6.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce Orta Asya’da kurulan devletlerden biri değildir?

A
Büyük Hun Devleti
B
Köktürk Devleti
C
Uygur Devleti
D
Karahanlı Devleti
Soru 2
Farabi, İbn-i Sina, Biruni ve Harezmî gibi kişilerin özellikleri göz önüne alındığında Türklerin hangi alanda İslam kültür ve uygarlığına önemli hizmetlerde bulundukları söylenebilir?

A
Askerlik
B
Hukuk
C
Mimari
D
Bilim
Soru 3
Türkler'in ilk ana yurdu olup Batı'da Hazar Denizi'nden Doğu'da Kingan Dağları'na, Kuzey'de Altay Dağları'ndan Güney'de Hindukuş ve Karanlık Dağları'na kadar uzanan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anadolu
B
Orta Asya
C
Bizans
D
Avrupa
Soru 4
Kavimler Göçü hangi topluluğun Çin baskısından kurtulmak için yaptıkları bir harekettir?

A
Kuzey Hunların
B
Bizanslıların
C
Uygurların
D
Göktürlerin
Soru 5
En işlek gümrük kapımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gürbulak
B
Nusaybin
C
Kapıkule
D
Dilucu
Soru 6
İlk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazneliler
B
Selçuklular
C
Osmanlılar
D
Karahanlılar
Soru 7
Tarihte bilinen ve kısasa kısas ilkesine dayanan ilk kanunları hazırlayan Kral Hammurabi aşağıdaki ilk çağ medeniyetlerinden hangisinin kralıdır?

A
Sümerler
B
İyonlar
C
Babiller
D
Frigyalılar
Soru 8
Türkler aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında İslamiyet dinine hızla geçmeye başlamışlardır?

A
Safevi
B
Endülüs Emevi
C
Abbasi
D
Emevi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi dini kurallara dayalı yönetim şeklidir?

A
Monarşi
B
Oligarşi
C
Demokrasi
D
Teokrasi
Soru 10
Portakal, limon, mandalina, greyfurt gibi narenciye ürünleri daha çok hangi bölgemizde yetiştirilmektedir?

A
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B
İç Anadolu Bölgesi
C
Akdeniz Bölgesi
D
Marmara Bölgesi
Soru 11
Ülkemizin ihraç ettiği ürünler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
İncir
B
Petrol
İpucu:
C
Demir
D
İncir
Soru 12
Sanayi tesislerinin kuruluş yeri belirlenirken etkili olan faktörlerden biri de hammaddeye yakınlıktır. Hammaddeye yakınlık üretim maliyetini azaltır. Buna göre, Karadeniz Bölgesi’nde kurulacak olan aşağıdaki fabrikaların hangisinde maliyet daha fazla olur?

A
Fındık Yağı
B
Çay
C
Pamuklu dokuma
D
Mısır Unu
Soru 13
Türkiye ihracatında tarım ürünleri önemli bir paya sahiptir. Aşağıda Türkiye ile ilgili verilen özelliklerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?

A
Düz ve verimli ovalara sahip olması
B
Ulaşım koşullarının rahat olması
C
İklim koşullarının uygun olması
D
Turizm faaliyetlerinin gelişmiş olması
Soru 14
Eski Çağ’da görülen;

I- Köylerin kurulması

II- Ateşin bulunması

III- Hayvan postlarından giysi yapılması

IV- Tarımsal faaliyetlerin başlaması gibi gelişmelerden hangisi ya da hangileri insanların yerleşik hayata geçtiklerinin bir göstergesi değildir?

A
Yalnız
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I ve IV
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir kaynaklardandır?

A
Rüzgar
B
Doğalgaz
C
Petrol
D
Kömür
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi ithal ettiğimiz ürünlerden biridir?

A
Fındık
B
Kahve
C
Çay
D
Buğday
Soru 17
Ülkemizde toplumda kişiler arasında sorunlar ortaya çıktığında çözüm bulabilmek için mahkemeler açılmıştır. Bu durum ülkemizin hangi niteliği ile açıklanabilir?

A
Laik Devlet
B
Demokratik Devlet
C
Hukuk Devleti
D
Sosyal Devlet
Soru 18
T.B.M.M'nin milletvekili sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
250
B
400
C
450
D
550
Soru 19
Erzurum ve Adana illerini sıcaklıkları birbirinden farklıdır” Bunun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Denizin etkisi
B
Ekvatora yakınlık
C
Orman alanlarının varlığı
D
Yükseklikler
Soru 20
”Yapılan bir seçimde oylar gizli sayılmıştır.” Yapılan seçimde seçimlerin hangi ilkesine uyulmamıştır?

A
Gizli oy
B
Açık sayım
C
Çoğulculuk
D
Çoğunluk
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön