6.Sınıf 6.Ünite Demokrasinin Serüveni Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Herkesin, devlete karşı görevlerini yerine getirme ve devlet imkanlarından yararlanma konusunda aynı hak ve ödevlere sahip olmasıdır, şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Bağımsızlık
B
Çoğulculuk
C
Özgürlük
D
Eşitlik
Soru 2
Bir ülkede demokrasinin gerçekleşmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 

A
Egemenliğin millete ait olmasına
B
Gelire göre vergi alınmasına
C
Kanunların eşit uygulamasına
D
Yaşam şartlarının iyileşmesine
Soru 3
Çoğulcu demokrasilerde iktidarın dışında kalan parti veya partilere ne denir?

 

A
Muhalefet
B
Koalisyon
C
Yönetim
D
Hükümet
Soru 4
Günümüzde doğrudan demokrasinin uygulaması güçtür. Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
İnsan haklarının ileri olması
B
Anayasal düzene geçilmesi
C
Nüfusun kalabalıklığı
D
Seçim sistemi
Soru 5
Demokratik toplularda, farklı görüşlerin farklı siyasal partilerle temsil edilmesine ne denir?

 

A
Bağımsızlık
B
Özgürlük
C
Çoğulculuk
D
Eşitlik
Soru 6
Demokrasi, bireylere temel hak ve özgürlükler sağlayan bir yönetim biçimidir. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışın sonucu ortaya çıkmamıştır?

 

A
Kanun karşısında eşitlik
B
Sınırsız hürriyet
C
Seyahat özgürlüğü
D
Seçme ve seçilme hakkı
Soru 7
Demokrasinin ilk örneğine hangi uygarlıkta rastlanmıştır?

 

A
İyon
B
Yunan
C
Hitit
D
Urartu
Soru 8
Demokratik yönetimin dayandığı temel ilkelerinden “Eşitlik” ile ilgili olarak;
  1. Hakların kullanılmasında insanlar arasında ayrım bulunmamasıdır.
  2. Yasalar önünde eşitlik anlamı taşır.
  3. Farklı yaşam biçimlerine saygı gösterilmesidir.
yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

A
1, 2 ve 3
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
Yalnız 1
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel esaslardan biri değildir?

 

A
Hürriyet ve eşitlik
B
Tek parti yönetimi
C
Çoğulculuk
D
Milli egemenlik
Soru 10
Demokrasinin değişik uygulama biçimleri vardır. Küçük topluluklarda seçmenler toplanıp kendilerini yönetecekleri doğrudan seçerler. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu duruma örnek olabilir?

 

A
Sınıf başkanının seçilmesi
B
Belediye başkanının seçilmesi
C
TBMM üyelerinin seçilmesi
D
Cumhurbaşkanının seçilmesi
Soru 11
Demokratik yönetim biçimlerinde Egemenliğin kaynağı aşağıdakilerden hangisine aittir?

 

A
Devletin görevlendirdiklerine
B
Cumhurbaşkanına
C
Sınırsız yetkilere sahip yöneticilere
D
Kayıtsız şartız millete
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

A
Hükümet kuran partiye muhalefet partisi denir.
B
Hükümet kuran partinin dışında kalan partiye iktidar partisi denir.
C
Ülkemizde temsili demokrasi uygulanmaktadır.
D
Ülkemizde çok partili hayata 1980’de geçilmiştir.
Soru 13
Demokrasi, cumhuriyet yönetimine geçişi sağlayan temel esaslardan oluşur. Buna göre demokraside;
  1. İfade özgürlüğü
  2. Kişisel haklara saygı
  3. Belli bir grubun yönetime sahip olması yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin varlığından söz edilmez?

 

A
2 ve 3
B
Yalnız 1
C
1, 2 ve 3
D
Yalnız 3
Soru 14
Aşağıdaki demokrasi türlerinden hangisi diğerlerinden daha önce uygulanmıştır?

 

A
Liberal Demokrasi
B
Yarı Doğrudan Demokrasi
C
Doğrudan Demokrasi
D
Temsili Demokrasi
Soru 15
  1. Devlet yönetiminde, halk tarafından kabul edilen Anayasa esas alınır.
  2. Kişilerin, vazgeçilmez, devredilmez hak ve özgürlükleri vardır.
  3. Devleti yönetenler sadece bir gruba karşı sorumludurlar.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri demokratik devletlerin özelliklerindendir?

 

A
1, 2 ve 3
B
Yalnız 2
C
Yalnız 1
D
1 ve 2
Soru 16
İktidarın kullanılmasının millet tarafından genel oyla seçilen temsilcilere geçici bir süre için devredildiği demokrasi şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Yarı doğrudan demokrasi
B
Halk demokrasisi
C
Temsili demokrasi
D
Doğrudan demokrasi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde demokrasi alanındaki gelişmelere örnek olarak gösterilemez?

 

A
Tanzimat Fermanı
B
Sened-i İttifak
C
Islahat Fermanı
D
Patrona Halil İsyanı
Soru 18
Toplumun yönetme gücünün millete ait olması demektir. Millet egemenliğini ya doğrudan ya da temsilcileri aracılığıyla kullanır. Halk temsilcilerini seçer onlarda halk adına yasaları yapar ve oylarla. Ülke yapılan yasalara göre halk adına yönetilir. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi anlatılmıştır?

 

A
Eşitlik
B
Çoğulculuk
C
Özgürlük
D
Milli egemenlik
Soru 19
Doğrudan demokrasi ilk olarak hangi dönemde uygulanmıştır?

 

A
Orta Çağ
B
Yeni Çağ
C
İlk Çağ
D
Yakın Çağ
Soru 20
Osmanlı Devleti’nde seçimle iş başına gelen ilk meclis hangi dönemde oluşturulmuştur?

 

A
Tanzimat Dönemi’nde
B
Yükselme Dönemi’nde
C
Meşrutiyet Dönemi’nde
D
Kuruluş Dönemi’nde
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön