7.Sınıf Din ve Güzel Ahlak Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı Kerim’in ahlak konusunu ele alma yöntemlerinden biri değildir?

A
Ahlaki ilkeleri açıklarken geçmiş topluluklardan örnekler verir
B
Peygamberlerin ve iyi insanların ahlaki özelliklerine, tavır ve davranışlarına vurgu yapılır
C
İyi ve güzelden yana seçim yapmamızı ister
D
Ahlaklı olanların inanç ve ibadet yönünde sorumlu tutulmayacağını söyler.
Soru 2
Din ve ahlak ilişkisine dair söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A
Kurallara uyma konusunda din ve ahlak aynı yaptı- rımlara sahiptir
B
Dinin tavsiye ettiği ahlaki kurallar, iş ve davranışlarımıza değer katar.
C
Dinimizce haram sayılan ahlaki olarak da kötü kabul edilir.
D
Ahlak ile din birbirini tamamlar.
Soru 3
Dinin güzel ahlaklı olmaya katkısıyla ilgili söylenenlerden hangisi doğru değildir?

A
Din öncelikle ahlak ilkelerinin davranışlara yansı- masını öğütler
B
İslam dininde ahlaka ve güzel davranışlara büyük önem verilmiştir
C
Bir dine inanıyor olmak ahlaklı olmak için yeterlidir.
D
Kur’an-ı Kerim İyi ve güzelden yana seçim yapmamızı ister
Soru 4

“Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir.”

Bu hadisi yorumlarken hangisini söylemek İslam dininin diğer ilkeleriyle bağdaşmaz?

 

A
Müslüman dedikodu yapmaz.
B
Müslüman iftira atmaz.
C
Müslüman kötülük yapmak için tuzak kurmaz.
D
Müslüman zarar görse bile karşılık vermez.
Soru 5
Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnfak
B
İkram
C
Hediye
D
Hayır
Soru 6
Doğruluk ve dürüst olmakla ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A
Düşüncesinde, sözünde ve davranışlarında doğ- ruluğu ve dürüstlüğü benimseyen kimse Allah’ın rızasını kazanır.
B
Menfaatlerimiz söz konusu olduğunda dürüstlükten taviz verebiliriz.
C
İnsanlar doğru kimseleri örnek almalı, onları kendilerine model seçmelidirler
D
Doğru sözlü olan ve dürüst davranan kimseye gü- ven duyulur.
Soru 7

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.” (Ahzâb suresi, 70, 71. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarabileceğimiz bir sonuç değildir?

 

A
Yalan söylemek Allah’ın emrine karşı gelmektir
B
Allah dürüst insanlara yardım eder
C
Dine uygun yaşamak büyük bir başarıdır
D
Günahlarımızdan kurtulmanın tek yolu doğru sözlü olmaktır.
Soru 8

Peygamberimiz sözünde durmayan ve dürüst davranmayanları ikiyüzlü kimselere benzetmiş ve bu gibi kötü huylardan kaçınmamızı istemiştir. O bir hadisinde, “Münafıklığın alameti (belirtisi) üç olduğunu söylemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin bahsettiği bu özelliklerden değildir?

 

A
Hata yaptığında pişmanlık duyar
B
Konuştuğunda yalan söyler
C
Kendisine emanet edildiğinde hıyanet eder.
D
Söz verdiğinde sözünde durmaz
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi dinimizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma üzerinde önemle durmasıyla ilgili değildir?

A
Zekatın belli koşullarda farz olması
B
Emeğe saygı duyulmasını istemesi
C
Ramazan ayında fıtır sadakası verilmesi
D
Akraba, komşu, yetim ve yolda kalmış olanlara yardım etmenin önemli olduğunu vurgulaması
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi dinimizin yardımlaşma ve dayanışma ilkelerine uygun değildir?

A
Aynı toplum içinde bireylerin maddi kazanç, birikim ve refah düzeyleri eşit olmayabilir. Bu sebeple zengin olan müslümanın fakir olan müslümana maddi destekte bulunması gerekir
B
Sosyal adalet,barış ve huzurun sağlanması için bireyler sevgi ve merhamet ile birbirlerine yaklaşmalıdır
C
İnsanların fakirlikten kurtulmalarını sağlamak için yardım edilmemeli,daha çok çalışmaları istenmelidir.
D
Kardeşlik ve dayanışma bilinciyle inananlar birbirlerine yardımcı olmalıdır.
Soru 11
Emanet kavramı ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A
Emanet; korumamız istenilen bir mal, eşya veya para olabileceği gibi herhangi bir görev veya saklı tutmamız gereken bir sır da olabilir
B
Sorumluluk alanımıza giren her şey birer emanettir
C
Bize emanet edilmek istenen her şeyi koşulsuz kabul etmemiz gerekir.
D
Geri alınmak ya da saklanmak üzere bir kimseye bırakılan eşya ve benzerlerine emanet denir.
Soru 12

“Emanetlerini koruyanlar, verdikleri sözü tutanlar ve namazlarına devam edenler... İşte onlar Firdevs cennetine vâris olacaklar ve orada ebedî olarak kalacaklardır. (Mü’minûn suresi, 8-11. ayetler)

Verilen bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılmaz?

 

A
Cennete girenler orada sonsuza kadar kalırlar
B
Emaneti korumak çok önemlidir.
C
Verdiğimiz sözleri mutlaka yerine getirmeye çalış- malıyız
D
Cennete girmek için emanetleri korumak yeterlidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön