7.Sınıf Yaşayan Demokrasi  Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 2

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı ise bağmsız mahkemelerce kullanılır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

 

A
Güçler ayrılığı
B
Güçler birliği
C
Güçlerin farkları
D
Güçlerin benzerliği
Soru 3

Haksızlığa uğradığına inanan kişi mahkemeye başvurabilir. Kanunlara göre hükümlerin verildiği mahkemeler adaletin gerçekleştiği yerlerdir.

Bu özellik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerinden hangisini öne çıkarmaktadır?

 

A
Laik devlet
B
Hukuk devleti
C
Sosyal devlet
D
Demokratik devlet
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevleri arasında gösterilemez?

A
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
B
Uluslararası anlaşmaları onaylayıp yayınlamak
C
Millî Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmak
D
TBMM başkanını seçmek
Soru 5

Vatandaşlar mahkeme kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvurabilirler. Bu mahkemelerde görüşülen davanın sonucu kişiye bildirilir. Böylece uyuşmazlık adil bir çözüme kavuşmuş olur. Bu tür mahkemelere yüksek mahkemeler denir.

Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemelerden değildir?

 

A
Danıştay
B
Yargıtay
C
Ceza Mahkemeleri
D
Anayasa mahkemesi
Soru 6
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan bir kanunun yürürlüğe girmesinde son aşama aşağı- dakilerden hangisidir?

A
Anayasa komisyonunda görüşülmesi
B
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi
C
Resmi Gazete’de yayınlanması
D
Cumhurbaşkanının onaylaması
Soru 7
Demokratik bir yönetim biçiminde insanın doğuştan sahip olduğu kabul edilen temel hak ve özgürlüklerin, devlet tarafından güvence altına alınıp korunabilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?

A
Emniyet güçleriyle
B
İç güvenlik unsurlarıyla
C
Sosyal güvenlik kuruluşlarıyla
D
Kanunlarla
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların devlete karşı görevlerinden biri değildir?

A
Kanun teklifi vermek
B
Vergi vermek
C
Askerlik yapmak
D
Seçme ve seçilme hakkını kullanmak
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin görevlerinden biri değildir?

A
Demokrasinin gelişmesine katkı sağlamaları
B
Geliri yetersiz olan ve sosyal güvencesi olmayan kişilere gıda sağlık yardımında bulunmaları
C
Siyasi faaliyetlerde bulunmaları
D
Vatandaşların hükümetten istekleri konusunda uzlaşma ortamı sağlamaları
Soru 10

Türk milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bu amaçla belli aralıklarla genel ve yerel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur.

Yukarıdaki paragrafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi niteliği vurgulanmıştır?

 

A
Laik devlet
B
Sosyal devlet
C
Demokratik devlet
D
Hukuk devleti
Soru 11

Demokratik ülkelerde kitle iletişim araçlarının önemli görevleri bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu görevlerden değildir?

 

A
Yasama yürütme yargı güçlerinin çalışmalarını izler
B
Kamuoyu oluşumunda etkilidir
C
Farklı görüş ve düşüncelere yer vererek özgür dü- şüncenin gelişmesine katkı sağlar
D
Propaganda yoluyla halkı aynı düşünceye sevk eder.
Soru 12

Sosyal etkinliklerin amacı öğrencilere bazı tutum ve davranışları kazandırmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tutum ve davranışlardan biri değildir?

 

A
İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme
B
Toplumsal sorunlara kayıtsız kalma
C
Planlı, etkin ve verimli çalışabilme
D
Grup dayanışması ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön