7.Sınıf Ülkeler Arası Köprüler Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kuruluşun temel amacı; özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocukların ve gençlerin gelişimine yardımcı olmaktır.

Hakkında bilgi verilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
ILO
B
UNICEF
C
IMF
D
WHO
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez?

A
Hayvan ve bitki türlerinin büyük bölümünün yok olması
B
Erozyon ve heyelan olaylarının artış göstermesi
C
İnsan yaşamına uygun alanların genişlemesi
D
Kutuplara yakın yerlerde deniz seviyelerinin yükselmesi
Soru 3

 

A
Düşünce
B
Sanat
C
Bilim
D
Spor
Soru 4

 

A
D - Y - D
B
Y - Y - D
C
D - D - Y
D
Y - D - Y
Soru 5

 

A
Ortak Miras Öğeleri
B
Küresel Sorunlar
C
Doğal Kaynaklar
D
Küresel Isınma
Soru 6

UNESCO tarafından hazırlanan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”ne onay veren devletler, kendilerine özgü olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri, sanatları ve gelenekleri ders olarak okutmaya başlayacak, kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayacaktır.

Bu çalışmaların, aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?

 

A
Yeni kültürel değerler oluşturmaya
B
Uluslararası kültürel etkinlikleri artırmaya
C
Ulusların geleneksel kültürlerini yaşatmaya
D
Ulusların benzer kültürel değerlerini belirlemeye
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze ulaşan ortak miras öğelerini korumak için yapılabilecek uygulamalardan değildir?

A
Ortak mirasların korunması konusunda duyarlılık oluşturmak
B
Uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak
C
Sit alanlarını yerleşime açmak
D
Yasal düzenlemelerle doğal tarihi ve kültürel varlıkları korumak
Soru 8

Kuruluş amacı insanların beslenme düzeylerini yükseltmek, gıdaların ve tarım ürünlerinin üretimini artırmak ve insanların yaşam koşullarını iyileştirmektir.

Amacı belirtilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
UNEP
B
FAO
C
WHO
D
DPB
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi küresel sorunlar arasında gösterilemez?

A
Tüketimin hızla artması
B
Teknolojik aletlerin yaygınlaşması
C
Yeraltı sularının hızla tükenmesi
D
Yoksulluğun aşırı artması
Soru 10
Çevre kirliliğinin azaltılması için yapılacaklar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Toplu taşıma araçlarının yaygınlaştırılması
B
Orman alanlarının genişletilmesi
C
Enerji kullanımında tasarrufun özendirilmesi
D
Tarımsal ürün çeşitliliğinin arttırılması
Soru 11

İnsanlığın koruması gereken miraslardan biri de sanat eserleridir.

Aşağıdakilerden hangisi bu sanat eserlerinden birisi değildir?

 

A
Selimiye Camii
B
Sultan Ahmet Camii
C
Diyarbakır Surları
D
Peribacaları
Soru 12

Çınar: Tarihi çevreleri bakım ve onarım yaparak koruyabiliriz.

Cemre: Tarihi çevreleri halkı bilinçledirip eğitim vererek koruyabiliriz.

Zeynep: Tarihi çevreleri gerekli kurumlarla işbirliği yaparak koruyabiliriz.

Tolga: Tarihi çevreleri yerleşime açarak koruyabiliriz.

Öğrencilerden hangisi tarihi çevrelerin korunmasına yönelik yanlış bir bilgi vermiştir?

 

A
Çınar
B
Cemre
C
Zeynep
D
Tolga
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön