6.Sınıf Tam Sayılar Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
a sayısı –24’ten büyük 13’ten küçük bir tam sayıdır. Buna göre a sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?  
A
0
B
24
C
–13
D
12
Soru 2
Yukarıdaki sayı doğrusunda verilen noktalar eşit uzaklıkta olduğuna göre C noktasına aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?    
A
9
B
12
C
13
D
15
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi  sayı doğrusu üzerindeki A, B ve C noktalarından biri değildir?    
A
–5
B
–3
C
3
D
5
Soru 4
İki basamaklı en küçük pozitif tam sayı, mutlak değeri en küçük tam sayıdan kaç fazladır?  
A
0
B
9
C
10
D
11
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?  
A
0, negatif tam sayıların hepsinden büyüktür.
B
En büyük negatif tam sayı –1’dir.
C
Pozitif tam sayılar negatif tam sayılardan büyüktür.
D
En küçük pozitif tam sayı 0’dır
Soru 6
Sayı doğrusunda gösterilen hangi iki noktanın mutlak değeri birbirine eşittir?    
A
A ile D
B
C ile A
C
B ile E
D
D ile B
Soru 7
–3, –1, 0, +1, +3 sayılarının mutlak değeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
0’ın 0’a uzaklığı 0 birimdir. O hâlde 0 0 = ’dır.
B
+1’in 0’a uzaklığı 1 birimdir. O hâlde + = 1 1’dir.
C
–3’ün 0’a uzaklığı 3 birimdir. O hâlde –3 = -3’tür.
D
+3’ün 0’a uzaklığı 3 birimdir. O hâlde + = 3 3’tür.
Soru 8
|–25|, 32, |–35|, |–1| Yukarıdakilerden hangisi diğerlerinden küçüktür?    
A
32
B
|–25|
C
|–35|
D
|–1|
Soru 9
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru değildir?
A
–12 < –5 < –1 < 0 < 4 < 8
B
–1000 < –800 < –700 < –200 < –150 < –60
C
–14 < –10 < –5 < 1 < 7 < 8 < 13
D
20< –15 < 14 < –10 < –3 < –2
Soru 10
Sayı doğrusu üzerinde, 1 noktasına 4 birim uzaklıkta olan sayıların mutlak değerlerinin toplamı kaçtır?  
A
8
B
2
C
10
D
5
Soru 11
–2, 8, –9, 5 sayılarından hangisi sayı doğrusu üzerinde 0’a diğerlerinden daha uzaktır?    
A
–2
B
–9
C
8
D
5
Soru 12
–1, 8, 0, 1, –5 tam sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A
0 < –5 < –1 < 1 < 8
B
–1 < 8 < 0 < 1 < –5
C
–5 < –1 < 0 < 1 < 8
D
0 < –1 < 1 < –5 < 8
Soru 13
Yukarıdaki sayı doğrusuna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?      
A
B noktası 0 noktasından 4 birim solda olduğundan –4’tür.
B
D noktası 0 noktasından 2 birim sağda olduğundan +2’dir.
C
C noktası 0 noktasından 2 birim solda olduğundan –2’dir.
D
A noktası 0 noktasından 5 birim sağda olduğundan +5’tir.
Soru 14
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?    
A
|72| > |–10|
B
|–11| < 0
C
|–50| = |+50|
D
|–8| > –5
Soru 15
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?    
A
–5 > –7
B
–8 < –1
C
–6 > –9
D
–10 > –4
Soru 16
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?    
A
3 > –5
B
0 > 6
C
–12 < 4
D
0 > –8
Soru 17
Mutlak değeri 8’den küçük olan kaç tane tam sayı vardır?    
A
15
B
14
C
16
D
9
Soru 18
–5, 7, 0, –9, 13, –2, 8 tam sayılarından kaç tanesi pozitif tam sayıdır?    
A
5
B
2
C
4
D
3
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  
A
En büyük iki basamaklı negatif tam sayı -99 dur.
B
Üç basamaklı rakamları farklı en büyük tam sayı 987 dır.
C
–9 dan büyük, en küçük tam sayı -8 dır.
D
Sıfır hariç bütün tam sayıların mutlak değeri pozitiftir.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
–15 < –20
B
|–7| = |+7|
C
–12 < |–16|
D
+2 < +9
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön