7.Sınıf İslam Düşüncesinde Yorumlar Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hacı Bektaş Veli hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Hacı Bektaş Veli, kendisinden sonra gelen birçok kimseye rehberlik yapmıştır.
B
Alevi-Bektaşiliğin gelişiminde çok önemli rol oynamış bir şahsiyettir.
C
Bektaşilik, Hacı Bektaş Veli’ye bağlı olan ve onun yolundan gidenlerin oluşturduğu düşünce sisteminin adıdır.
D
Hacı Bektaş Veli Anadolu’da hiç bulunmamış, ancak Anadolu’yu derinden etkilemiştir.
Soru 2
Alevilik-Bektaşilik düşüncesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Anadolu’ya göç eden Türk boyları arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasında, Hacı Bektaş Veli ve diğer mutasavvıfların büyük katkıları olmuştur
B
Alevilik-Bektaşilik, iç içe geçmiş tasavvufi bir yorum olarak varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir.
C
Alevilik-Bektaşiliğin sevgi ve dostluk yolu olduğunu gösteren temel ahlaki prensipleri vardır
D
Alevilik-Bektaşilik düşüncesi, diğer tasavvufi olu- şumlardan tamamen farklı amaçlara sahiptir.
Soru 3

Alevilikte on iki hizmet, cem esnasında on iki kişi tarafından belirli bir düzen ve kurallar çerçevesinde yapılır.

Alevilik-Bektaşilik geleneğinde var olan aşağıdaki görev-kişi eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

 

A
Rehber : Dedenin en yakın yardımcısı olup ceme katılanlara yardımcı olur
B
Gözcü : Rehberin yardımcısı olup cemde düzeni ve sükûneti sağlar.
C
Ferraş : Cem sırasında el suyu döker
D
Peyikçi : Cemin yapılacağını insanlara duyurmakla görevlidir.
Soru 4

Toplanmak, bir araya gelmek ve bütünleşmek demektir. Eskiden dergâhlarda, meydan evi denilen mekânlarda gerçekleştirilirdi. Kentleşmeyle birlikte zamanla bu işe ayrılmış özel mekânlarda gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Tanımı yapılan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Semah
B
Cem
C
Miraçlama
D
Musahiplik
Soru 5

Alevilik-Bektaşilikte cem her zaman yapılabilir. Bazı durumlara özgü cemler vardır. Birbiriyle küs olan, bir başkasının hakkını, hukukunu çiğneyen ve herhangi bir kişiye zarar verecek davranışlarda bulunan kimselerin sorunları çözüldükten sonra tekrar cemevine alınabilmeleri için yapılan özel bir cem töreni vardır.

Bu parçada anlatılan cem çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Düşkünlükten kaldırma cemi
B
Dârdan indirme cemi
C
Abdal Musa cemi
D
Toplanma cemi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşiliğin kul hakkı konusunda hassas olmasıyla ilgili değildir?

A
Kul hakkı konusunda hassas olunması toplumsal dayanışma açısından önemlidir
B
Kul hakkı İslam’ın üzerinde durduğu önemli bir konudur.
C
Üzerinde hak olan kişinin hiçbir ibadeti kabul edilmez
D
Haksızlığa göz yummak onu desteklemek anlamına gelir.
Soru 7

• Tasavvufi sohbetlerin yapıldığı mekândır.

• İhtiyaca göre yoksullara aşevi ve misafirhanedir.

• İlim, eğitim ve kültür evi olarak da kullanılmaktadır.

Alevilik- Bektaşilik’te bu özelliklere sahip mekana verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Aşevi
B
Darülaceze
C
Cemevi
D
Darüşşafaka
Soru 8

Alevilikte, ölen kişi için daha çok “Hakk’a yürüdü.” ifadesi kullanılır. Hakk’a yürüyen kişinin tanıdıkları, akraba ve arkadaşları çağrılarak onlardan hem halkın huzurunda hem de dedenin huzurunda ölen kişi adına razılık alınır. Ölen kimsenin borcu varsa ödenir. Alacakları ise yakınlarına teslim edilir. Sağlığında incittiği kimseler varsa onlardan helallik alınır. Kurallar yerine getirildikten sonra yemekler yenilir.

Tanımı yapılan bu cem aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Düşkünlükten kaldırma cemi
B
Dârdan indirme cemi
C
Abdal Musa cemi
D
Birlik cemi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşilik düşüncesinde yer alan kavramlardan biri değildir?

A
Cem
B
Semah
C
Sema
D
Gülbenk
Soru 10

Her yıl, sonbaharda küskünlerin barıştırılması ve birliğin sağlanması amacıyla yapılan herhangi bir ocağa veya cemevine bağlı bulunan kimseler bir araya gelip kurban kestikleri, tüm canların, bu kurban lokmasına maddi katkıda bulundukları, küskünlerin barıştırılıp elde edilen nimetler için Allah’a şükrettikleri cemdir.

Tanımı yapılan bu ceme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Düşkünlükten kaldırma cemi
B
Dârdan indirme cemi
C
Abdal Musa cemi
D
Kardeşlik cemi
Soru 11

Hz. Peygamber, Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra, inananları birbirine kaynaştırmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla her Mekkeli muhaciri, bir Medineli ensar ile kardeş yapmıştır. Bu kimseler, öz kardeş gibi evlerini bölüşmüşler, beraber yemiş, beraber çalışmışlardır. Hz. Peygamber, “ Ey Ali! Sen dünyada da ahirette de benim kardeşimsin.” buyurarak Hz. Ali’yi de kendisine kardeş yapmıştır. (Tirmizi, Menakıb, 20)

Yukarıda aktarılan bu kardeşlik Alevi-Bektaşi geleneğine hangi uygulama ile yansımıştır?

 

A
Rehberlik
B
Gözcülük
C
Musahiplik
D
Bekçilik
Soru 12
Alevilik-Bektaşilikte duaya verilen özel ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zikir
B
Gülbenk
C
Deyiş
D
Münacat
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön