7.Sınıf Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed’in peygamberlik yönü ile ilgilidir?

A
“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne varki) bana, ‘İlahınız ancak bir tek ilahtır.’ diye vahyolunuyor. Kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabb’ine kullukta kimseyi ortak koşmasın.” (Kehf suresi, 110. ayet)
B
“İşte onun için (Ey Muhammed) sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki: ‘Ben Allah’ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum…”(Şûrâ suresi 15. ayet)
C
“Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor! Ona kendisiyle beraber uyarıcı olarak bir melek indirilmeli değil miydi? dediler.” (Furkân suresi, 7. ayet)
D
“De ki: Ben size,‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır.’ demiyorum. ‘Ben gaybı da bilmem.’Size,‘Ben bir meleğim.’ de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum…” (En’âm suresi, 50. ayet)
Soru 2
Müşriklerin, Hz. Muhammed (sav.)’in Kabe hakemliğini kabul etmelerinde O’nun hangi özelliği etkili olmamıştır?

A
Peygamber olması
B
Dürüst bir insan olması
C
Adil bir insan olması
D
Güvenilir bir insan olması
Soru 3

“De ki: Ben size,‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır.’ demiyorum. ‘Ben gaybı da bilmem.’Size,‘Ben bir meleğim.’ de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum…” (En’âm suresi, 50. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in bir özelliği değildir?

 

A
Geçimini sağlamak için çalışması gerekir.
B
Allah bildirmeden geleceği bilemez.
C
O da dini yaşamakla yükümlüdür.
D
Günah sayılmayacak küçük hatalar bile yapamaz.
Soru 4
Hz. Muhammed (sav.)’in gençlik yıllarında “Erdemliler Topluluğuna” katılması daha çok hangi yönüyle ilgilidir?

A
Öksüz ve yetim olması
B
Haksızlıklara karşı mücadeleci olması
C
Arkadaşlarına çok değer vermesi
D
Liderlik özelliklerine sahip olması
Soru 5

“Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.” (Hadis-i şerif)

Bu hadiste verilen ana mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
İslam’da ruhbanlık yoktur
B
Hz.Muhammed (sav.) evlilik yapmıştır.
C
Hz.Muhammed (sav.), ramazan dışında bazen oruç tutmuştur.
D
Hz.Muhammed (sav.) de bir insandır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (sav.)’in farklı bir yönüne değinmektedir?

A
Bütün insanlar gibi sıradan bir hayat yaşamıştır
B
Bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir.
C
Kırk yaşında peygamberlikle görevlendirilmiştir.
D
Hasta olunca tedavi olmuştur.
Soru 7

“De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım ve ben apaçık bir uyarıcıyım.” (Ahkâf suresi, 9. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Hz. Muhammed (sav.) son peygamberdir.
B
Hz. Muhammed (sav.) geleceği bilemez.
C
Hz. Muhammed (sav.) de Kur’an’a uymakla görev lidir
D
Hz. Muhammed (sav.)’in uyarı görevi vardır
Soru 8
Hz.Muhammed (sav.) için kullanılan “resul” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasaklayıcı
B
Müjdeleyici
C
Elçi
D
Uyarıcı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (sav.)’i diğer peygamberlerden ayıran bir özelliktir?

A
Son peygamberdir
B
Güzel ahlaklıdır.
C
Örnek bir insandır.
D
Allah’ın mesajını insanlara tebliğ etmiştir
Soru 10

Peygamberler, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildiren elçilerdir.

Peygamberlerin bu görevleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

 

A
Sıdk
B
İsmet
C
Tebliğ
D
Emanet
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (sav.)’in peygamberliği ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A
Göreviyle ilgili olarak kimseden maddi bir karşılık beklememiştir
B
Peygamberlik görevi çok yoğun olduğundan çalış- maya zaman ayıramamıştır.
C
Peygamberlik görevini en iyi şekilde yapmaya çalış- mıştır
D
Allah’tan aldığı mesajları hayatında uygulayarak insanlara örnek olmuştur.
Soru 12

Roma İmparatoru Kayzer, Peygamberimizden kendisini ve halkını İslam’a davet eden bir mektup aldığında, o sırada ülkesinde ticaret için bulunan Ebu Süfyan’ı çağırmış ve:

- “Siz peygamberlik iddiasından önce Muhammed’in hiç yalan söylediğini gördünüz mü?” Ebu Süfyan, Muhammed’in hiç yalan söylemediğini Kayzer’e söyleyince Kayzer,

-“Sana onun hiç yalan söyleyip söylemediğini sordum. Sen de söylemediğini ifade ettin. Eğer o, Allah’a karşı yalan konuşmuş olsaydı eminim ki insanlara yalan söylemekten de hiç sakınmazdı,” der.

Bu bilgilerden çıkartılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Roma İmparatoru Kayzer cömert bir insandır
B
Ebu Süfyan oldukça iyi bir tüccardır.
C
Romalılar ile Araplar arasında ticari ilişkiler geliş- miştir
D
Hz.Muhammed (sav.)’nin doğru sözlülüğü herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön