7.Sınıf İslam Düşüncesinde Yorumlar Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”(Buhari,İlim,12)

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

 

A
İnsanlara dindeki kolaylıklar hakkında mutlaka bilgi verilmelidir
B
Dinin faydaları anlatılmalıdır
C
Yalnızca cennet anlatılmalıdır
D
Müjdeleyici bir uslup kullanımalıdır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi dünya üzerinde tek bir dini yorumun benimsenmesi halinde karşılaşılacak durumlardan biri değildir?

A
İnsanlar daha uyumlu ve dindar olurlar
B
İklim koşullarına uymayan yorumlar insanları zorlar
C
Kültürel farklılıklar dikkate alınmadığından büyük zorluklar yaşanır.
D
Dinin kolaylık yönü ihmal edilmiş olur.
Soru 3

“Taassup cahilliğe dayanır. Bundan dolayı taassubu olan cahildir. İlim mutlaka cahilliği yener, o hâlde halkı aydınlatmak lazımdır.” (Atatürk)

Yukarıdaki söze dayanarak hangi sunuca ulaşamayız?

 

A
Taassupla eğitim ters orantılıdır
B
Taassubu yenmek için yapılabilecekler vardır
C
Cehaletle mücadele için donanımlı olmak gerekir.
D
İlim adamları hiçbir konuda taassup sahibi değildir.
Soru 4
Aşağıdaki bilim dallarından hangisi inanç ilkelerinin anlaşılması ve savunulmasına yönelik çalışmaların olduğu bilim alanıdır?

A
Fıkıh
B
Hadis
C
Tefsir
D
Kelam
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ahlak konuları üzerinde yoğunlaşan bilimdir?

A
Fıkıh
B
Hadis
C
Tasavvuf
D
Kelam
Soru 6
Hangisi daha çok ibadetler ve uygulamalarına dair yorumları içeren bilim dalıdır?

A
Fıkıh
B
Hadis
C
Tefsir
D
Kelam
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in söz ve davranışlarının araştırılması ve yorumlanmasını konu alan bilim dalıdır?

A
Fıkıh
B
Hadis
C
Tefsir
D
Kelam
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’-ı Kerimin yorumlanması ihtiyacı sonucu ortaya çıkmış bilim dalıdır?

A
Fıkıh
B
Hadis
C
Tefsir
D
Kelam
Soru 9

Din anlayışındaki farklı yorumlar zenginliktir.

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki farklı yorumların ortaya çıkmasının faydalarından biri değildir?

 

A
İnsanların dinin gereklerini yaşamalarında birçok kolaylık sağlamıştır.
B
Farklı milletler kendi üstünlüklerini ortaya koyma fırsatı bulmuştur
C
Dinî anlayışların özgürce ifade edildiği ortamlarda hoşgörü kültürü de gelişmiştir
D
Dinî düşüncenin gelişmesine ve zenginleşmesine katkı sağlamıştır.
Soru 10
Hangisi Kur’an-ı Kerim’in ve hadislerin değerlendirilip yorumlanması sonucunda ortaya çıkan bilim dallarından biri değildir?

A
Sosyoloji
B
Kelam
C
Hadis
D
Fıkıh
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi İslam bilginlerinin farklı yorumlar yapmalarının nedenleri arasında en az etkili olanıdır?

A
Çağın koşulları
B
Bilgi düzeyi
C
İklim koşulları
D
İnsanın yapısı
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesi ile bağdaşmaz?

A
Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı bir şekilde yürütülmesidir
B
Laiklik ilkesi gereğince devlet din hizmetlerinin yürütülmesine karışmaz.
C
Laiklik ilkesi, devlet yönetiminde aklın, bilimin ve millî egemenliğin esas alınmasıdır
D
Laiklik ilkesi gereğince devlet, dinî inanç ve duyguların istismar edilmesine asla izin vermez.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön