6.Sınıf Tema Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  • ...

   İnsanoğlu ya geçmişi düşünür ya geleceği. Geçmişi düşünür çünkü geçmişte iyi günleri vardır, iyi anıları vardır, onlardan kopamaz. Bir türlü geçmişin özleminden kendini kurtaramaz. Geleceği düşünür çünkü gelecekte her şey iyi olacaktır, elde edemediklerine ulaşacaktır; daha iyi, daha güzel günlere kavuşacaktır. Ya geçmiş ya gelecek. Peki, içinde bulunduğumuz zaman parçası? En önemli olan bu değil mi? Ne yaparsak hepsi bu anki davranışımıza bağlı. Geçmiş de bu an, gelecek de. Bugünü kendi hâline bırakır, geçmiş ve gelecek düşlerine dalarsak ne geçmişimiz iyi olur ne geleceğimiz.

                                           Oktay AKBAL

   Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde paragrafın ana fikriyle ilgili en kapsamlı yargı yer almaktadır?
A
Gelecekte her şeyin iyi olması ve isteklerimize ulaşmak geçmişe bağlıdır.
B
Geçmişin özleminden kendini kurtaramayan insan anını değerlendiremez.
C
İnsan, iyi anıları olduğu için geçmişten kopamaz, geçmişi düşünür.
D
Bugün başarılı ve verimli olursak dünümüz de güzel olur yarınımız da.
Soru 2
Yazara göre insanın yaptığı yanlış nedir?
A
Geçmiş ve geleceği düşünüp anı değerlendirememek.
B
Geçmişe yeteri kadar önem vermemek
C
İçinde bulunduğu zamana çok değer vermek
D
Gelecekle ilgili hiçbir plan yapmamak
Soru 3
Paragrafta yer alan “geçmişin özleminden kendini kurtaramamak” ifadesiyle örtüşen cümle aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?
A
İçinde bulunduğu çağda yaşamaktan hiç şikâyetçi değildi.
B
Evinin her köşesi geçmişe ait izlerle doluydu.
C
Güzel günlerin hayaliyle yaşıyor, sabırla o günleri bekliyordu.
D
Ne zaman anıları aklına gelse hüzünlenir, gözleri yaşarırdı.
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde hâl eki kullanılmamıştır?
A
Tiyatroda Shakespeare (Şekspir)’in Hamlet’i vardı.
B
Osman Hamdi Bey’in tabloları muhteşemdi.
C
Bu şarkıyı dinlemek için konseri bekliyorum.
D
Elinde açık artırmayla alınmış bir vazo var.
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde bir varlığı işaret yoluyla belirten sıfata örnek vardır?
A
Kimi insanlar seyahat etmeyi çok sever.
B
Basketbol maçında bizim ülke galip geldi.
C
Davet malzemelerini bu çocuk getirmiş.
D
Yoldaki kazayı görünce gözlerine inanamadı.
Soru 6
Aşağıdaki isim tamlamalarının çeşitleri seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

I. su damlası

II. zamanın değeri

III. çınar ağacının dalları

IV. cevizin içi

A
Zincirleme, belirtisiz, belirtili, belirtisiz
B
Zincirleme, belirtili, belirtisiz, belirtisiz
C
Belirtili, belirtisiz, zincirleme, belirtili
D
Belirtisiz, belirtili, zincirleme, belirtili
Soru 7
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir varlı k veya nesnenin kime veya neye ait olduğunu gösteren ek (iyelik eki) kullanılmamıştır?
A
Manisa’da şehri güzelleştiren palmiyeleri bahçemde görmek istedim.
B
Parkta gördüğümüz bebeğin şapkası düşünce annesi çok üzüldü.
C
Pazar günkü pikniğimize Emel, Murat ve Mustafa Âkif de gelecekmiş.
D
Yaz geldiğinde tatmak istediğim meyvelerden ilki karpuzdu.
Soru 8

“Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime ve kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.”

Açıklamanın karşılığı olan noktalama işareti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kullanılmıştır?
A
İhtiyar, ağacın yanından geçerken anılarını hatırladı.
B
Evet, son günlerde yağış oranında artış görüldü.
C
En sevdiğim meyveler çilek, karpuz ve portakaldır.
D
Bugünlerde hastalıktan zihnim çok dağınık, dedi.
Soru 9

“Otobüs 15( ) perondan 5( )9( )2011 tarihinde saat 9( )30’da kalktı. Yolculuk için yanına kraker( ) çikolata( ) kazak aldı.”

Cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere konulması gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A
(.) (.) (.) (.) (;)(,)
B
(.) (.) (.) (:) (;) (,)
C
(.) (.) (.) (.) (,) (;)
D
(.) (.) (.)(:) (,) (,)
Soru 10

Ne zaman yolda bir hana rastlasam irkilirim,

Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim.

Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar,

Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar!

Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,

Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!..

             Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki şiirle ilgilidir?
A
“Yollar” ve “duvarları” sözcükleriyle kafiye yapılmıştır.
B
“Ey garip çizgilerle dolu han duvarları” derken duvarların eski bir geçmişe sahip olduğu kastedilmektedir.
C
Şair, şiirde bir yolculuk sırasında uğradığı handaki duygularını anlatmaktadır.
D
Şiirde benzetmeler yer almaktadır.
Soru 11

“Seni bu kadar sevmezdim.”

Buradaki edat cümleye hangi anlamı katmıştır?
A
Eşitlik
B
Neden-sonuç
C
Araç
D
Benzerlik
Soru 12
“İle” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edattır?
A
Eğer benim ile gelmek istiyorsan, bekle.
B
Beklemek ile kara kara düşünmek, bu sorunları çözmez.
C
“Dert ile derman kardeş.” derler büyükler.
D
Ev ile okul arasında gidip geliyorum.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” bağlaç değildir?
A
Baktım ki bu iş olmuyor, hemen ayrılırım.
B
Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
C
Evdeki karışıklık beni düşündürüyor.
D
Her gün çalışmalı ki başarabilsin.
Soru 14
“Çok çalışan memur hemen ödüllendirildi.” cümlesindeki zarflar hangileridir?
A
çok-hemen
B
çalışan-hemen
C
çok-çalışan
D
memur-çalışan
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılan zarf ikilemedir?
A
Yeni gelen işçi, bizlere yavaş yavaş alıştı.
B
Müdür geç geldiğini görünce hemen odasına çağırdı.
C
Hem geç geliyor hem çalışmıyordu.
D
Eve geç gelince usulca odaya girdi.
Soru 16
“Gizli” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf olarak kullanılmıştır?
A
Bana gizli defterini gösterdi.
B
Gizlidekini çıkarınca şaşırdık.
C
Bu gizlilik hepimizi kızdırdı.
D
Bana gizlice uğradı.
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır?
A
Baksana horul horul uyuyor.
B
Nasıl gelmiş ta buraya?
C
O kitabı yarın almaya gideceğim.
D
Bizimle açık konuş.
Soru 18

Doğaya büyük bir sorumlulukla bağlı olduğumuzu, zor da gelse, tuhaf da görünse, hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Doğa ne rastgele bir araç ne de düpedüz bir maldır. Onu tepe tepe kullanmaya hakkımız yok, dilediğimizi de yapamayız. Doğayı kollayıp korumakla, gözetmekle yükümlüyüz. Değil mi ki insanız, bize düşen bu.

Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnsanların doğal olayları yönlendirmesi
B
İnsanların doğayı koruma bilincine sahip olması
C
Doğanın büyük bir güç olduğu
D
İnsanların doğadan istediği gibi faydalanması
Soru 19
Seneler var ki kuşlar gelmiyor.” cümlesinin aynı anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kuşlar bu sene gelmedi.
B
Kuşlar her sene gelmiyor.
C
Kuşlar uzun zamandır gelmiyor.
D
Kuşlar geçen sene gelmediler.
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?
A
Hangi elbiseyi beğendin?
B
Ankara’ya nasıl geldiniz?
C
Evde kaç kişi var?
D
Bugün gelecek misin?
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön