7.Sınıf Ülkemizde Nüfus Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?

 

A
Seferberlik
B
Savaş zamanı
C
Okul zamanı
D
Olağanüstü hal
Soru 2
Konut yaptırmak isteyen bir vatandaş aşağıdaki yerlerden hangisine konutunu yaptıramaz?

A
Çamlık milli parkı
B
Cihanbeyli platosu
C
Antalya deniz kenarı
D
Van gölü çevresi
Soru 3

Ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan domuz gribi kuş gribi gibi hastalıklardan dolayı anayasal bazı haklarımız kısıtlanmıştır. Hatta bazı şehirler karantina altına alınarak giriş çıkış yasaklanmıştır.

Bu olaylar karşısında aşağıdaki haklardan hangisinde kısıtlamaya gidilmiştir?

 

A
Yaşama hakkı
B
Seyahat hakkı
C
Seçme hakkı
D
Yerleşme hakkı
Soru 4
Kırsal alanlardan kentlere göç eden insanların ekonomik nedenlerle kentlerin çevresinde plansız bir şekilde kurdukları sağlıksız meskenlere ne ad verilir?

A
Gecekondu
B
Apartman
C
Köy
D
Mezra
Soru 5

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 6
Aşağıdaki sahip olduğumuz haklarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kişilerin en temel hakkı yaşama hakkıdır.
B
Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir
C
Kız çocuklarının da eğitim hakkı vardır
D
Çalışanların sosyal güvenliği isteğe bağlıdır.
Soru 7

 

A
Doğum oranı azalmaya başlamıştır.
B
85 yaş üzeri nüfus oldukça azdır.
C
Tüketici nüfus daha fazladır
D
Nüfus artış hızı azalmaktadır
Soru 8

‘’Ege Bölgesinde güzel bir sahil kasabasında yaşıyordum hastalığım çok ilerlemişti. Bu yüzden kasabadan ayrılıp İzmir’e yerleşmek zorunda kaldım.’’ diyen birisi için göç etmesinde İzmir’in hangi özelliği etkili olmuştur?

 

A
Güzel bir şehir olması
B
Eğitim imkanının iyi olması
C
Ekonomik faaliyetlerin iyi olması
D
Sağlık olanağının gelişmiş olması
Soru 9

Eğitim almış kişilerin daha iyi olanaklar karşısında başka ülkelere yerleşmesine beyin göçü denir.

Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisi beyin göçüne girmez?

 

A
Akademisyenlik için giden kişi
B
Mühendis olarak giden kişi
C
Fabrikaya çalışmaya giden kişi
D
Başarıları üzerine giden kişi
Soru 10

İnsanların bir ülkeden başka ülkeye göç etmesine dış göç denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, dış göçlere bir örnektir?

 

A
Yozgat’da oturan Ayşe’nin üniversiteyi kazanması ile İsta’a gitmesi
B
Bingöl’de yaşayan Ahmet Bey’in çalışma amacıyla Belçika’ya gitmesi
C
Gaziantep’te yaşayan Ayşe Teyze’nin pamuk toplamak için Adana’ya gitmesi
D
Ankara’da yaşayan Ali Bey’in yazın bir aylığına Avrupa turuna çıkması
Soru 11

Göç hareketleri nüfusun yapısında bazı değişiklikler meydana getirir

Buna göre aşağıdakilerden hangisi göç alan bir bölgede yaşanabilecek değişikliklerden biridir?

 

A
Nüfus azalır
B
Kadın nüfusu azalır
C
Nüfus yoğunluğu artar
D
Yaşlı nüfus artar
Soru 12

Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır

Yukarıda Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın eğitim öğretim ile ilgili maddesi verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
Eğitim-öğretim yalnız başarılı öğrencilerin hakkıdır
B
İlköğretim tüm vatandaşlar için zorunludur
C
Devlet özel eğitime ihtiyacı olanları dikkate alır
D
Devlet maddi imkanı olmayan öğrencilere burs verebilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön