7.Sınıf Ekonomi ve Sosyal Hayat Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Lidyalıların kral yolunu açmasıyla çevre ülkelere göre daha gelişmiş olması

II. İpek yolu ve baharat yolu güzergahında bulunan ülkelerin ticaret sayesinde önemli gelir sağlaması

III. Coğrafi Keşifler sayesinde yeni yolların bulunmasıyla Osmanlı Devleti’nin ekonomik güç kaybına uğraması

Verilen durumlar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

A
Ticaret yolları devletlerin gelişmesinde etkilidir
B
Kral yolu en önemli ticaret yoludur
C
Eğitim devletlerin zenginleşmesinde önemlidir
D
Yeni keşifler devletlerin en önemli sorunudur
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı ürünlerin fiyatlarını kontrol etmekteydi. Böylece hem üretici hem de tüketicinin zarar görmesi engellenmekteydi.

Metinde Lonca teşkilatının hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

 

A
Siyasi
B
Ekonomik
C
Diplomatik
D
Kültürel
Soru 3

Osmanlı Devleti hamamlar, çeşmeler, hastaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, mektepler, medreseler, vb vakıflar kurularak halkın ihtiyacı karşılanmıştır.

Vakıfların aşağıdaki alanlardan hangisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu söylenemez?

 

A
Sağlık
B
Eğitim
C
Sanayi
D
Ticaret
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde gözetilmesi gereken hususlarda en az etkilidir?

A
Seçilen mesleğe ilgi duyulması
B
Mesleğin toplum içinde saygın bir yere sahip olması
C
Mesleğin ekonomik getirisinin yeterli olması
D
Mesleğin popüler olması
Soru 5

Bireyin; yetenekleri belirlenmeli, ilgi alanları keşfedilmeli, kişilik özellikleri ortaya konmalı, ilgi duyduğu meslekler incelenmeli ve mesleki tercihine göre alması gereken eğitim araştırılmalıdır.

Verilen açıklamaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olur?

 

A
Meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar
B
Günümüzde tercih edilen mesleklerin özellikleri
C
Mesleki iş bölümünün faydaları
D
Mesleklerin yaşam biçimlerine olan etkileri
Soru 6
Meslek seçiminde doğru karar verebilmek için belli başlı soruları kendimize sormamız gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan birisi değildir?

A
Yeteneklerim neler?
B
İlgilerim neler?
C
Ailemin beklentileri neler?
D
Mesleğin özellikleri neler?
Soru 7

I. Ürünlerin kalitesini belirlemek

II. Ticaret ahlakını geliştirmek

III.Müşterilerin haklarını korumak

Yukarıdakilerden hangileri Lonca teşkilatının görevleri arasındadır?

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 8
Ahmet teknolojiyi yakından takip eden bir öğrencidir. Ahmet’in teknolojiye olan ilgisi, isteği ve yeteneği hangi meslekte daha iyi olmasında etkili olabilir?

A
Polis
B
Elektrik elektronik mühendisi
C
Öğretmen
D
Doktor
Soru 9

Ayşe yaşadığı bölgeye uygun olarak tarımsal ürün çeşitliliğini ve tarımsal üretimi artırmak istemektedir.

İsteklerini gerçekleştirebilmesi için Ayşe’nin hangi mesleği seçmesi daha uygun olur?

 

A
Makine mühendisi
B
Veterinerlik
C
Ziraat mühendisliği
D
Kimya mühendisliği
Soru 10
Osmanlı’da devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayında kurulan okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medrese
B
Enderun
C
Lonca
D
Ahilik
Soru 11

Osmanlı Devleti’nde, esnaflar ürünleri istedikleri fiyatta satamazlardı. Ürünlerin fiyatları esnaf teşkilatları tarafından belirlenirdi.

Bu uygulamayla doğrudan ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Ülkede hukuk birliğini sağlamak
B
Vergi adaletsizliğini önlemek
C
Haksız rekabeti engellemek
D
Üretimi arttırmak
Soru 12

Osmanlı geleneğinde din ve bayındırlık hizmetleri, eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler devlet bütçesine doğrudan bir yük getirmemiştir. Bu hizmetler, devletin en üst makamında yer alan padişahtan vatandaşa kadar toplumun bütün bireylerinin gönüllü katılımıyla olu- şan………….. geleneği sayesinde yürütülmüştür..

Yukarıda verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Tımar
B
Enderun
C
İmaret
D
Vakıf
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön