7.Sınıf Türk Tarihine Yolculuk Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti’nde “Ülke hanedanın ortak malıdır” anlayışı zamanla “Ülke padişahın ve oğullarının malıdır” şekline dönüşmüştür.

I. Murat zamanında yapılan bu değişiklik hangi alanla ilgilidir?

 

A
Hukuk
B
Yönetim
C
Eğitim
D
Askeri
Soru 2
Osmanlı devlet teşkilatı tarafından oluşturulan aşağıdaki kurumlardan hangisi sosyal amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir?

A
Divan-ı hümayun
B
Tımar sistemi
C
Darüşşifa
D
Harem
Soru 3
Osmanlı Devleti’nin diğer Türk devletlerinden daha uzun süre varlığını devam ettirmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cihat ve gaza anlayışı
B
Coğrafi konumunun iyi olması
C
Diğer Türk devletlerinin desteği
D
Merkezi otoritenin güçlü olması
Soru 4

Osmanlı Devleti Rumeli’de bir yandan fetihler gerçekleştiriken bir yandanda fethettiği yerlere Anadolu’dan Türk halkı getirerek iskan etti (yerleştirdi).

Aşağıdakilerden hangisi iskan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan biri değildir?

 

A
Osmanlı idaresi kalıcı hale geldi
B
Issız, harap topraklar işlenmeye başlandı
C
Taht kavgaları önlendi
D
Bölgenin Türkleşmesi sağlandı
Soru 5

Osmanlıdaki denizcililik faaliyetleri bizimle başladı. Elimizdeki donanma gücünden yararlanan Osmanlı tersane ve donanma kurdu. Böylece kısa zamanda denizlerde hakimiyet kurmaya başladı.

Bu bilgiyi veren deniz askeri (levent) hangi beyliğe ait bir askerdir?

 

A
Hamitoğulları
B
Candaroğulları
C
Menteşeoğulları
D
Karesioğulları
Soru 6
İstanbul’un fethi sırasında surların ne kadar sağlam olursa olsun büyük toplar karşısında (şahi) yıkılabileceği anlaşılmıştır. Avrupalı krallarda bu topları kullanarak derebeyliklere son vermişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?

 

A
Feodalitenin yıkılması
B
Reform hareketlerinin başlaması
C
Coğrafi Keşiflerin başlaması
D
Kilisenin önem kaybetmesi
Soru 7
Osmanlı Devleti başlangıçta küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin ve güçlenmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Anadolu’da güçlü bir devletin olmaması
B
Halk üzerinde baskıcı politika izlenmesi
C
Fetih ve gaza hareketlerine devam edilmesi
D
Kurulduğu bölgenin coğrafi konumu
Soru 8
Osmanlı Devleti’nde “Devşirme Sistemi” ile oluşturulan askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapıkulu Askerleri
B
Tımarlı Sipahiler
C
Eyalet Askerleri
D
Yardımcı Birlikler
Soru 9
Osmanlı padişahlarından II. Mahmut tarihimizde ilk nüfus sayımını (1831) yaptırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut’un nüfus sayımı yaptırma amaçlarından biridir?

A
Halkın eğitim durumunu belirlemek
B
Gayrimüslüm halkın sayısını tespit etmek
C
Asker sayısı ve vergi verecekleri tespit etmek
D
Köy nüfusunu belirlemek
Soru 10

Osmanlı donanması, 1571’de Venediklilerin elindeki Kıbrıs’ı fethetti. Kıbrıs’a Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri’den getirilen Türk aileler yerleştirildi. Ancak Avrupalılar, güçlü bir Haçlı donanması oluşturarak İnebahtı’da Osmanlı donanmasını yenilgiye uğrattılar.

Bu bilgilere dayanarak,

I. Osmanlı Devleti, Kıbrıs’ta kalıcı egemenlik kurmak istemiştir.

II. Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz’de egemenlik mücadelesi yaşanmıştır.

III. Avrupalılar, Osmanlılara karşı birlikte hareket etmiş lerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 11

Osmanlı Devleti’nde gelir ve giderlerini düzenleyen kişiye defterdar adı verilir. Osmanlı Devleti’nin hazinesi defterdara emanetti.

Osmanlı Devletinde defterdarın görevlerini günümüzde hangi bakan yerine getirmektedir?

 

A
Maliye Bakanı
B
Adalet Bakanı
C
Milli Eğitim Bakanı
D
Başbakan
Soru 12

Fatih İstanbul’un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli olan tedbirleri almış Ayasofya’da toplanan halka serbestçe korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara can mal ve ırz güvenliği teminatı vermiştir.

Yukarıda verilen bilgi göz önüne alınarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

 

A
Osmanlının hoşgörü ve birlikte yaşama isteğine önem verdiği
B
Fatih Sultan Mehmet’in halka kısıtlamalar getirdiği
C
Osmanlının halkı koruma altına aldığı
D
Osmanlıda farklılıklara saygı duyulduğu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön