6.Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkisi ve Söz Sanatları Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dedemden yadigâr olan bu evi

Kışın fırtınası, yazın alevi

Daha ben doğmadan ihtiyarlatmış

Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Kişileştirme
B
Benzetme
C
Konuşturma
D
Abartma
Soru 2

Sekizimiz odun çeker

Dokuzumuz ateş yakar

Kaz kaldırmış başını bakar

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz

Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Kişileştirme
B
Benzetme
C
Konuşturma
D
Abartma
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler eş anlamlıdır?  
A
Bu yolları gide gele bacaklarımda derman kalmadı.
B
Aşağı yukarı on yıldır bu evde oturuyoruz.
C
Yarışmanın birincisi güçlü kuvvetli görünüyordu.
D
Gece gündüz demeden çalışarak işi tamamladı.
Soru 4

Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak

Ben aşkımla bahar getirdim sana

Tozlu yollarından geçtiğim uzak

İklimden şarkılar getirdim sana

Bu dörtlüğün altı çizili dizesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Abartma
B
Konuşturma
C
Benzetme
D
Kişileştirme
Soru 5

Güğüm bir gün testiye, ‘‘Yola çıkalım.’’ dedi. Testi,

‘‘Korkarım ben.’’ diyerek evde kalmak istedi.

Bu parçada kullanılan söz sanatının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
“Testi”nin anlatımında aşırılığa gidilmesi
B
“Güğüm’’ün testiye benzetilmesi
C
“Ev”e insan özelliği yüklenmesi
D
“Güğüm” ve “testi”nin konuşturulması
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler eş anlamlıdır?  
A
Bu evde iyi kötü demeden yıllardır yaşıyoruz.
B
Ortalıkta uzun süre ses seda yoktu.
C
Tamir işlerinden az çok ben de anlarım.
D
İleri geri konuşmalarıyla herkesin dikkatini çekiyordu.
Soru 7

1. ve 2. sözcükler arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.

2. ve 3. sözcükler arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzenlenmiştir?
A
Güzel - Çirkin -Yakışıklı
B
Geniş - Bol - Dar
C
Zengin – Fakir - Yoksul
D
Siyah –Kara-Ak
Soru 8
Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi (sesteş) yoktur?  
A
Gözlerini ufuklara dik Durup durup adını an
B
Acılar kardeşin, teselli kızın Zengin parıltınla dolar gecemiz
C
İçimizde sonsuz çalkalanan deniz Gülümseyen yüzü kederin bize
D
Uyandım ki bakışların değişmiş Yürümen bambaşka, şaşılacak iş
Soru 9
Aşağıda verilen sözcük çiftlerinin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır?  
A
Gider – Masraf
B
Vazife – Görev
C
Hayat – Yaşam
D
Yapay – Doğal
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kuru” sözcüğü “ıslak” sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?  
A
Bilgisayarın tozunu kuru bir bezle sildi.
B
Kuru ekmekle karın doymaz, derdi annem.
C
Kuru vaatlerle oyalayamazsınız bizi.
D
Yazarın romanında kuru bir anlatım vardı.
Soru 11

Derinden derine ırmaklar ağlar

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi

Ey suyun sesinden anlayan bağlar

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi

Bu dizelerde aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmemiştir?  
A
Çoban çeşmesi
B
Bağlar
C
Irmaklar
D
Su
Soru 12

Al mendiller sallanarak her pencereden

Tren kalktı yavaş yavaş bir gelin gibi

Yeşil kırlar arasından geçip giderken

Ağaçların heyecanla çarptı kalbi

Bu dörtlükte altı çizili dizelerdeki söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?  
A
Konuşturma - Benzetme
B
Benzetme - Abartma
C
Abartma - Kişileştirme
D
Benzetme – Kişileştirme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön