7.Sınıf  Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Evsel atıklar geri dönüştürülebilir ve dönüştürülemeyenler olmak üzere iki gruba ayrılır.

Buna göre aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüştürülemeyen evsel bir atıktır?

 

A
Kullanılmış defterler
B
Plastik şişeler
C
Yemek artıkları
D
Cam şişeler
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü sağlanan atıklardan biri değildir?

A
Bakalit
B
Pil
C
Kağıt
D
Cam
Soru 3

1. Toplanan atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderilir.

2. Farklı özellikteki atıklar ayrılarak biriktirilir.

3. Atıklar, atık araçları ile toplanır.

Atık maddelerin kullanılabilir hale gelme sürecine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
1-2-3
B
1-3-2
C
2-3-1
D
2-1-3
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma bilincine sahip bir bireyin davranışlarından olamaz?

A
Atıkları geri dönüşüm kutularına atmak
B
Ormanlık alanların çoğalmasına destek vermek.
C
Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmek
D
Atık kağıtları biriktirip yakıt olarak kullanmak.
Soru 5

1. Doğal kaynakları korur.

2. Enerji tasarrufu sağlar.

3. Ekonomiye katkı sağlar.

Verilen ifadelerden hangileri geri dönüşümün sağladığı faydalardandır?

 

A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine sebep olmaz?

A
Evsel çöpler
B
Asit yağmurları
C
Kanalizasyon suları
D
Balıkların çoğalması
Soru 7

 

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 8

1. Üretim

2. Enerji

3. Ekonomi

4. Çevre

5. Doğal kaynaklar

Atıkların geri dönüşümünün yukarıdakilerden hangileri üzerinde olumlu etkisi vardır?

 

A
1, 2 ve 3
B
1, 2, 3 ve 4
C
1, 2, 3 ve 5
D
1, 2, 3, 4 ve 5
Soru 9

1. Geri dönüşümün çevreye ve ekonomiye faydası vardır

2. Geri dönüşümü olan maddelerin üzerinde bu durumu ifade eden bir sembol vardır.

3. Farklı ürünlerin geri dönüşümleri farklı yöntemlerle gerçekleşir.

Verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 

A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 10
Evsel atık suların kanalizasyon sistemiyle toplanması ve arıtma işleminin yapılması hangi kurum tarafından yapılır?

A
Belediye
B
Sağlık Bakanlığı
C
Devlet Su İşleri
D
Çevre ve Orman Bakanlığı
Soru 11

Üzerinde yukarıdaki şekil olan kutuya aşağıdakileden hangisi atılmamalıdır?

 

A
Pet şişe
B
Teneke içecek kutusu
C
Çürümüş sebze atıkları
D
Karton parçaları
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilir atıktır?

A
Kağıt
B
Yemek artığı
C
Meyve kabuğu
D
Odun külü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön