7.Sınıf Melek ve Ahiret İnancı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki batıl inançlardan hangisi doğrudan Kur’an ayeti ile yalanlanmıştır?

 

A
Ruh göçü (tenasüh)
B
Kara kedinin uğursuzluğu
C
Türbelere bez bağlama
D
Gece tırnak kesmenin uğursuzluğu
Soru 2

Dünyamızda geçekleşen bazı olaylar vardır. Kışla birlikte ağaçların kuruyup adeta öldüğünü görürüz. İlkbahar geldiği zaman da bu ağaçların yeşerdiğine tanık oluruz. Kur’an-ı Kerim’de bitkilerin sonbaharla birlikte sararıp toprağa karışması, ilkbaharla da tekrar canlanması gibi örnekler yer alır.

Parçadaki örnekler aşağıdakilerden hangisinin varlığına daha çok delil olması için verilmiştir?

 

A
Ölümün kaçınılmaz bir gerçek olduğuna
B
Yeniden diriltilmenin mümkün olduğuna
C
Dünyadaki düzeni Allah’ın kurduğuna
D
Dünya hayatının varlığına
Soru 3

“Sizi boş yere yarattığımızı ve bize tekrar döndürülüp hesap vermeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minûn suresi, 115. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 

A
İnsan yaptıklarından sorguya çekilecektir.
B
İnsan yaratılanlar arasında en hayırlı varlıktır.
C
Ölüm her insan için kaçınılmaz bir gerçektir.
D
İnsanı Allah yaratmıştır.
Soru 4

“Kıyametin ne zaman kopacağını kim bilir?” sorusunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Allah
B
İsrafil
C
Peygamberler
D
Veliler
Soru 5

“Ey insanlar! Dünya geçici ev, ahiret ise kalıcı yurttur. Geçici evinizden kalıcı yurdunuza azık alın. Bedeniniz dünyadan çıkmadan önce, kalbinizi dünyadan çıkarın. Dünyada imtihan ediliyorsunuz. Oysa dünyadan başka bir yer için yaratıldınız. Bir kimse öldüğünde insanlar, ‘Ne miras bıraktı?’ derler. Melekler ise ‘Ahirete ne gönderdi?’ diye sorarlar.” (Hz. Ali)

Hz. Ali bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

 

A
Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir
B
Dünya ahiretin tarlası olarak görülmelidir.
C
Anne babalar çocuklarının geleceğini düşünmelidir.
D
Dünya nimetlerinden uzak durulmalıdır.
Soru 6

Ahirete inanan bir insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

 

A
Adaletli davranmak
B
Çevresine karşı duyarlı olmak
C
Yakınlarına çıkar sağlamak
D
Akrabayı koruyup, gözetmek
Soru 7

Kıyamet olayının yerine getirilmesi ile görevli melek hangisidir?

 

A
Mikail
B
Azrail
C
Cebrail
D
İsrafil
Soru 8

“Sûr’a üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!” (Zümer suresi, 68. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır?

 

A
Ba’s
B
Kıyamet
C
Ecel
D
Mizan
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “Nâs suresi”nde verilen mesajlardan biridir?

 

A
Kötülüklerden Allah’a sığınmak
B
Gösterişten uzak olmak
C
Anne babaya iyilik etmek
D
Yalan söylememek
Soru 10

Nâs suresine ismini veren “nâs” kelimesi surede kaç defa geçmektedir?

 

 

A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 11

“Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse komşularına eziyet etmesin rahatsızlık vermesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 

A
İnsan yaptıklarının karşılığını görecektir.
B
İnsan öldükten sonra yeniden diriltilecektir.
C
Allah’a ve ahiret gününe iman edilmelidir.
D
İman, insanı iyi ve güzel davranışlara sevk etmelidir.
Soru 12

“Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.” (Yasin suresi, 78 ve 79. ayetler)

Verilen ayetlerde insanların aşağıdakilerden hangisini inkâr ettikleri anlatılmaktadır?

 

A
Allah’ın varlığını
B
Yeniden dirilmeyi
C
Meleklere inanmayı
D
Dünya hayatının geçici olduğunu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön