6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Yurt Anadolu Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sebeplerinden birisi değildir?  
A
Doğudan gelen ticaret yollarına hâkim olmak.
B
Bizans’ın papadan yardım istemesi.
C
Kiliseye olan güven azalması.
D
Doğunun zenginliklerini ele geçirmek
Soru 2
Kars’ta bulunan Ani Kalesi’nin fethedilmesi Türkleri nasıl etkilemiştir?
A
Alparslan’a olan güvenlerini azalttı.
B
Türklerin birleşmesini sağladı.
C
İslamiyet’e bağlılıklarını artırdı.
D
Anadolu’nun fethi için Türklerin ümitlerini artırdı.
Soru 3
1064 yılında fethedilen Kars’ta bulunan ve kalın surlarından dolayı alınamaz diye ifade edilen Ani Kalesi kimin zamanında fethedilmiştir?  
A
Alparslan
B
Kılıçaslan
C
Tuğrul Bey
D
Selçuk Bey
Soru 4
“Bizans İmparatoru Romanos Diogenes (Romen Diyojen) Türkleri Anadolu’dan atıp bütün İslam ülkelerini ele geçireceğini düşünüyordu. Bu yüzden imparator, dönemin en güçlü ordularından birini oluşturarak harekete geçti.” Aşağıdakilerden hangisi Romanos Diogenes’in amaçlarından birisi değildir?  
A
Savaş ganimetlerini artırmak.
B
İslam ülkelerini işgal etmek.
C
Komşularıyla barış yapmak.
D
Türkleri Anadolu’dan atmak.
Soru 5
“Özgürce yaşamaya alışkın olan Türkler, gitkleri her yerde bağımsız bir devlet kurmayı kendilerine ilke edindi. Bu amaçla Dandanakan Savaşı (1040) ile kurulan Büyük Selçuklu Devlet, Türkmenlerin yurt bulmak amacıyla sığındığı bir ülke hâline geldi. Nüfusu hızla artan Büyük Selçuklu Devleti yeni topraklar elde etmek zorunda kaldı.” Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?  
A
Türklerin yerleşik hayata geçmesine,
B
Türklerin Anadolu’ya yönelmesine,
C
Türklerin Müslüman olmasına,
D
Türklerin birbiri ile savaşmasına,
Soru 6
“Selahaddin Eyyübi’nin ölmesi üzerine ortaya çıkan taht kavgalarından yararlanmak için düzenlenmiştir. Fakat Haçlılar Kudüs’ü geri almak yerine İstanbul’u işgal etmişlerdir. ” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?  
A
İkinci Haçlı Seferi
B
Dördüncü Haçlı Seferi
C
Birinci Haçlı Seferi
D
Üçüncü Haçlı Seferi
Soru 7
Türkler Anadolu’ya ilk defa kimin zamanında gelmeye başladılar?  
A
Alparslan
B
Metehan
C
Tuğrul Bey ve Çağrı Bey
D
Teoman
Soru 8
“ Haçlıların en başarılı olduğu seferdir. İznik’i alan haçlılar Eskişehir’de Selçuklularla yaptıkları meydan muharebesini kazanmışlardır. Kudüs, Urfa ve Antakya gibi kutsal kabul ettikleri yerleri almışlardır. Türkiye Selçuklu Devleti başkentini Konya’ya taşımıştır.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?    
A
İkinci Haçlı Seferi
B
Birinci Haçlı Seferi
C
Üçüncü Haçlı Seferi
D
Dördüncü Haçlı Seferi
Soru 9
“Türkler fetih ve gaza amacıyla yeni vatanları Anadolu’ya kitleler hâlinde göç etmeye devam ediyorlardı. Bu amaçla gelenlerden biri de Oğuzların Kınık boyuydu. Bizans’ın zayıflıklarından yararlanan Kınıklar, İznik’e kadar geldi ve burayı başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurdu.” Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu kimdir?  
A
I. Kılıç Arslan
B
II. Kılıç Arslan
C
Süleyman Şah
D
İzzeddin Keykavus
Soru 10
“Türkiye Selçuklu Devlet’nin askerî hareketlerini durdurmak isteyen Bizans İmparatoru Manuel sefer hazırlıklarına başladı. II. Kılıç Arslan’ın barış teklifni kabul etmeyen Manuel, 1176’da harekete geçt. II. Kılıç Arslan Miryokefalon Savaşı’nda Bizans ordusunu pusuya düşürerek yendi.” Aşağıdakilerden hangisi bu savaşın sonuçlarından birisi değildir?  
A
Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşti.
B
Türklerin İslam dünyasındaki önemi arttı.
C
Anadolu’ya yeniden hâkim olmak isteyen Bizans’ın çaba ve girişimleri sona erdi.
D
Bizans Türkler karşısında savunmaya çekilmek zorunda kaldı.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin sonuçlarından birisi değildir?  
A
Doğu-batı ticaret gelişti.
B
Merkezî krallıklar güçlendi.
C
Türkler Anadolu’dan atıldı.
D
Anadolu’daki Türk akınları yavaşladı.
Soru 12
“Eyyübi Devlet Sultanı Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü alması üzerine düzenlenmiştir. Uluborlu ve Akşehir’de yapılan mücadeleler sonucunda Haçlılar büyük kayıplar vermişlerdir. Daha sonra Konya’yı kuşatan Haçlılar Kudüs’e doğru yönelmişler fakat başarılı olamamışlardır.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?    
A
Dördüncü Haçlı Seferi
B
Üçüncü Haçlı Seferi
C
Birinci Haçlı Seferi
D
İkinci Haçlı Seferi
Soru 13
Moğollarla yapılan ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasına sebep olan savaş hangisidir?
A
Miryokefalon Savaşı
B
Kösedağ Savaşı
C
Dandanakan Savaşı
D
Pasinler Savaşı
Soru 14
“Urfa’nın Müslümanlar tarafndan geri alınması üzerine düzenlenmiştir. Eskişehir civarında haçlılar zayıf atları ile ağır hareket ederken Türkler hafif silahlar ve çevik atlarla mücadele etmiştir. Sultan Mesud Haçlı ordusunu mağlup etmiştir.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?    
A
Dördüncü Haçlı Seferi
B
İkinci Haçlı Seferi
C
Birinci Haçlı Seferi
D
Üçüncü Haçlı Seferi
Soru 15
“Bizans, Anadolu’da Türklerin akınlarını bir türlü durduramıyordu. Türklerin ilerleyişi çok hızlı olduğu için İstanbul’un hata Avrupa’nın güvenliği tehlikede idi. Bu durum sadece Bizans’ı olumsuz etkilemedi, Avrupa’daki diğer devletlerin de tedirgin olmasına sebep oldu. Bizans’ın Anadolu’daki Türk akınlarına karşı Avrupalı devletlerle birlikte hareket etmesi gerekiyordu. Büyük bir ordu hazırlamak isteyen Bizans imparatoru, Katolik kilisesinin başında bulunan Papa II. Urbano’dan (Urban) yardım istedi.” Bu gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?    
A
Malazgirt Savaşı
B
I. Haçlı Seferi
C
Pasinler Savaşı
D
Mohaç Meydan Muharebesi
Soru 16
“Erzurum taraflarında fetihler yapan Selçuklu askerleri 1048’de Pasinler Ovası’nda Bizans ordusu ile karşılaştı. Selçuklular, yapılan savaşı kazanarak Bizans’a karşı ilk büyük zaferini elde et.” Bu savaş hangi hükümdar zamanında olmuştur?  
A
Selçuk Bey
B
Kılıçaslan
C
Alparslan
D
Tuğrul Bey
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarından birisi değildir?    
A
Bizanslılar Anadolu’daki kaleleri güçlendirerek, İstanbul’u surlarla çevirdi.
B
Anadolu’da İslamiyet hızla yayılmaya başladı.
C
Anadolu’nun Türk yurdu olma süreci başladı.
D
Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
Soru 18
“Eyyübi Devlet Sultanı Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü alması üzerine düzenlenmiştir. Uluborlu ve Akşehir’de yapılan mücadeleler sonucunda Haçlılar büyük kayıplar vermişlerdir. Daha sonra Konya’yı kuşatan Haçlılar Kudüs’e doğru yönelmişler fakat başarılı olamamışlardır. ” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?  
A
Birinci Haçlı Seferi
B
Üçüncü Haçlı Seferi
C
İkinci Haçlı Seferi
D
Dördüncü Haçlı Seferi
Soru 19
Danişmendliler’in egemenliğine son vererek Anadolu’da Türk birliğini kurma yolunda büyük adım attı. Miryokefalon’da Bizans’ı yenerek Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağladı. Yaşlılığı döneminde ülke topraklarını on bir çocuğu arasında paylaştırdı. Bu durum merkezî otoriteyi zayıflattı.Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki Türkiye Selçuklu hükümdarlarının hangisi zamanında olmuştur?  
A
Gıyaseddin Keyhüsrev
B
I. Kılıç Arslan
C
II. Kılıç Arslan
D
İzzeddin Keykavus
Soru 20
Samsun’u Rum tehditlerinden kurtararak uluslararası Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağladı. Avrupa ve Mısır’dan gelen ticaret gemilerinin uğrak yeri olan Antalya’yı fethetti. Böylece Selçuklular, Avrupalılarla ticari ilişkilere girip anlaşmalar yaptılar.Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki Türkiye Selçuklu hükümdarlarının hangisi zamanında olmuştur?      
A
II. Kılıç Arslan
B
Gıyaseddin Keyhüsrev
C
I. Kılıç Arslan
D
İzzeddin Keykavus
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön