6.Sınıf Paragrafta Anlam Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Köyde ona "Kör Mustafa"derlerdi.Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. Sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasına ciğer kırmızısı bir et parçası oturmuştu. Böyle mi doğmuştur? Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır? Bu sakat göz öteki gözden daha parlaktır; daha siyah, daha canlı, zekidir. Kör Mustafa, bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazar... Parçaya göre yazar anlatılan kişi için nasıl bir duygu içindedir?

A
Kötümserlik
B
Çalışkanlık
C
İyimserlik
D
Hayranlık
Soru 2
Zaman, gerçekleştirmeyi arzuladığınız her şey için en vazgeçilmez sermaye. Üretilemez, biriktirilemez, durdurulamaz ve her gün tüketilen sınırlı bir sermaye. Paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisisöylenemez?

A
Her gün tüketilen bir şeydir zaman.
B
Zaman, biriktirilemeyen bir sermayedir.
C
Zaman, hiç bir şekilde durdurulamaz.
D
Zaman, yarınları hazırlayan bir araçtır.
Soru 3
Ama yine de derim ki Göğsünün altında yok sandığın O küçük, o sıcacık şey çarptıkça Sevgiyi besleyen ırmaklar derinden de olsa akar Ve yeniden doğar özlenen "Güzel Dünya", Ben onu bekliyorum şimdi O güzel sonu, Umut güzel şeydir insanoğlu... Şairin asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özlemlerin temelinde sevginin bulunduğu
B
Yüreğimizin sevgi için çarpması gerektiği
C
Irmakların sevgileri beslediği
D
Güzel bir dünyaya mutlaka kavuşulacağı
Soru 4
Dağlarca'nın şiirleri şekil, içerik ve tür bakımından devamlı değişim göstermiş, şiirin özünde de değişmeler olmuştur. Başka şairlerin etkisinde kalmadığı gibi kendini tekrarlamaktan da kaçınmıştır. Bazen vezinli kafiyeli yazmış, bazen şekli hiçe saymış bazen soyut bir ufka yelken açmıştır. Şiirlerinin çoğunda felsefî bir bakışa yaslandığı görülür. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Dağlarca'nın özelliklerinden biri değildir?

A
Şiirlerini ölçülü, kafiyeli yazdığı gibi ölçüsüz ve kafiyesiz de yazmıştır.
B
Şiirlerinde şekil ve içerik yönünden değişiklik yapmıştır.
C
Şiirlerinde somut gerçekleri işlemiş faydalı olmaya çalışmıştır.
D
Başka şairlerden etkilenmemiş, özgün kalmayı başarmıştır.
Soru 5
Bir şiir kitabını okurken, beni en çok ilgilendiren, şairin ruhu ve kişiliğidir. Hayaller, tasvirler, hikâyeler arasında ben bunu ararım. Şairler bazen uzun uzun çözümlemelerle kendilerinden sözederler; ama çoğu zaman, gerçek kimlikleri bu çözümlemelerde değildir. Orada oldukları gibi değil, olmak istedikleri gibi görünmeye çalışırlar. Kendilerini en doğru anlatan belgeler, zaman zaman kalemlerinden farkında olmadan kaçıveren kelimelerdir. Burada örtü yoktur; onların ruhlarıyla çıplak olarak karşılaşırsınız. Ama çoğunlukla da Parçada düşüncenin akışına göre son cümle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A
Kendini arayan bir ruhla karşılaşırsınız.
B
Sanatçının kendisini görmek mümkündür.
C
Bu ruh yerine bir hiç bulursunuz.
D
Sanatçının ruhu güzel şeyler fısıldar insana.
Soru 6
Şiirin kanatlarıyla, herkes tarafından duyulma ufkuna yükselen sözler, bütün hudutları aşarak her bucakta uçabilir; her milletle konuşabilir ve her gönüle bir zeytin dalı uzatabilirler. Yukarıdaki parçada vurgulanmak istenen asıl düşünce nedir?

A
Sözler şiir kalıbıyla her gönüle girebilir.
B
Her millet şiiri aynı şekilde anlar.
C
Şiir sadece sözcüklerle oluşturulur.
D
Tüm sınırlar şiirin büyülü dünyasıyla çizilir.
Soru 7
Küçük üslûp farklılıkları olmakla birlikte semti neresi olursa olsun, pazar esnafının ortak bir dili, aşağı yukarı birbirine benzeyen davranış biçimleri vardır. Şunu peşin peşin söyleyebiliriz: Pazar esnafı öyle sıradan, asık yüzlü, sessiz "satıcı" takımı değildir. İster zerzevatçı olsun, ister tuhafiyeci, çanak çömlekçi, oyuncakçı; pazarcıların tamamı neşeli, çığırtkan ve nükteci adamlardır. Ağızları laf yapar, kendi çaplarında iyi kötü bir şairdirler. Ortak bir dil geliştirmişlerdir aralarında. Paragrafa göre "pazarcılar" için hangisi söylenemez?

A
Son derece insancıl oldukları
B
Aynı davarnışı sergiledikleri
C
Ortak bir dil kullandıkları
D
İyi birer şair oldukları
Soru 8
işten güçten, mesaiden vakit bulup pazara çıktığınız olur mu bilmem. Oluyor da pazar esnafının hal ve hareketine, bağırış çağırışına dikkat etmiyor, alel acele dolaşıp ihtiyacınızı gördüğünüz gibi çıkıyorsanız, pazar alışverişi sizin için adamakıllı bir yük olur. Yok öyle yapmıyor; aheste dolaşıp satıcıları gözlüyor, pazarlıklara kulak kesiliyor, esnafın kendi aralarında atışmalarına, şakalarına, mallarını satmak için yaptıkları binbir renkli muzipliğe; söyledikleri şarkılara kafiyeli sözlere dikkat ediyorsanız, pazar gezmesinin alışverişten öte bir keyif verdiğini de keşfetmiş olmalısınız. Yukarıdaki parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarda esnafın hâl ve hareketlerini izlemek, insana alışverişten öte bir zevk verir.
B
Pazara alışverişten öte, pazar esnafının muzipliklerini seyretmek için gidilmelidir.
C
Pazar alışverişleri insanları çok yorduğundan kısa süreli olmalıdır.
D
Pazar alışverişini yaparken pazar esnafının hâl ve hareketlerine dikkat edilirse bu alışveriş keyifli hâle dönüşür.
Soru 9
Küçük insanlar, insanları eleştirir, dedikodu yaparlar. Orta insanlar, günlük olayları konuşurlar. Büyük insanlar idealleri konuşurlar. Yukarıdaki parçadan aşağıdaki cümlelerin hangisi çıkarılamaz?

A
Konuşmak, insanı iyi bir yere getirmez.
B
İnsanları, eleştirenler küçük insandır.
C
İdealler konuşularak büyük insan olunur.
D
Konuştuklarımız kişiliğimizi ortaya koyar.
Soru 10
Şiirin kanatlarıyla, herkes tarafından duyulma ufkuna yükselen sözler, bütün hudutları aşarak her bucakta uçabilir; her milletle konuşabilir ve her gönüle bir zeytin dalı uzatabilirler. Parçada "bütün hudutlan aşmak" söz grubu ile asıl anlatılmak istenen nedir?

A
Çok kolay anlaşılmak
B
Tüm gönüllere girmek
C
Engel tanımamak
D
Her dilde anlaşılmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön