6.Sınıf 8.Tema Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(1) Çocukta filizlenir, sonra alışkanlığın kucağında, alabildiğine büyüyüp gelişirler.

(2) Kimi baba da oğlunun müdafaasız bir köylüyü, bir uşağı öldüresiye dövdüğünü,

bir arkadaşını kurnazca aldattığını gördüğü zaman, bunu yiğitlik belirtisi sayarak

(3) Bence en büyük kötülüklerimiz, küçük yaşımızda belirmeye başlar ve asıl eğitimimiz bizi emzirip büyütenlerin elindedir.

(4) Oysa bunlar zalimliğin, zorbalığın asıl tohumları, kökleridir.

(5) Çocuk, bir tavuğun boynunu sıkar; kediyi, köpeği oyuncak edip yara bere içinde bırakır; anası da ona bakıp eğlenir.

Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?
A
4 – 1 – 5 – 3 – 2
B
1 – 5 – 4 – 3 – 2
C
2 – 3 – 5 – 4 – 1
D
3 – 5 – 2 – 4 – 1
Soru 2
“Yazmamışsınız” fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Olumsuzdur.
B
Soru eki almıştır.
C
2. çoğul kişi eki almıştır.
D
Belirsiz geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiştir.
Soru 3

Şimdi İstanbul’un merkezinde pek çok ailenin yazlık köşkleri varmış. Her köşkün arazisi içinde bağları ve bahçeleri varmış. Erenköy’de böyle geniş bir köşkü varmış. Bahçesindeki çam fidanlarıyla tanınırmış. Köşkün sahibi bahçenin köşesine bir bina yaptırmaya karar vermiş. Bunun için keresteyi sonbaharda tomruk hâline getirtip duvar dibine istifletmiş. O vakitlerin binaları ahşaptan yapılır ve çam, gürgen, meşe, ceviz gibi ağaç çeşitleri kullanılırmış. Yaz mevsimi bitince köşk halkı Bayezit’teki konakları na taşınmışlar. Efendi, giderken köşkü bekleyecek uşağa bir hızarcı bulup ağaçları n arasındaki çamları biçtirmesini, tahta ve kalas yaparak sundurmanın arasına istiflemesini söylemiş. Saf uşak denileni yapmakta gecikmemiş. Ne var ki istiflenmiş çam tomruklarını biçtireceğine bahçenin güzellik sembolü çam ağaçlarını kestirmiş. İri çamlar diğer ağaçların üzerine devrilirken de hızarcı ya efendisinin cimriliği tuttuğunu söyleyerek dert yanarmış. Haberi efendiye yetiştirenler, uşağın çamları devirdiğini, bahçenin elden gittiğini söylemişti.

Bu metin aşağıdaki deyimlerden hangisinin hikâyesidir?
A
Çam devirmek
B
Kaş yaparken göz çıkarma
C
Elden gitmek
D
Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak
Soru 4

Şimdi İstanbul’un merkezinde pek çok ailenin yazlık köşkleri varmış. Her köşkün arazisi içinde bağları ve bahçeleri varmış. Erenköy’de böyle geniş bir köşkü varmış. Bahçesindeki çam fidanlarıyla tanınırmış. Köşkün sahibi bahçenin köşesine bir bina yaptırmaya karar vermiş. Bunun için keresteyi sonbaharda tomruk hâline getirtip duvar dibine istifletmiş. O vakitlerin binaları ahşaptan yapılır ve çam, gürgen, meşe, ceviz gibi ağaç çeşitleri kullanılırmış. Yaz mevsimi bitince köşk halkı Bayezit’teki konakları na taşınmışlar. Efendi, giderken köşkü bekleyecek uşağa bir hızarcı bulup ağaçları n arasındaki çamları biçtirmesini, tahta ve kalas yaparak sundurmanın arasına istiflemesini söylemiş. Saf uşak denileni yapmakta gecikmemiş. Ne var ki istiflenmiş çam tomruklarını biçtireceğine bahçenin güzellik sembolü çam ağaçlarını kestirmiş. İri çamlar diğer ağaçların üzerine devrilirken de hızarcı ya efendisinin cimriliği tuttuğunu söyleyerek dert yanarmış. Haberi efendiye yetiştirenler, uşağın çamları devirdiğini, bahçenin elden gittiğini söylemişti.

Öyküsü verilen deyim hangi durumlarda kullanılmaktadır?
A
Bir işi düzelteyim derken tamamen bozmak.
B
Bir şeyleri kaybetmek.
C
Kötü sonuçlar doğuracak sözler söylemek.
D
Boşa gitmek, harcanmak.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf vardır?
A
Bu meyveleri kendi bahçesinde yetiştiriyor.
B
Beni her gün arıyor.
C
Bizim yanımıza koşarak geldi.
D
Bizden sonra eve geldiler.
Soru 6
Bir insan hasta olduğu zaman aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A
Bir yastıkta kocayın.
B
Geçmiş olsun.
C
Afiyet olsun.
D
Hayırlı olsun.
Soru 7

1. bir danayı

2. kucağına alıp sevmiş

3. bunu âdet edinmiş

4. doğar doğmaz

5. bir köylü kadın

6. sonra da

Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?
A
4 – 5 – 1 – 3 – 6 – 2
B
6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5
C
1 – 2 – 4 – 5 – 3 – 6
D
5 – 1 – 4 – 2 – 6 – 3
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kullanılmamıştır?
A
Her gün danayı kucağına alır taşırmış.
B
Önce şu bakımdan ki çocukta tabiat hakimdir.
C
Çocuk, bir tavuğun boynunu sıkar.
D
Kendimize gözlerimizi bile kaldırmaya izin vermez.
Soru 9

Denizi kirletmemek duygusuna yükselmek için, yurdun her köşesini kendi evi ve kendi evindeki her şey gibi benimsemek gerekir, esasen yurt daha geniş bir ev olarak tanınmalıdır.

Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yurt sevgisi
B
Evimiz
C
Deniz kirliliği
D
Çevre kirliliği
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?
A
Süleymaniye Camisi’nin bir kemerinde Mimar Sinan’ın mektubu bulunmuş.
B
ÇEVKO’nun “Gelecek İçin Geri Dönüşüm Projesi” düzenlenen bir seminerde tanıtıldı.
C
2009’ un Kâtip Çelebi yılı olması nedeniyle PTT anma pulu bastırmıştı.
D
Nasrettin Hoca Fıkralarının İngiliz’ce, Fransız’ca ve Alman’ca baskıları yapıldı.
Soru 11
Aşağıdaki fiillerden hangisinin kişisi farklıdır?
A
Yaparlar
B
Bilirsiniz
C
Seversiniz
D
Bakarsınız
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (…) konulmalıdır?
A
Niye uğramamış acaba
B
Bazen de anlamak zor oluyor insanları
C
Bir gün elbet buluşuruz
D
Hep isterdim ki
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır?
A
Bazı insanların dikkatsizliği yüzünden orman yangınları çıkıyor.
B
Ağaçlandırma seferberliği nedeniyle birkaç fidan diktik.
C
Birçoğu tohum saçma kampanyasına katılıyor.
D
Doğadaki birçok hayvan türü tükenmektedir.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiil dilek-şart kipinde çekimlenmiştir?
A
Bu sınavdan iyi not almalıyım.
B
Bu sınavdan iyi not alsam.
C
Bir kitap alayım.
D
Yarın mutlaka al.
Soru 15

Bu gök, bu toprak, bu deniz,

Nerde var bu güneşli iz?

Hiç bir şey yok senden aziz,

Sana bin canla kurbanım!

Halide Nusret ZORLUTUNA

Ellerim Bomboş, Şiirler.

Dörtlükte özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aile
B
Vatan
C
Gurbet
D
Sevgili
Soru 16
“Şimdi gelirim yanına ha!” cümlesinde ünlem olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A
yanına
B
gelirim
C
ha
D
şimdi
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış noktalama işareti kullanılmıştır?
A
Şu kitabı kim okuyacak?
B
Şimdi kitapları çıkarın.
C
Sen de gelecek misin?
D
Aman Allah’ım;
Soru 18
“Beni duymuyor musun?” cümlesindeki fiilin zamanı ve kişisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Şimdiki zaman, olumsuz
B
Şimdiki zaman, 2. tekil kişi
C
Şimdiki zaman, soru
D
Şimdiki zaman, olumlu
Soru 19
“Beni görünce başlardı ağlamaya, sesi yeri göğü tutarak.” Cümlesinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılır?
A
Bağıra bağıra ağlardı.
B
Çok üzülür, sessiz sessiz ağlardı.
C
Sürekli ağlardı.
D
Her gün ağladığı için sesi her yerden duyulurdu.
Soru 20
Aşağıdaki fiillerden hangisi gelecek zamana göre çekimlenmiştir?
A
Göreceğiz
B
Gidersin
C
Yazmış
D
Yaptılar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön