B
yeryüzü şekilleri
C
ekonomik faaliyetler
D
denizlere göre konumu
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi çevresine göre yüksek ve belli bir doruğu olan yeryüzü şeklidir?

A
dağ
B
plato
C
ova
D
vadi
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi dört taraf sularla çevrili olan kara parçasıdır?

A
göl
B
koy
C
ada
D
burun
Soru 20
Üç taraf sularla çevrili kara parçasına ne ad verilir?

A
burun
B
koy
C
körfez
D
kıta
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön