7.Sınıf Ekonomi ve Sosyal Hayat Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin tımar sistemini uygulamasındaki amaçlarından biri değildir?

A
Hazineye yük olmadan asker yetiştirmek
B
Üretimde sürekliliği sağlamak
C
Devletin yönetim anlayışını değiştirmek
D
Toprağın işlenmesini sağlamak
Soru 2

Âdem’den bu deme neslim getirdi

Bana türlü türlü meyve yedirdi

Her gün beni tepesinde götürdü

Benim sâdık yârim kara topraktır

Aşık Veysel’in aşağıdakilerden hangisi üzerinde önemle durduğu söylenebilir?

 

A
A)Toprak
B
Bitkiler
C
Hayvanlar
D
Para
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Ahilik teşkilatının görevleri arasında yer almaz?

A
Malların kalitesini belirlemek
B
Ticaret ahlakını geliştirmek
C
Üretimi ihtiyaca göre belirlemek
D
Esnafı yargılamak
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde yeni topraklar fethedildiğinde araziye kâtipler gönderilirdi. Kâtipler toprağı, elde edilen geliri ve toprağı işleyen nüfusunu kaydederlerdi. Ardından arazi, gelirleri açısından belirli dilimlere bölünürdü. Has, zeamet, tımar olarak adlandırılan bu araziler; vezir, beylerbeyi, sancakbeyi ve sipahilere dirlik olarak verilirdi.

Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A
Arazi katipleri toprak kayıtlarını yaparlar
B
Araziler has, zeamet ve tımar olarak ayrılır
C
Araziler devlet görevlerine dirlik olarak verilir
D
En önemli toprak parçası zeamettir
Soru 5

Osmanlı Devleti’nde ekonominin temeli ve nüfusun büyük çoğunluğunun geçim kaynağı ……….. dayanıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında da üretim büyük ölçüde …… sağlanıyordu.

Verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Hayvancılık
B
Tarım
C
Sanayi
D
Madencilik
Soru 6

İlk Çağ’da Frigyalılar, yetiştirdikleri at ve katırlarla ün yaptılar. Tiftik adı verilen keçi kılından yaptıkları dokumaları ve Tapates adlı halı ve kilimleri satarak önemli gelir elde ettiler.

Yukarıda bahsedilen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Ticaret
B
Sanayi
C
Tarım
D
Madencilik
Soru 7

 

A
Tüik
B
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
Türkiye Ziraat Odaları
Soru 8

Sosyal Bilgiler dersinde Osmanlı Devleti’nde toprak sistemini araştıran Mehmet, arkadaşlarına şu bilgileri vermiştir. Bu sistem sayesinde;

• Devlet bütçesine önemli katkı sağlanmıştır.

• Toprak üretimi denetim altına alınmıştır.

• Merkezi ordu güçlenmiştir.

Mehmet’in hakkında bilgi verdiği sistem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

A
Tımar Sistemi
B
Feodal Sistem
C
Derebeylik Sistemi
D
Müsadere Sistemi
Soru 9
Tarih boyunca devletler verimli topraklara sahip olabilmek için pek çok mücadeleler vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz?Geniş topraklara sahip devletlerin güçlü olması

A
Geniş topraklara sahip devletlerin güçlü olması
B
Toprağın başlıca üretim ve geçim kaynağı olması
C
Toprağın üretimde olduğu kadar yönetimde de önemli olması
D
Topraktan çanak ve çömlek yapılması
Soru 10

Osmanlı geleneğinde din ve bayındırlık hizmetleri, eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler devlet bütçesine doğrudan bir yük getirmemiştir.

Bu hizmetlerin giderleri aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanmıştır?

 

A
Bankalar
B
Mahkemeler
C
Belediyeler
D
Vakıflar
Soru 11

Gübreleme

• Makineleşme

• Tohum ıslahı

• Bilinçli çiftçiler

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki başlıklardan hangisi getirilmelidir?

 

A
İthalatı Artırma Yolları
B
Tarımda Verimliliği Artırma Yolları
C
GAP’ın Faydaları
D
Tarım Kredi Kooperatiflerinin Görevleri
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi tarihteki önemli ticaret yollarından biri değildir?

A
Kral Yolu
B
Saman Yolu
C
Baharat Yolu
D
İpek Yolu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön