7.Sınıf Ülkemizde Nüfus Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

 

A
Ülke gelişmiş bir ülkedir
B
En az nüfus 0-14 yaş aralığındadır
C
Erkek nüfus en fazladır
D
En fazla nüfus 15-64 yaş aralığdadır.
Soru 2
Nüfusun dağılışında aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir?

A
İklim
B
Sanayi
C
Bitki örtüsü
D
Yüzölçümü
Soru 3

 

A
Genç nüfus fazladır
B
Üretken nüfus fazladır
C
Yaşlı nüfus oranı fazladır
D
Doğum oranı yüksektir
Soru 4

Yukarıda dört bölgeye ait nüfus artış hızı ve doğum artış oranları verilmiştir. Buna göre, hangi bölge dışarıya daha çok göç vermektedir ?

 

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 5

Yer şekillerinin engebeli olması yerleşim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiler.

Yukarıda bahsedilen durum aşağıdaki şehirlerden hangisinde daha çok yaşanır?

 

A
Hakkari
B
Konya
C
Kayseri
D
Malatya
Soru 6

Haritada ülkemizde yoğun nüfuslu olan bazı bölgeler verilmiştir.

Bu yerleşim yerlerinin yoğun nüfuslu olmasında sanayinin etkisinin en fazla olduğu yer hangisidir?

 

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 7

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımlarından çıkarılacak bir sonuç değildir?

A
Nüfusun yaş durumu
B
Nüfusun tarımsal üretime katkısı
C
Nüfusun eğitim durumu
D
Nüfusun ihtiyaç duyduğu okul sayısı
Soru 9

Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen etkenleri iki grupta inceleyebiliriz. Bunlar; doğal ve beşerî etkenlerdir

Aşağıdakilerden hangisi doğal etkenlerdendir?

 

A
Sanayi
B
Tarım
C
Turizm
D
Yer Şekilleri
Soru 10

Şirinin yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar çoğunlukta olduğu için ekonomik faaliyetler kısıtlı olarak yapılabilmektedir. Bu durum Şirinin yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasına yol açmıştır.

Şirin’in yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Sanayi
B
Yerşekilleri
C
Turizm
D
Yer altı kaynakları
Soru 11

Bir ülkedeki eğitilmiş insan sayısının fazlalığı o ülke için önemli bir güç kaynağıdır.

Bunun başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Nitelikli üretimin artması
B
Nüfus artışının sağlanması
C
Savunmaya ayrılan paranın artması
D
Eğitime ayrılan kaynağın azalması
Soru 12

 

A
Salgın hastalıkların yaşanması
B
İç göçlerin yaşanması
C
Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
D
İşsizlik sorunun yaşanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön