7.Sınıf Ülkemizde Nüfus Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

- Menteşe Dağlık yöresi

- Hakkari Bölümü

- Yıldız Dağları Bölümü

Yukarıda verilen yerlerin göç vermesinde :

I. Yükseltinin fazla olması

II. Ilıman iklim görülmesi

III. Gür bitki örtüsü bulunması

gibi faktörlerden hangisi etkilidir?

 

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
Soru 2

I. Tuz Gölü çevresi

II. Doğu Karadeniz

III. Teke ve Taşeli Platosu

Ülkemizde nüfusun seyrek olduğu yukarıdaki yerlerden hangisinde kuraklık etkilidir?

 

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 3

Anayasamızın 42. maddesinde yer alan Eğitim ve Öğretim Hakkı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A
Eğitim hizmeti tüm vatandaşlar için eşit şekilde verilir.
B
Kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.
C
İsteyen lise seviyesindeki okullara gitmeyebilir.
D
Eğitim çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.
Soru 4

Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen “Dünya Botanik Expo”su, “Expo 2016 Antalya” adıyla, “çiçek ve çocuk” temasıyla ülkemizde düzenlenmiştir.

Bu uluslararası organizasyonun:

I. Ülke tanıtımına

II. Bölge ekonomisine

III. Kültürler arası etkileşimin gerçekleşmesine

gibi durumlardan hangilerine katkı sağlayacağı düşünülebilir?

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 5

Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle birçok Suriye’li ülkemize gelmiştir.

Bu durum;

I. Dış göç

II. Mübadele göçü

III. Zorunlu göç

gibi kavramlardan hangileri ile açıklanır?

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 6

Antalya‘da nüfus yoğunluğunun fazla olmasında:

I. Turizm

II. Tarımsal faaliyetler

III. Madencilik

gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 7

Ali Bey tanınmış bir tıp profösörüdür, İngiltere’nin ünlü bir üniversitesinden çalışma teklifi almıştır.

Ali Bey’in bu teklifi kabul etmesi durumunda:

I. Beyin göçü

II. Mevsimlik göç

III. Dış göç

durumlarından hangisi yaşanır?

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve II
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

 

A
Ulaşım
B
Bitki Örtüsü
C
Yer Şekilleri
D
Su Kaynakları
Soru 9

Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) Başbakanlık GAP idaresi tarafından ekonomik, sosyal kalkınma ve yoksulluğu azaltmak amacıyla kurulmuş merkezlerdir. Bu amaçla bu merkezlerde genç kız ve kadınlara çok çeşitli alanlarda eğitim ve meslek edindirme kursları düzenlenmektedir. Hâlen GAP bölgesinde 9 ilde 30 ÇATOM mevcuttur.

Yukarıda verilen paragrafta ÇATOM ile ilgili hangi bilgiye değinilmemiştir?

 

A
Kuruluş amacına
B
Nerelerde kurulduklarına
C
Kimlere eğitim verdiklerine
D
Ne zaman sone ereceğine
Soru 10

İzmir, Türkiye’de nüfusu üçüncü büyük ildir. Tarihî bir şehir olan İzmir, demir ve kara yolu ağı ile iç bölgelere bağlıdır. İzmir limanı ülkemizin İstanbul’dan sonraki ikinci büyük limanı olup dış ticaretimizde çok önemli yeri vardır. İzmir’in turizm, kültür, ticaret ve sanayi özellikleri nüfusunun hızla artmasını sağlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İzmir’in nüfusunun artışında etkili olan faktörlerden biri değildir?

 

A
Ulaşımın gelişmiş olması
B
Ticaretin gelişmiş olması
C
Maden yatakları bakımından zengin olması
D
Sanayinin gelişmiş olması
Soru 11

Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerler genellikle tarıma elverişli, düz ve geniş ovalarla kaplı yerlerdir. Büyük akarsuların suladığı bu ovalar genellikle deniz kıyısında yer almaktadır.

Buna göre aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır?

 

A
Adana
B
İzmir
C
Erzurum
D
Bursa
Soru 12

“Bir kurt dağdan inerek iki vatandaşımıza saldırmış, biri hayatını kaybetmiş, biri de yaralanmıştır. Kuduz tehlikesine karşı bölgede bulunan 22 köye giriş çıkışlar yasaklanmıştır.”

Kütahya Valisi’nin açıklamasına göre yerleşme ve seyahat özgürlüğü aşağıda verilen hangi durum için yasaklanmıştır?

 

A
Suç işlenmesini önlemek için
B
Kamu mallarını korumak için
C
Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için
D
Kentleşmenin daha düzenli olması için
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön