6.Sınıf Cümlede Anlam Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştır­ma söz konusu değildir?
A
Dedem, torunları içinde en çok beni severdi.
B
Çocuğun eğitiminde annenin rolü, babanınkinden daha büyüktür.
C
Hastalıklarda yetersiz beslenme kadar, çevre kirliliğinin de etkisi vardır.
D
Güzel sanatlar toplumsal değişimi yansıtır.
Soru 2
I.Üzümünü ye bağını sorma.
II. Kurdun merhameti kuzuyu ağızda taşımaktır.
III.Her şeye heves eden, sinek gibi balda kalır.
IV. Buldun bir börek, sahibi nene gerek.
V. Soğan yiyen ağzının kokusundan belli olur.
Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi aynı anlamda kullanılmıştır?
A
l-ll
B
lll-IV
C
IV-V
D
l-IV
Soru 3
I. kesin sonuçlara
II. denemede yazar
III. değildir
IV. varmak zorunda
Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarının an­lamlı ve kurallı bir cümle oluşturabilmesi için nasıl sıralanması gerekir?
A
l-ll-lll-IV
B
ll-l-IV-lll
C
ll-IV-l-lll
D
ll-lll-IV-l
Soru 4
I. Kişisel çıkar, her dili konuşur, her kılığa girer.
II. İnsanlar çıkar sağlayamadıkları için cimri­den nefret ederler.
III. Çıkar sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayak altına alırsan yükseltir.
IV. Çıkar, gözü en tatlı şekilde kör eden bir araçtır.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir tanım cümlesidir?
A
IV
B
II
C
III
D
I
Soru 5
(I) Bence okuduğum kitap çok güzeldi. (II) insa­nın "Ah, evet, bunu ben de düşünmüştüm." diye­bileceği ifadeler var. (III) Bu kitap Ali Çolak'ın Günlük Güneşlik Şarkılar'ı. (IV) Herkesin beğe­nerek okuyabileceği cinsten bir kitap yani.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde göreceli bir ifade yoktur?
A
ll
B
IV
C
I
D
lll
Soru 6
"Yutmadan evvel çiğnemek ne ise, konuşmadan evvel düşünüp taşınmak da odur." Sözü ile asıl anlatılmak istenen nedir?
A
İnsanın lokmasını iyi çiğnemesi
B
İnsanın tatlı bir dil kullanması
C
İnsanın bin düşünüp bir söylemesi
D
İnsanın sözünü açık ve etkili söylemesi
Soru 7
Gerçek dost, düşebileceği yerde dostunu kolla­yandır; her işinde ona baş sallayan değil...
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümley­le aynı doğrultudadır?
A
Gerçek dost her şeye evet diyendir.
B
Dost, dostunu her zaman kollayandır.
C
Dost, hata yapmayı engelleyendir.
D
Dost her zaman arkadaşının yanında olandır.
Soru 8
Sevgi kelimesinde hayat veren bir sır var Sevgisiz olan her şeyde mutlaka bir kusur var Şairin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
A
Herşeyi ayakta tutan sevgidir.
B
Sevgisiz olanlara sevgi vermeliyiz.
C
Sevgi, insanı hayata bağlayan bir güzelliktir.
D
Yaşamın sırrı sevgi sözcüğünde saklıdır.
Soru 9
Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi
İçimize çevirip nemli gözlerimizi,
Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos'un.
Dörtlüğün kaçıncı mısrasında kişileştirme vardır?
A
3
B
4
C
2
D
1
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bıkmak" anlamı vardır?
A
Eve gelen giden belli değil.
B
Sonunda kapısına kilit vurdu.
C
Onun çalmadığı kapı kalmadı.
D
Onun yaptıkları canıma yetti artık.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön