7.Sınıf Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“...O (Muhammed), Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzâb suresi, 40. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Hz. Muhammed âlemlere rahmet olsun diye gönderilmiştir
B
Hz. Muhammed hem Nebi hem de Resuldür
C
Kıyamete kadar yeni bir ilahi kitap gelmeyecektir
D
Hz. Muhammed’den başka peygamberler de gelmiştir.
Soru 2

“…Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim…” (Mâide suresi, 3. ayet)

Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargıların hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

 

A
Allah’ın vahiy ve din göndermesi insanlık için bir rahmettir.
B
Bütün kutsal kitaplar Allah tarafından gönderilmiştir.
C
İslamiyet, tüm insanlık için Allah’ın seçtiği tek dindir.
D
İslam, barış ve esenlik dinidir.
Soru 3
Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
İslam’ı anlayıp yaşamak için Kur’an’ı Kerim yeterlidir.
B
Kur’an-ı Kerim tüm ilahî kitapların özünü kapsamaktadır.
C
Kur’an-ı Kerim Allah tarafından gönderilen son ilahi kitaptır
D
Kur’an-ı Kerim’deki ilahî ilke ve değerler tüm insanlığı kuşatıcıdır.
Soru 4

“…İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi, 44. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz?

 

A
Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa gönderilmiştir.
B
Hz. Peygamberin, ayetlerin dışındaki açıklamaları dikkate alınmamalıdır.
C
İnsanlar Kur’an-ı Kerim’i anlamak için çaba sarfetmelidirler
D
Hz. Muhammed (sav.) Kur’an ayetlerini insanlara açıklamıştır.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in Kur’an-ı Kerim ayetlerini sözleri ve davranışlarıyla açıklamasına örnek olarak gösterilemez?

A
Namazın nasıl kılınacağını tarif etmesi
B
Zekat ibadetiyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermesi
C
Erdemliler Topluluğuna (Hılfu’l-fudul) üye olması
D
Haccın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak göstermesi
Soru 6

Hz. Muhammed’in görevlerinden biri de Kur’an’ı daha anlaşılır hale getirmektir.

Aşağıdakilerden hangisi verilen bu bilgi ile ilgili yanlış bir değerlendirmedir?

 

A
Gerekli yerlerde açıklamalar yapmıştır.
B
Kur’an-ı Kerim’e uygun yeni hükümler vermiştir
C
Uygulamalarıyla Kur’an’ı daha anlaşılır kılmıştır.
D
Kur’an-ı Kerim’de açıklanmaya muhtaç hiçbir ayet yoktur.
Soru 7

Hz. Muhammed (sav.)’in en önemli görevlerinden biri de uyarıcı olmasıdır. Nahl suresinin 2. ayetinde onun bu görevine şöyle değinilmiştir: “Allah; melekleri, kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere ‘Benden başka İlah yoktur. Bana karşı gelmekten sakının!’ diye uyarmak üzere gönderir.”

Buna göre Hz. Peygamber insanları öncelikle hangi konuda uyarmıştır?

 

A
Ahlaklı olmak
B
Tevhit inancına sahip olmak
C
İbadet etmek
D
Temiz olmak
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin insanları öncelikle uyardığı konulardan biridir?

A
Zekatlarını zamanında ve tam vermeleri
B
Namaz kılmayı bırakmamaları
C
Yalan, cinayet, hırsızlık, fuhuş, içki ve kumardan uzak durmaları
D
Allah’a ortak koşmanın (şirk) en büyük günah oldu- ğu
Soru 9

Allah Resulünün evrensel düzeyde de bir uyarıcılık görevi olduğu, Kur’an’da Sebe’ suresi, 28. ayette şöyle ifade edilmiştir: “Biz, seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”

Hz.Muhammed (sav.)’in hangi uygulaması bu göreviyle daha çok ilgilidir?

 

A
Pek çok devlet başkanına davet mektupları göndermesi
B
Yakın akrabalarını islam’a çağırması
C
Medine’den gelenlere İslam’ı anlatması
D
Bazı Müslümanları Habeşistan’a göndermesi
Soru 10

Hz. Peygamber, şöyle buyurmuştur: “Allah’ın emir ve yasaklarını uygulayan kimse ile yasakları işleyen kimselerin durumları, bir gemiye binip kura çekerek geminin alt ve üst katlarına yerleşen yolculara benzer. Öyle ki alt katta oturanlar, su ihtiyaçlarını giderirken üsttekilerin yanından geçip onları rahatsız ediyorlardı. (Alttakiler bu duruma son vermek için) bir balta alarak geminin dibini delmeye başlasalar, üsttekiler hemen gelip, ‘Yahu ne yapıyorsunuz?’ diye sorunca alttakiler, ‘Biz su ihtiyacımızı görürken sizi rahatsız ediyorduk, hâlbuki suya muhtacız, şimdi sizi rahatsız etmeden yerimizi delerek suyu bu şekilde elde edeceğiz.’ deseler ve üsttekiler bu işte onlara engel olsalar hem kendilerini kurtarırlar hem onları kurtarmış olurlar. Eğer yaptıkları işte serbest bıraksalar hem onları helak ederler hem de kendilerini helak ederler.” (Hadis-i şerif)

Metni verilen hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Toplumda değişik gelir düzeylerinde insanların bulunduğu
B
İnsanların, hataları konusunda birbirlerini uyarması gerektiği
C
Yolculuklarda başkalarının haklarına saygılı olunması gerektiği
D
Suyun çok hayati bir öneme sahip olduğu
Soru 11
Peygamberimizin dünyadaki pek çok hükümdara mektuplar göndermesi daha çok hangi amaca yönelik bir davranıştır?

A
Tebliğ görevini layıkıyla yerine getirmek
B
Medinede kurduğu devletin siyasi olarak tanınmasını sağlamak
C
Mekkeli müşriklere karşı destek bulmak
D
Dostlar edinip gerektiğinde onlara sığınmak
Soru 12
Peygamberimiz uyarı görevini öncelikle aşağıdaki gruplardan hangisine yapmıştır?

A
Mekkenin ileri gelenlerine
B
Komşu devletlerin başkanlarına
C
Yakın akrabalarına
D
Yakın arkadaşlarına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön