6.Sınıf Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi monarşi ile uyumlu bir ifade değildir?    
A
Kral, verdiği kararlar nedeniyle suçlanamaz veya yargılanamaz.
B
Halk yönetimde söz sahibi değildir.
C
Kral öldükten sonra yerine oğlu veya aynı aileden başka biri geçer.
D
Demokrasi ilkeleri uygulanır.
Soru 2
Cumhuriyet yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Yasama, yürütme ve yargı yetkileri farklı kurumlarca yapılır.
B
İnsan haklarına saygılı bir yönetim şekli değildir.
C
Demokrasinin ilkelerine en uygun yönetim şekli cumhuriyettir.
D
Bugün Dünya’daki devletlerin %60’ı Cumhuriyetle yönetilmektedir.
Soru 3
Demokrasi halkın seçme ve seçilme hakkını kullandığı ve kendisinin mecliste aracılar ile temsil edildiği bir yönetim anlayışıdır.
Demokrasi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
   
A
Demokraside egemenliğin kaynağı devlettir.
B
Demokrasilerde halk, yöneticilerini kendisi seçer.
C
Kişi hak ve özgürlükleri kanunlarla güvence altına alınmıştır.
D
Demokrasi anlayışı cumhuriyet rejiminde en güzel şekilde yaşanır.
Soru 4
Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yerleşmiş, yaptırım gücüne sahip bir iktidar tarafından yönetilen toplumun oluşturduğu siyasi örgütlenmeye ne ad verilir?    
A
Parti
B
Vatan
C
Otorite
D
Devlet
Soru 5
Demokrasinin temel ilkeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Demokratik yönetimler insan haklarına dayanır.
B
Demokratik yönetimlerde halk, seçme ve seçilme, sivil toplum kuruluşları kurma vb. yollarla ülke yönetimine katılır.
C
İnsanlar dini, inancı, ekonomik gücü, cinsiyeti ya da ırkı ne olursa olsun yasalar önünde eşittir.
D
Demokrasi ile yönetilen ülkelerde egemenlik devlet otoritesine aittir.
Soru 6
Demokrasi kavramları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Eşitlik ilkesine göre insanlar dini, inancı, ekonomik gücü, cinsiyeti ya da ırkı ne olursa olsun yasalar önünde eşittir.
B
Katılımcılık, demokratik yönetimlerde halk, seçme ve seçilme, sivil toplum kuruluşları kurma vb. yollarla ülke yönetimine katılmasıdır.
C
Demokratik toplumlarda farklı görüşlerin farklı siyasal partiler ile temsil edilmesine “ayrımcılık” denir.
D
Özgürlük kişinin başkalarına zarar vermeden ve kanunlara aykırı olmadan dilediğini düşünebilmesi ve yapabilmesidir.
Soru 7

Devlet, dini kurallara göre yönetilir.

Hükümdar hem devlet hem de din başkanıdır.

Hükümdar yalnızca tanrıya karşı sorumludur.

Yukarıda özellikleri sıralanan yönetim şekli hangisidir?    
A
Demokrasi
B
Teokrasi
C
Oligarşi
D
Monarşi
Soru 8
Cumhuriyet yönetiminde benimsenen yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Teokrasi
B
Monarşi
C
Oligarşi
D
Demokrasi
Soru 9
Bir grup ya da zümrenin yönetiminin benimsendiği yönetim şekli hangisidir?    
A
Oligarşi
B
Teokrasi
C
Monarşi
D
Demokrasi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi halkın seçme ve seçilme hakkını kullandığı ve kendisinin mecliste aracılar ile temsil edildiği bir yönetim anlayışıdır?    
A
Teokrasi
B
Demokrasi
C
Oligarşi
D
Monarşi
Soru 11

Egemenlik millete (ulusa) aittir.

Halk kendini yönetecek temsilcileri belli bir süre için seçer.

Bireyler yönetime seçme ve seçilme hakkını kullanarak katılır.

Yönetenler halka karşı sorumludur.

Halk, memnun olmadığı yöneticileri seçimler aracılığı ile değiştirebilir.

Yukarıda özellikleri sıralanan yönetim şekli hangisidir?    
A
Padişahlık
B
Teokrasi
C
Krallık
D
Cumhuriyet
Soru 12
Kral, padişah gibi tek kişinin yönetiminin benimsendiği yönetim şekli hangisidir?    
A
Demokrasi
B
Monarşi
C
Teokrasi
D
Oligarşi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön