7.Sınıf İnsan ve Çevre Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

 

A
Tür
B
Popülasyon
C
Ekosistem
D
Habitat
Soru 2

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 3

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 4
Bir ekosistemde canlı çeşitliliğini etkileyen iklim faktörleri arasında hangisi bulunmaz?

A
Sıcaklık
B
Yağış miktarı
C
Işık şiddeti
D
Topraktaki mineral madde
Soru 5
Aşağıda verilen canlılardan hangisi popülasyona örnek değildir?

A
Van gölündeki inci kefalleri
B
Aladağlardaki kızılçamlar
C
Amazon ormanlarındaki ağaçlar
D
Karadenizdeki hamsiler
Soru 6
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yağmur ormanlarında canlı çeşitliliğini etkileyen çevre faktörlerinden değildir?

A
Topraktaki mineral madde yoğunluğunun az olması
B
Yağış miktarının fazla olması
C
Sıcaklığın normal değerlerde olması
D
Doğal kaynakların zengin olması
Soru 7

I. Tuz oranı

II. Sıcaklık

III. Yağış miktarı

IV. Işık miktarı

V. Suyun derinliği

Verilenlerden hangileri su ekosisteminde canlı çeşitliliğini belirleyen faktörlerdendir?

 

A
I, II ve V
B
I, II, IV ve V
C
I, III, IV ve V
D
II, IV ve V
Soru 8
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi popülasyona örnek olarak verilemez?

A
Bolu’daki karaçam ağaçları
B
Marmara denizindeki balıklar
C
Ankara keçileri
D
Van Gölü’ndeki inci kefalleri
Soru 9
Mustafa Öğretmen sınıfta anlattığı konu ile ilgili Isparta gülü, Denizli horozu, Van kedisi ve Ankara armudu örneklerini veriyor. Mustafa Öğretmen aşa- ğıdaki konulardan hangisini anlatmış olabilir?

A
Ekosistemdeki bezin zincir
B
Nesli tükenen canlılar
C
Ekosistemdeki besin ağı
D
Biyolojik çeşitlilik
Soru 10

I. Hayvan

II. Bitki

III. Mantar

IV. Mikroskobik canlılar

Yukarıda verilenlerden hangileri bir ekosistemin biyolojik çeşitlilik yönünden zengin olmasını sağlar?

 

A
I ve II
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
I, II, III ve IV
Soru 11
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi biyolojik çeşitliliğin fazla olması için alınan önlemlerden değildir?

A
Yerleşim yerlerinin artması
B
Çevre sağlığının korunması
C
Atıkların geri kazanılması
D
Besin zincirinin devamlılığı
Soru 12

Ekosistemde doğal kaynaklı bozulmalar biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olabilir.

Buna göre seçeneklerden hangisi doğal kaynaklı bozulmalardan değildir?

 

A
Nüfus artışı
B
Sel
C
Depremi
D
Yanardağ patlaması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön