7.Sınıf Ülkemizde Nüfus Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Sağlık sorunları

II. Uluslararası antlaşmalar

III. İş imkanları

IV. Kuraklık

Yukarıda verilen faktörlerden hangisi ekonomik nedenlerle yapılan göç sebepleri arasında gösterilebilir?

 

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 2

Mete Bey’in tatil için Hindistan’a gitmesi göç türlerinden hangisine örnek olabilir?

 

A
Mübadele göçü
B
İç göç
C
Beyin göçü
D
Turizm göçü
Soru 3

Ülkemizden yurt dışına yapılan göçlerden biri de beyin göçüdür. Beyin göçü; iyi eğitim almış, donanımlı bireylerin çeşitli nedenlerle başka bir ülkeye yerleşmesi ve çalışmalarını o ülkede gerçekleştirmesidir.

Bir ülkenin beyin göçü vermesinde;

I. Düşük çalışma ücretleri

II. Fikir ve buluşların destek görmemesi

III. Doğal afetler

gibi faktörlerden hangileri etkilidir?

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 4

Bir ülkede iç göçün artmasının sonucu olarak;

I. Ülke nüfusunun dengesiz dağılması

II. Çarpık kentleşme

III. Alt yapı sorunlarının yaşanması

gibi sorunlardan hangilerinin ortaya çıkması beklenir?

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 5

Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılmış yerlerden hangileri en fazla, iç göç alan merkezlere örnek verilebilir?

 

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
III ve V
Soru 6

Tablodaki soru işareti olan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

 

A
Turizm - Su kaynakları
B
Su kaynakları - Turizm
C
Ticaret - Kara ve denizlerin dağılımı
D
Eğitim - Verimli tarım alanları
Soru 7

Türkiye’nin kır ve kent nüfus oranlarının gösterildiği grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A
1965 yılında kent nüfusunun az olmasında yurt dışına yapılan göçler etkili olmuştur.
B
1927 yılında kent nüfusu kır nüfusundan fazladır.
C
1927 yılından 2010 yılına kadar kent nüfusu sürekli artmıştır.
D
2010 yılında ülke nüfusu 1965 yılı ülke nüfusundan daha fazladır.
Soru 8

Türkiye nüfusunun iş kollarına göre dağılımının verildiği yukarıdaki grafiklere göre hangisi söylenemez?

 

A
1927 yılında nüfusun büyük çoğunluğu tarım sektöründe çalışmıştır.
B
1927 ve 2010 yılları arasında oransal olarak en büyük değişim tarım alanında yaşanmıştır.
C
1927 yılında itibaren sanayide çalışan nüfus oranı artmıştır.
D
1927 ve 2010 yılları arasında tarımda çalışan nüfus oranı sürekli artmıştır.
Soru 9

Yukarıda verilen tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Marmara Bölgesi’nin nüfus yoğunluğu Karadeniz Bölgesinden daha fazladır.
B
Yüz ölçümü en büyük bölge olan Doğu Anadolu Bölgesi’nin nüfus miktarı en azdır.
C
Yüz ölçümüne göre nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesidir.
D
Yüzölçümü en küçük olan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir.
Soru 10

Bir ülkenin piramidine bakılarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri elde edilmektedir?

 

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, II, III ve IV
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?

 

A
İklim
B
Turizm
C
Tarım
D
Sanayi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön