7.Sınıf Melek ve Ahiret İnancı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.” (Sebe’ suresi, 14. ayet)

Bu ayette cinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 

A
Hz. Süleyman’a itaat ettikleri
B
Çok çalışkan oldukları
C
Azaba uğratılacakları
D
Her şeyi bilmedikleri
Soru 2

• Gizli ve örtülü varlık anlamına gelir.

• Gözle görülmezler.

• İbadetle yükümlüdürler.

• Ateşten yaratılmışlardır.

Özellikleri verilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Cin
B
Melek
C
İnsan
D
Şeytan
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerinden biri değildir?

 

A
İnatçı ve nankör olmak
B
İnsanı ibadetten uzaklaştırmak
C
Nurdan yaratılmış olmak
D
Kendini beğenmek
Soru 4

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde insanın diğer varlıklarla kıyaslanması söz konusudur?

 

A
O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. (İnfitâr suresi, 7. ayet)
B
Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik; onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. (İsrâ suresi, 70. ayet)
C
Hakikaten biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. (Kehf suresi, 54. ayet)
D
Erkek olsun kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. (Nahl suresi, 97. ayet)
Soru 5

Soru işareti konulan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?

 

A
Cin
B
Melek
C
Şeytan
D
Peygamber
Soru 6

Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren ve gözle görülmeyen, nurdan yaratılan varlıklardır. Bu varlıklar duyularla algılanamadığı ve gözle görülmediği için haklarındaki bilgiler ancak Kur’an’dan ve sünnetten elde edilebilir.

Bu parçada söz edilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Cin
B
Melek
C
Şeytan
D
Peygamber
Soru 7

• “Melekler ve rûh O’na, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.” (Meâric suresi, 4. ayet)

• “Biz ona meleğimiz (Cebrail)’i gönderdik de ona tam bir insan şekliyle göründü.” (Meryem suresi, 17. ayet)

Aşağıda verilen ayetlerde meleklerin özelliklerinden hangisine hiçbir şekilde ulaşılamaz?

 

A
Kötülük yapmazlar.
B
Allah’ın emrindedirler.
C
Çok hızlı hareket edebilirler.
D
Farklı şekillere girebilirler.
Soru 8

I. Sorgulayıcı melekler

II. Sevap ve günahlarımızı yazan melekler

III. Koruyucu melekler

Verilen özellikler sırasıyla aşağıdaki meleklerden hangilerine aittir?

 

A
Münker Nekir - Kiramen Kâtibin - Hafaza
B
Hafaza - Kiramen Kâtibin - Münker Nekir
C
Münker Nekir - Hafaza - Kiramen Kâtibin
D
Kiramen Kâtibin - Münker Nekir - Hafaza
Soru 9

“Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var.” (İnfitâr suresi, 10. ayet)

Bu ayette sözü edilen melekler aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Azrail
B
Cebrail
C
Münker Nekir
D
Kiramen Kâtibin
Soru 10

I. Ateşin dumanından yaratılmışlardır.

II. İyiliğin ve güzelliğin sembolüdürler.

III. Yemez, içmez ve uyumazlar.

IV. Davranışlarından hesaba çekileceklerdir.

Numaralandırılmış bilgilerden hangileri meleklerin özelliklerindendir?

 

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
Soru 11

I. Sorumluluk bilinci ile hareket eder.

II. İnsanlara şirin görünmeye gayret eder.

III. Zorluklar karşısında ümitsizliğe kapılır.

IV. İyi ve güzel işlerinde Allah’ın yardımının geleceğini bilir.

Meleklerin varlığına iman eden bir insanda numaralandırılmış davranışlardan hangisinin görülmesi beklenir?

 

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve IV
Soru 12

Meleklerin varlığına ve görevlerine gerektiği gibi inanan birinden aşağıda verilen davranışlardan hangisi beklenir?

 

A
Meleklerden bağışlanma dilemek
B
Haramları gizli gizli işlemek
C
Kararlı ve çalışkan olmak
D
Yalan şahitlik yapmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön