7.Sınıf Sindirim ve Boşaltım Sistemi Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Besinlerin enzim adı verilen bazı salgılar yardımıyla parçalanmasına kimyasal sindirim denir.”

Buna göre aşağıda verilen yapı ve organların hangilerinde kimyasal sindirim gerçekleşir?

I. Ağız

II. Yutak

III. Mide

IV. İnce Bağırsak

 

A
I ve II.
B
II ve III.
C
I, III ve IV.
D
I, II, III ve IV
Soru 2

Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel veya kimyasal sindirime uğraması gerekmektedir.

1. (...) Karbonhidratların fiziksel sindirimi ince bağırsakta gerçekleşir.

2. (...) Yağların kimyasal sindirimi midede başlar.

3. (...) Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda başlar.

Verilen bilgilere sırasıyla doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi yazıldığında sonuç aşağıdakilerden hangisi olur?

 

A
D, D, D
B
D, Y, D
C
Y, D, Y
D
Y, Y, Y
Soru 3
Ömer, sindirim sisteminde görevli aşağıdaki organı seçmiş ve poster hazırlamak istemektedir

Ömer’in boş bıraktığı yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa poster doğru tamamlanmış olur?

 

 

A
Safra salgısı üretimini sağlar.
B
Proteinlerin sindirimini yapar
C
Karbonhidratların sindirimini yapar
D
Su ve minerallerin emilimini sağlar.
Soru 4
Sindirim sistemindeki bazı organlar ve görevleri arasında eşleştirmeler yapılmak isteniyor

Bu eşleştirmelerin doğru gösterimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 

A
1-a, 2-b, 3-c
B
1-b, 2-a, 3-c
C
1-b, 2-c, 3-a
D
1-c, 2-b, 3-a
Soru 5

I. Besinleri aşırı sıcak veya soğuk tüketmeliyiz.

II. Ağız ve diş sağlığına önem vermeliyiz.

III. Aşırı tuzlu ve baharatlı gıdalar tüketmeliyiz.

“Sindirim sisteminin sağlığını korumak için neler yapmalıyız?”

sorusuna yukarıdakilerden hangileri cevap olarak verilmez?

 

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
I ve III.
D
II ve III.
Soru 6
Ayşe aynı kütledeki farklı büyüklükteki et parçalarını, özdeş mide sıvıları bulunan kaplara şekildeki gibi bırakıyor.

Ayşe bu deneyle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşamaz?

I. Mide sıvıları kaplardaki etleri parçalar.

II. 2. kaptaki et daha kısa sürede parçalanır.

III. Kütleleri aynı olduğundan etler aynı sürede parçalanır

 

A
Yalnız I.
B
Yalnız III.
C
I ve II.
D
II ve III.
Soru 7
Boşaltım sisteminde görevli yapı ve organlar aşağıdaki model üzerinde harfler ile gösterilmiştir.

Buna göre aşağıda boşluk bırakılan yerlere sırasıyla hangi harfler gelmelidir?

1. ... , idrarın toplandığı yerdir.

2. … , kanın süzüldüğü yerdir.

3. … , idrarın atıldığı yerdir.

4. … , idrarı idrar kesesine taşır.

 

A
K, L, M, N
B
N, L, M, K
C
M, K, N, L
D
L, M, K, N
Soru 8
Arda, boşaltım sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri tablo halinde göstermiştir.

Buna göre, Arda’nın tablosunda yapmış olduğu işaretlemelerden hangileri doğrudur?

 

A
I ve II.
B
I ve III.
C
I, II ve IV
D
I, II, III ve IV.
Soru 9

Böbreklerin yapısı, boşaltım sistemindeki görevi ve önemi ile ilgili öğrenciler şu ifadelerde bulunmuştur:

Ahmet : Kanın içindeki zararlı atıkları üretra temizler.

Mehmet : Süzülecek kanı böbreklere böbrek atardamarı getirir.

Ayşe : Süzülerek temizlenen kan, böbrek toplardamarı ile vücuda dağılır.

Buna göre hangi öğrencilerinin ifadeleri doğrudur?

 

A
Yalnız Ahmet
B
Mehmet ve Ayşe
C
Ahmet ve Mehmet
D
Ahmet, Mehmet ve Ayşe
Soru 10

Yukarıda verilen görsellerin hangisinin altına “Kanın süzüldüğü yer burasıdır.” ifadesi yazılmalıdır?

 

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 11

Ahmet, Ayşe ve Ali öğretmenlerine böbrek hastalıkları ve tedavileri hakkında sorular sormuşlardır?

Ahmet : Diyaliz cihazı böbrek hastalığı için kesin çözüm müdür?

Ayşe : Böbrek taşları ileri teknoloji ses dalgalarıyla kırılır mı?

Ali : Böbrek nakli için aynı cinsiyetten olmak gerekir mi?

Buna göre öğretmenleri hangi öğrencilerin sorularına “Evet” karşılığı vermiştir?

 

A
Yalnız Ahmet
B
Yalnız Ayşe
C
Ahmet ve Ali
D
Ayşe ve Ali
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
11 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön