7.Sınıf Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Benim insanlarla durumum şuna benzer: Adamın biri ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler (gece kelebekleri) ve böcekler ateşe atlamaya başlamış. Bu kimse onları kurtarmaya (engel olmaya) çalışmışsa da başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de (tıpkı o adam gibi) belinizden (kemerinizden) tutarak sizi ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe atlıyorsunuz.” (Buhari, Rikak, 26)

Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Peygamberimiz, insanların iyiliğini istemektedir
B
İnsanlardan bazıları, içinde bulunduğu durumun farkında değildir.
C
Peygamberimiz, sadece insanların bir kısmını doğ- ru yola çağırmıştır.
D
Peygamberimiz duyarlı ve merhametli bir insandır.
Soru 2

“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu hâlde onları affet, bağışlanmaları için dua et, iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
İşlerimizle ilgili kararları tek başımıza almalıyız.
B
Affedici olmak bir erdemdir
C
Hoşgörüsüz davrandığımızda yalnız kalabiliriz
D
Merhamet sahibi olan kişiye nezaket yakışır.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e peygamberlik verilmeden önce Arap yarımadasının genel durumu ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A
Ahlaki ve toplumsal açıdan bir çöküntü vardı
B
Allah inancı konusunda sapmalar meydana gelmişti.
C
Toplumda insanlar, hürler ve köleler olmak üzere sınıflara ayrılmıştı.
D
Varlıklı ve güç sahibi insanlar diğer insanlara merhametle muamele ederdi.
Soru 4

Rahmet; bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara her türlü yardımda bulunmaktır. Hz. Muhammed (sav.), getirdiği mesajla insanlığa rahmet olmuştur. Kendisine inananların kötülük ve tehlikelerden korunmalarını sağlamıştır. Güçlülerin zayıfları ezdiği, kadınların hor ve hakir görüldüğü, haksızlıkların arttığı, kan davalarının ardı arkasının kesilmediği bir dünyada, Hz. Muhammed (sav.)’in peygamber olarak görevlendirilmesi insanlık için bir kurtuluş olmuştur.

Verilen bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

 

A
Merhamet, ayrım yapmaksızın bütün varlıklara yö- nelik olmalıdır
B
Merhamette aşırıya gidildiğinde merhamet eden kişi zarar görür
C
Merhamet sahibi insan diğer insanların olumsuz durumlarını düzeltmeye çalışır.
D
Allah’ın peygamberler görevlendirmesi kullarına olan merhametindendir
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın peygamber göndermesiyle insanlığın kazandığı faydalardan biri değildir?

A
İnsanlar huzur ve mutluluk yolunu bulmuştur
B
İnsanlar, ahirette kurtuluşa götürecek bir rehbere kavuşmuştur
C
Bütün insanlar kurtuluşu garantilemiştir
D
İnsanlar arasında adaletin tesis edilme imkanı ortaya çıkmıştır
Soru 6
Peygamberimizin insanlara yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kendisine düşmanca davranan pek çok insana kar- şı katı bir tutum sergilemiştir
B
Onun çağrısı ırk, renk, cinsiyet ve sınıf farkı gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerini kucaklamıştır
C
Yalnızca insanlara karşı değil, diğer canlılara karşı da merhametli davranmıştır.
D
Çocuklara merhamet gösterilmesini, büyüklere hürmet edilmesini öğütlemiştir
Soru 7

“Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet)

Verilen bu ayeti dikkate aldığımızda aşağıdakilerden hangisinin peygamberimizin uygulamalarından biri olduğu söylenemez?

 

A
İnsanların beslenme ve sağlık sorunlarıyla ilgilenmiştir
B
Kuralları yerleştirmek için katı ve tavizsiz davranmıştır.
C
Yetim, öksüz ve kimsesizleri korumuştur.
D
Yaşlı ve düşkünlere yardımcı olmuştur.
Soru 8

Hz. Peygamber : “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” buyurarak kendisini örnek almamızı istemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin müminlerde bulunmasını istediği bir davranış olamaz?

 

A
İnsanlara karşı adil olmak
B
İnsanlara merhametli davranmak
C
İyilik yapmada insanlara yardımcı olmak
D
Bir haksızlıkla karşılaşıldığında görmezden gelmek
Soru 9

Hz. Muhammed (sav.), peygamberlik öncesinde yaşadığı toplumda “Muhammedü’l-Emin” olarak anılırdı.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz?

 

A
İnsanları hiçbir zaman aldatmamış olması
B
Hiçbir zaman yalan konuşmamış olması
C
Allah tarafından peygamber seçilmiş olması
D
Kendisine emanet edilen her şeyi en güzel biçimde korumuş olması
Soru 10

Bir gün bir sahabe Hz. Muhammed’in eşi Hz. Aişe’ye, Hz. Peygamberin ahlakı hakkında soru sormuştu.

Hz. Aişe : “Sen, Kur’an okuyor musun?”dedi.

Sahabe : “Evet, okuyorum” deyince,

Hz. Aişe : ‘‘İşte, Allah’ ın Elçisinin ahlakı, Kur’an ahlakı idi.” dedi. (Müslim,Salatü’l-Müsafirin,139)

Bu konuşma metnine dayanarak aşağıdaki hangi sonucu çıkaramayız?

 

A
Peygamberimizin ahlakı Kur’an’dan bağımsız düşü- nülmemelidir
B
Hz. Aişe, peygamberimizi iyi tanımamaktadır.
C
Peygamberimiz, Kur’an’da öngörülen ahlakın en güzel örneğidir
D
Peygamberimizi tanımak için Kur’an okumak yeterlidir
Soru 11

“Müminler arasında imanca en olgun olanı, ahlakça en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.” (Hadis-i Şerif)

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hadis-i şerifinden çıkarabileceğimiz bir sonuç olamaz?

 

A
İmanın olgunluğu, ahlakın güzelliği ile ilişkilidir
B
Mümin bir insan, ailesine karşı iyi davranmalıdır
C
İmanın olgunluk dereceleri vardır.
D
Aileye karşı iyi davranmakla iman arasında bir ilişki yoktur.
Soru 12
Peygamberlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

A
Görevlerini yerine getirirken asla kişisel bir karşılık beklemezler
B
Peygamberlik görevini çalışarak elde etmemişlerdir.
C
Melekler arasından seçilmiş olsalardı daha çok insan onlara inanacaktı.
D
Bütün peygamberler erkek insanlar arasından seçilmişlerdir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön