7.Sınıf Kültürümüz ve Din Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bireylerin tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi değerlerin bütününe ne ad verilmektedir?

A
Medeniyet
B
Töre
C
Gelenek
D
Kültür
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan değerlerden değildir?

A
Örf
B
Din
C
İklim
D
Alışkanlıklar
Soru 3
Kültür kavramıyla ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A
Kültür, insanların ihtiyaçları sonucunda doğan toplum hayatının bir ürünüdür.
B
Kültürün varlığı, bir milletin varlığını gösterir.
C
Kültür, genetik yolla doğuştan kazanılır
D
Kültürün ögeleri maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır.
Soru 4
Dinin kültürümüz üzerindeki etkileri hakkında aşağıda vurgulananlardan hangisi yanlıştır?

A
Birçok kültür eseri, kaynağını dinden almıştır
B
Kültürel değerlerimizin ortaya çıkmasında inancımızın ve ahlaki değerlerimizin yansımaları görülmektedir.
C
Kültürün oluşmasında ve sonraki nesillere aktarılmasında dinî inanç ve ahlak değerlerinin etkisi büyüktür
D
Din bütün kültür ögeleri üzerinde eşit etkiye sahiptir
Soru 5

Dil, insanların birbirleriyle anlaşmalarını sağlayan en önemli araçtır. İletişim kurmanın, duygu ve düşünceleri aktarmanın en kolay ve etkili yolu dildir.

Dildeki dinî motifler konusunda aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A
Dinin dil üzerindeki etkisi olduğu gibi dilin de dinin aktarılması ve yaşanmasına katkısı vardır
B
Hiçbir dini ifadenin olmadığı diller de vardır
C
Din, dili zenginleştirir ve ona yeni sözcükler katar
D
Dil ve din arasında güçlü bir bağ vardır.
Soru 6

İnsanlar inançlarını, sevgilerini, neşelerini, acılarını ve özlemlerini dilleriyle ifade ederler. dinî kavramlar, dilimizin zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Hem sözlü hem de yazılı edebiyatımızda dini motifler, semboller ve sözcükler yer almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi dilimizdeki dini motiflere bir örnek teşkil etmez?

 

A
Evden çıkarken “Allah’a ısmarladık.”, hâl-hatır sorana “Allah’a şükür.”, hasta olan kimseye “Allah şifalar versin.” ve yolculuğa çıkana “Hayırlı yolculuklar!” deriz.
B
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Ahmet, Mehmet, Mahmut ve Muhammed, Peygamberimizin isimlerindendir
C
Türkü, şarkı, masal, hikâye ve roman gibi yazı türlerinde dinî motif ve ifadelere rastlanmaz
D
Hem sözlü hem de yazılı edebiyatımızda dinî motifler, semboller ve sözcükler yer almıştır.
Soru 7

Örf ve âdetler, toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenen ve yazılı olmayan kurallardır. Örf ve âdetlerin milletlerin hayatında önemli bir yeri vardır. Çünkü örf ve âdetler, zaman içinde toplum tarafından benimsenmiş ortak değerlerdir. Asırlarca yaşanarak kökleşen bu değerler toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Örf ve âdetler, yaptırım gücünü milletlerin kültüründen alırlar.

Örf ve adetlerle din ilişkisi konusunda söylenenlerden hangisi doğruyu yansıtmaz?

 

A
İslam dini toplumda dine aykırı olmayan örf ve âdetleri uygun görmüştür.
B
İslam dini toplumdaki bütün adetleri değiştirmiş yerine yenilerini getirmiştir
C
Örf ve âdetlerimizin oluşmasında ve yaşanmasında dinimizin öğütlerinin önemli ölçüde etkili olduğu görülür
D
İslam,dine aykırı örf ve adetleri kabul etmemiştir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki dini motiflere örnek değildir?

A
Kandil gecelerini kutlamak
B
Nişan, düğün, cenaze sünnet törenlerine katılmak
C
Dini bayramlarda tatile çıkmak
D
Doğum sonrası çocuğa ad koyma kulağa ezan okumak
Soru 9

Musiki, duygu ve düşüncelerin kulağa hoş gelen seslerle anlatılmasıdır. Milletler duygu, düşünce ve hayallerini musiki ile de yansıtırlar. Musiki etkili bir anlatım dilidir. Her milletin kendisini ifade eden müzik türleri vardır. Müzik, kültürler arası diyaloğun yollarını açar. Çünkü müziğin evrensel bir dili vardır. Müzik ortak bir kültür ve duygunun oluşmasında önemli rol oynar.

Aşağıdakilerden hangisi musikimizdeki dinî motiflere bir örnek değildir?

 

A
Türkü
B
Tevhit
C
Deyiş
D
Nefes
Soru 10

Mimari, bir yapıyı sağlam ve güzel inşa etme sanatıdır. Kültürümüz içinde sanat ve mimarinin önemli bir yeri vardır. Kültürümüzün öğelerinden olan mimari eserlerimizde de dinî motifler açıkça görülür.

Aşağıdakilerden hangisi bunlara bir örnek teşkil etmez?

 

A
Medreseler ve külliyeler
B
Hamam, sebil, çeşme ve şadırvanlar
C
Hastane, aşevi, darülaceze
D
Alış veriş merkezleri
Soru 11

İslamiyetin etkisiyle Türk müziğinde “tasavvuf musikisi” adında yeni bir müzik türü oluşmuştur.

Bu tür içinde, peygamber sevgisi ifade eden özel türe ne ad verilmektedir?

 

A
Münacaat
B
Nat
C
Kaside
D
Mersiye
Soru 12

Mimari eserlerde estetiğe önem verilmiştir. Camilerin içi ayet ve hadislerle süslenmiştir.

Bu durum hangi sanat dalının gelişmesini sağlamıştır?

 

A
Çini
B
Hat
C
Tezhip
D
Vitray
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön