7.Sınıf Türk Tarihine Yolculuk Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 2

• Bizans’ın, Türkler’e karşı direncini kıran ve Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaştır

• Türkiye Selçuklu Devleti’ni zayıflatıp yıkılış sürecine sokan savaştır.

Yukarıdaki savaşlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 

A
Miryakefalon → Kösedağ
B
Malazgirt → Miryakefalon
C
Kösedağ → Yassıçemen
D
Malazgirt → Kösedağ
Soru 3

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçuklu hükümdarı Alparslan, komutanlarına Anadolu’da fethettikleri bölgelerin kendilerine ait olacağını söylemiştir..

Alparslan bu emri ile aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?

 

A
Avrupa’yı ele geçirmek
B
Anadolu’nun fethini hızlandırmak
C
Siyasi birlik oluşturmak
D
Ülkeyi eyaletlere bölmek
Soru 4

• Mengücekliler zamanında inşa edilmiştir

• Taş işlemeleriyle ünlüdür

• UNESCO tarafından korunması gereken dünya mirası listesine alınmıştır.

verilen bilgiler aşağıdaki hangi esere aittir?

 

A
Tokat Niksar Yağıbasan Medresesi
B
Diyarbakır Malabadi Köprüsü
C
Erzincan Mama Hatun Külliyesi
D
Sivas Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti dönemindeki gelişmelerden biri değildir?

A
Haçlılarla mücadele edilmiştir
B
Balkanlara seferler düzenlenmiştir
C
Moğollar ile mücadele edilmiştir
D
Ticaret gelişmiştir
Soru 6

Türkiye Selçuklu Devleti döneminde yaptırılan kervansaraylarda yolcuların her türlü ihtiyaçları karşılanmıştır. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabilmişlerdir.

Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir?

 

A
Yerli halkı korumak
B
Ülke sınırlarını genişletmek
C
Ticari faaliyetleri geliştirmek
D
Haçlılara karşı güç oluşturmak
Soru 7
Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türkleşmeye başlayan Anadolu’da yüzyıllarca Türk, Ermeni ve Rumlar’ın birlikte serbestçe yaşamasının temel nedeni aşağı- dakilerden hangisidir?

A
Kültür değerlerine bağlı olmaları
B
Avrupa devletleri tarafından korunmaları
C
Türk devletini benimsemeler
D
Türklerin hoşgörülü bir politika izlemesi
Soru 8

Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan (1040) Malazgirt zaferine kadar (1071) geçen süre içerisinde Türkler, Anadolu’ya yaptıkları akınlarla Bizans’ın direnme gücünü büyük ölçüde kırdılar.

Büyük Selçuklu Devleti’nin bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

 

A
Atabeyliklerin kurulmasına
B
İslam birliğinin sağlanmasına
C
Moğol akınlarının önlenmesine
D
Anadolu’nun fethedilmesine
Soru 9

Haçlı Seferleri’nin nedenlerinden;

• Hz. İsa’nın doğduğu Kudüs’ün Müslümanlardan alınmak istenmesi

• Avrupa’nın doğudan gelen ticaret yollarına hakim olmak istemesi

• Türkler’i Anadolu, Suriye, Filistin’den uzaklaştırmak istenmesi

verilenler, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkili değildir?

 

A
Siyasi
B
Dini
C
Hukuki
D
Ekonomik
Soru 10

Anadolu’ya gelen ilk Türk toplulukları yerleştikleri bölgelerde kendilerine özgü mimari eserler yapmışlardır.

Bu durum, Türklerin aşağıdakilerden hangisini amaçladıklarını gösterir?

 

A
Anadolu’yu ticaret merkezi haline getirmek
B
Anadolu’yu Türk vatanı haline getirmek
C
Bizans’a karşı üstünlük sağlamak
D
Anadolu topraklarının işlemek
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Devleti ve Beylikleri’nden biri değildir?

A
Osmanlılar
B
Mengücekliler
C
Saltuklular
D
Danişmentliler
Soru 12
Aşağıdaki olayların hangisi ile Osmanlılar Rumeli’ye ilk kez geçmişlerdir?

A
Germiyanoğulları Beyliği’nin alınmasıyla,
B
Bursa’nın alınmasıyla
C
Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla
D
Edirne’nin alınmasıyla
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön