6.Sınıf 6.Tema Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki isimlerden hangisi yönelme durum eki almıştır?
A
Evini
B
Masada
C
Yazdan
D
Bahçeye
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bir masal metninden alınmıştır?
A
Toprağını bulmuş gürbüz fidanlar gibi ruhumuzun da birden yeşerip filizlenmesini istiyorsak kitapların ruh doyurucu zevkinden kendimizi yoksun bırakmamalıyız.
B
Konuşmanızın zevkle dinlenmesini istiyorsanı z, kalbinizin sesine dikkat ediniz; zekânız kendisine dikkat etmeyi bilir. Konuşma sanatı, bir anlamda, zevk verme sanatıdır.
C
Nizam Dede, adamın sırtını sıvazladı. Giray adamın üzüntüsünü fark etmişti. İçinde bir eziklik, bir burukluk duydu. Babası kesesini çıkartmış paraları sayıyordu.
D
Üç limonu da koparıp geriye dönmüş. Tam bahçenin kapısına yaklaştığı zaman, dev, bahçesinden limonların koparıldığının farkına vararak yeri göğü inleten sesiyle bağırmış.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi vardır?
A
Çocuklar bahçede sek sek oynuyorlar.
B
Engebeli yollardan geçerek kasabaya ulaştık.
C
Ankara’da hava sıcaklığı bugün artacak.
D
Atatürk, “ Türk milleti zeki ve çalışkandır.” demiştir.
Soru 4
Birkaç gün arayla binbaşı haber yolladı.” cümlesindeki kelimeleri yapıları bakımından incelediğinizde sıralama nasıl olur?
A
türemiş - bileşik - basit – basit - türemiş - basit
B
bileşik - basit – basit - bileşik - basit - türemiş
C
basit - bileşik – türemiş - basit - basit - bileşik
D
bileşik - basit –türemiş - bileşik - basit - türemiş
Soru 5
“Kır” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerleriyle sesteştir?
A
Gözlerinden, kırları artan sakallarına bir iki damla yaş düştü.
B
Kırlarda koşup oynamak istiyordu.
C
Ara sıra kır kokuları getiren hafif bir rüzgâr esiyordu.
D
Yolumuzun üstünde küçük, sevimli bir kır kahvesi vardı.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım kurallarına uygun yazılmıştır?
A
Beni gördüğüne o kadar sevindiki anlatamam.
B
İstanbul’dan Konya’ya trenle gitmek için Eskişehir’den geçmelisiniz.
C
Hüseyin beyin de geldiğini görmüş.
D
Ramazan Bayramı bizimkiler içinde bir sevinç kaynağı olmuştu.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir?
A
Karadeniz
B
Mardin
C
Türkçe
D
Vatan
Soru 8

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi

Yemek verdi ekmek verdi et verdi

Kazma ile dövmeyince kıt verdi

Benim sadık yârim kara topraktır.

Âşık Veysel

Dostlar Beni Hatırlasın.

Şiirde, şair toprakla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?
A
Satın almak gerektiğine
B
Dost olduğuna
C
Bereketli olduğuna
D
İşlemek gerektiğine
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmamıştır?
 
A
Ara sıra bu tarafa bakıyordu.
B
Anlattıklarımı uzun uzun düşündü.
C
Sevinçten gözlerinin içi pırıl pırıldı.
D
Küçücük ellerinde kuşu tutuyordu.
Soru 10

Bu gök, bu toprak, bu deniz,

Nerde var bu güneşli iz?

Hiç bir şey yok senden aziz,

Sana bin canla kurbanım!

Halide Nusret ZORLUTUNA

Ellerim Bomboş, Şiirler.

Dörtlükte özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vatan
B
Aile
C
Sevgili
D
Gurbet
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
 
A
Ayşe, kitapları bana getirecekti.
B
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
C
Bugün Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrendik.
D
Kedim minnoş çok sevimlidir.
Soru 12
“Güzel şiir okumak için…”cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
 
A
Önce şiirde ne anlatıldığını anlamalıyız.
B
Şiirin kaç dize olduğunu saymalıyız.
C
Tonlamaları ve vurguları nerede yapacağımızı bilmeliyiz.
D
Şiire hakim olan duyguyu kavramalıyız.
Soru 13
  • konmak” fiiline aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse yeni bir fiil ortaya çıkar?
A
-an
B
-dur
C
-uk
D
-ak
Soru 14
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iyelik eki almıştır?
 
A
Karşıdaki
B
İşimiz
C
Dışarıdan
D
Bahçeden
Soru 15
Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapı m eki hem çekim eki almıştır?
A
ölümsüz
B
sevgilim
C
bereketli
D
dostluk
Soru 16
“Sevgi, bilgi ve çalışmanın ne vatanı olur, ne gümrük duvarları, ne de üniforması.” cümlesinde kaç tane isim vardır?
A
5
B
6
C
4
D
7
Soru 17
Aşağıdakilerin hangisinde birleşik kelimeyi oluşturan kelimelerin her ikisi de anlam kaybına uğramıştır?
A
kargaburun
B
karadut
C
kan bankası
D
kara borsa
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismi değildir?
A
Ordu
B
Halk
C
Orman
D
Sürü
Soru 19

Konfiçyus’a sordular:

“Bir memleketi yönetmeye çağrılsanız yapacağınız ilk iş ne olurdu?”

Büyük filozof şöyle cevap verdi: “Hiç şüphesiz dili gözden geçirmekle işe başlardım.”

Dinleyenlerin şaşkın bakışları arasında sözlerine devam etti:” (1) Dil kusurlu olursa kelimeler düşünceyi iyi anlatamaz. (2) Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. (3) Vazifeler gereği gibi yapılamazsa töre ve kültür bozulur. (4) Düşünce iyi anlatı lmazsa yapılması gereken şeyler doğru anlatılamaz. (5) Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar.

Yukarıdaki paragrafta numara verilmiş cümleler nasıl sıralanırsa paragraf anlamlı hâle gelir?
A
4, 1, 3, 5, 2
B
1, 4, 3, 5, 2
C
1, 3, 2, 4, 5
D
1, 5, 4, 3, 2
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A
Şu güzele de güzel demek söz mü ki.
B
Seni buraya getiren nedeni öğrene bilirmiyim?
C
Samsun’dan Ankara’ya otobüsle mi gittiniz?
D
Ablam 23 Eylül 1973’ te Ankara’da doğmuş.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön