6.Sınıf Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?

A
Hammadde, doğal güzellik ve ticari izin
B
Sermaye turizm ve tarım
C
İnsan gücü, hammadde ve sermaye
D
İnsan gücü, iklim ve deniz
Soru 2
Bir ülkenin başka ülkelerden mal almasına ne denir?

A
ekonomi
B
ihracat
C
ticaret
D
ithalat
Soru 3
Bir ülkede tarımsal üretimin yoğun olması aşağıdakilerden hangisini göstermez?

A
İklimin farklı tarım ürünlerinin üretimine elverişli olduğunu.
B
Ülkede tarım işçilerinin sayısının çok olduğunu.
C
Toprağın, pek çok yerde tarıma elverişli olduğunu.
D
Ülkede sanayinin geliştiğini
Soru 4

Ülkemizde üretilen buğdayın bazı yıllar çok , bazı yıllar az olması;

1. Yağış düzeni

2. Tarım alanlarının azalması

3. Tarım teknolojilerinin Yetersizliği gibi nedenlerden hangisi açıklanır?

 

A
Yalnız 3
B
1 ve 2
C
Yalnız 2
D
Yalnız 1
Soru 5
Bir ülkenin dış ülkelere ürün satmasına ne ad verilir?

A
ihracat
B
ticaret
C
ekonomi
D
ithalat
Soru 6
  1. Çiftçi
  2. Ekmek
  3. Buğday
  4. Fırın
  5. Un
Yukarıda verilenler üretim aşamasına göre sıralandığında en doğru sıralama hangisi olur?

A
1 - 2 - 3 - 4 - 5
B
1- 3 - 5 - 4 - 2
C
1 - 3 - 2 - 4 - 5
D
1 - 3 - 2 - 5 - 4
Soru 7
  1. İnsan gücü
  2. Hammadde
  3. Kapital
Üretimin gerçekleştirilmesi için yukarıdakilerin hangisi gereklidir?

A
1
B
1,2 ve 3
C
1 ve 3
D
1 ve 2
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?

A
insan gücü, sermaye, hammadde
B
sermaye, hammadde, zaman
C
iklim, enerji, sermaye
D
para, yol, zaman
Soru 9
Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bölgemiz hangisidir?

A
Marmara Bölgesi
B
Ege Bölgesi
C
Akdeniz Bölgesi
D
Doğu Anadolu Bölgesi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisi değildir?

A
Pamuk
B
Buğday
C
Zeytin
D
Susam
Soru 11
Bir bölgenin gelişmesi için yeni iş alanlarına ihtiyaç vardır. Yeni iş alanları oluşturan insanlara ne ad verilir?

A
Üretici
B
Satıcı
C
Girişimci
D
Çiftçi
Soru 12
Seracılık daha çok hangi iklim özelliğine sahip olan yerlerde görülmektedir?

A
Kışların kar yağışlı olduğu
B
Yazların kurak olduğu
C
Baharda yağmurun bol olduğu
D
Kışların ılık olduğu
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisidir?

A
buğday
B
arpa
C
pirinç
D
zeytin
Soru 14
Zengin yeraltı madenlerine sahip bir bölgede yaşayanların, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle daha çok uğraşmaları beklenir?

 

A
Madencilik
B
Balıkçılık
C
Ticaret
D
Tarım
Soru 15
Aşağıda bazı meslekler ile yapıldığı bölgeler verilmiştir. Doğru olanı bulunuz.

A
Balıkçılık-Urfa
B
İpekböcekçiliği-Bursa
C
Çay -Zonguldak
D
Taşkömürü-Rize
Soru 16
Batı Akdeniz kıyılarımızda .................. dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bu yöre, tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir. Bu metni tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turizme
B
Balıkçılığa
C
Tarıma
D
Ticarete
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi üretimin olabilmesi için gerekli değildir?

A
hammadde
B
sermaye
C
toprak
D
güç
Soru 18
Bir bölgenin iklim özellikleri, yeryüzü, şekilleri, ulaşımın kolaylığı o bölgenin sanayileşmesini etkiler. Bu açıklamaya göre aşağıdaki illerden hangisi sanayi yönünden en gelişmiştir?

A
Hakkari
B
Artvin
C
İstanbul
D
Amasya
Soru 19
İç Anadolu ile Güney Doğu Anadolu da kerpiç, Karadeniz de ağaç, Doğu Anadolu da ise taş evler vardır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bitki örtüsü
B
İklim özellikleri
C
Ekonomik faaliyetler
D
Nüfus yoğunluğu
Soru 20
Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bunların en çok yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir.Bunların hangisi doğrudur?

A
Tütün-Karadeniz Bölgesi
B
Pamuk-Güneydoğu Anadolu Bölgesi
C
Zeytin-Karadeniz Bölgesi
D
Mercimek-Akdeniz Bölgesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön