7.Sınıf Melek ve Ahiret İnancı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“İçindeki vesvese ve fiskosları yapan, aklını çelmeye çalışan gizli ses, onun sesidir. Bundan Allah’a sığınmak gereklidir.” (Hadis-i şerif)

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

 

A
Şeytan
B
Melek
C
Melek
D
Ruh
Soru 2

I. Falcılardan yardım almak

II. Allah’a sığınmak ve güvenmek

III. Kötülüklerden kaçınmak

IV. Burç yorumlarına göre hareket etmek

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri şeytanın kötülüklerinden korunmak için yapılması gerekenlerdendir?

 

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
III ve IV
Soru 3

“Şeytan onlara, (kötü) işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı; oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi.” (Ankebût suresi, 38. ayet)

Bu ayetlerden şeytan ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
Gerçekleri çarpıttığı
B
İnsanları kandırdığı
C
İnsanı etkilemeye çalıştığı
D
Ateşten yaratıldığı
Soru 4

“Hani meleklere, Âdem için saygı ile eğilin’ demiştik de bütün melekler hemen saygı ile eğilmişlerdi. Yalnız İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve nankörlerden olmuştu.” (Bakara suresi, 34. ayet)

Bu ayette şeytanın aşağıda verilen özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

 

A
Tutamayacağı sözler verdiğine
B
Kendini üstün gördüğüne
C
Allah’a karşı geldiğine
D
Kadir bilmediğine
Soru 5

“Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hâkimiyeti yoktur. Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak ko- şanlar üzerindedir.” (Nahl suresi, 99-100. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 

A
Şeytanın insan üzerinde etkili olduğu
B
İnsanları Allah’a ortak koşmaya şeytanın yönlendirdiği
C
Allah’a tevekkül edenlerin şeytandan korkmaması gerektiği
D
Şeytanın insan üzerinde zorlayıcı bir gücünün bulunmadığı
Soru 6

“(Şeytan) ‘Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın!’ (dedi).” (A’râf suresi, 17. ayet)

“Şeytan onlara durmadan vaat eder, boş ümitler verir. Şeytanın onlara söz vermesi aldatmadan başka bir şey değildir.” (Nisâ suresi, 120. ayet)

Bu ayetlerden şeytan ile ilgili çıkarılabilecek ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Kötü işleri güzel gösterdiği
B
Sürekli vaatlerde bulunduğu
C
İnsanın açık bir düşmanı olduğu
D
İnsana çeşitli yönlerden yaklaştığ
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi şeytanın doğru yoldan saptırmak için kullandığı yöntemlerden biri değildir?

 

A
Ahdine vefalı olmak
B
Kötülüğü süslü göstermek
C
Kendini güçlü göstermek
D
İnsanlara boş ümitler vermek
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi şeytanın kötülüklerinden korunmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

 

A
Hz. Peygamberi örnek almak
B
Allah’a tevekkül etmek
C
Arzuların tutsağı olmamak
D
Her söylenene inanmak
Soru 9

“Onların haberleri güvenilecek haberler değildir. Geçmişteki olaylara ilişkin sözleri, geleceğe de uyarlayarak yüzlerce yalanla aktarırlar” (Hadis-i şerif)

Bu hadiste sözü edilenler aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Cinler
B
Falcılar
C
Büyücüler
D
Sihirbazlar
Soru 10

Hurafe ve batıl inançların temelinde Allah’tan başka varlıklardan yardım bekleme eğilimi vardır. Hâlbuki İslam inancına göre insanın görevi, kendi gücü oranında yapabileceği her türlü gayreti göstermek ve yardımı hiçbir aracı olmaksızın yalnızca Allah’tan beklemektir.

Bu parçada hurafe ve batıl inançların İslam’ın hangi ilkesine aykırı olduğundan söz edilmektedir?

 

A
Evrensellik
B
Tevhit
C
Kolaylık
D
Özgürlük
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi batıl inanışların ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir?

 

A
Dini asli kaynaklarından öğrenmemek
B
Bazı konuları yanlış anlayıp yorumlamak
C
Öğrenilen bilgileri sorgulayıp anlamaya çalışmak
D
Başka din ve kültürlerin efsanelerinden etkilenmek
Soru 12

“Nihayet onlardan birine ölüm gelince, “Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım” der. Hayır! Bu sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.” (Mü’minûn suresi, 99-100. ayetler)

Bu ayet aşağıdaki batıl inançlardan hangisinin yanlışlığını öncelikle ortaya koymaktadır?

 

A
Öldükten sonra ruhların tekrar dünyaya döndükleri
B
Sihir ve büyü ile bir şey elde edilebileceği
C
Falcılık yolu ile gelecekten haber vermenin mümkün olduğu
D
Türbelere çaput bağlandığında dilekler gerçekleştiği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön