7.Sınıf Ülkeler Arası Köprüler Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cephelerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Rusya’ya yardım ulaştırmak için açılmıştır?

A
Çanakkale Cephesi
B
Kafkas Cephesi
C
Kanal Cephesi
D
Romanya Cephesi
Soru 2

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Almanların yanında katılmasında;

I. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Alman hayranlığı

II. Almanya’nın savaşı kazanacağına duyulan inanç

III. İngiltere’nin Osmanlı’yı yanında tutma isteği

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

 

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 3

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılmasıyla;

I. Savaş alanı genişledi

II. Savaşın süresi uzadı

III. Osmanlı tarafsızlığını yitirdi

durumlarından hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir?

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 4

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve IV
D
II ve III
Soru 5

 

A
İtilaf Devletleri
B
İttifak Devletleri
C
Miğfer Devletleri
D
Ortak Devletler
Soru 6
Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantısını kesmek amacıyla açılmasını sağladığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kafkas Cephesi
B
Çanakkale Cephesi
C
Kanal Cephesi
D
Makedonya Cephesi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Çarlık Rusya’nın yıkılması
B
Ekonomik rekabet
C
Silahlanma yarışı
D
Hammadde ve pazar yarışı
Soru 8

 

A
Kalkınma Cephesi
B
Saldırı Cephesi
C
Savunma Cephesi
D
Yardım Cephesi
Soru 9

Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı’nda kesin zafer kazandığı tek cephe ……………. dir. Mustafa Kemal’in bu cephedeki başarıları Millî Mücadele’nin lideri olmasında etkili oldu.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Suriye Cephesi
B
Makedonya Cephesi
C
Çanakkale Cephesi
D
Kafkas Cephesi
Soru 10

28 Haziran 1914’te Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahdı Ferdinand, devletin sınırları içinde yer alan Saraybosna’ya gelmişti. Burada bir Sırplı’nın suikastı sonucu öldürüldü. Bu olay savaşın başlamasına bahane olmuştur.

Yukarıda verilen bilgide I. Dünya Savaşı’nın hangi nedeni üzerinde durulmaktadır?

 

A
Askeri
B
Ekonomik
C
Sosyal
D
Siyasi
Soru 11

Osmanlı Devleti sanayi devrimi ve sonrası gelişmeleri yakından takip edemediği için sanayisi gerilemiş ve elle çalışan atölyeleri kapanmıştır. Gelişen Avrupa ülkeleri ürettikleri ürünleri Osmanlı topraklarında satmaya başlamışlardır.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanmasına sebep olmuştur?

 

A
Osmanlı sanayisinin gelişmesine
B
Osmanlı’nın Avrupalı devletlerin pazarı haline gelmesine
C
Osmanlı Devleti’nde kalifiye eleman yetişmesine
D
Osmanlı ticaret yollarının önem kazanmasına
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi insanlığın sanat, edebiyat, bilim ve düşünce mirasını korunmasının yollarından biri değildir?

A
Müze ve kütüphaneleri çoğaltmak
B
Kullanımlarını kısıtlamak
C
Yasal düzenlemeler yapmak
D
Eğitimli bireyler yetiştirmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön