7.Sınıf Yaşayan Demokrasi Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

 

A
Anayasa Mahkemesi
B
Cumhurbaşkanı
C
Başbakan
D
TBMM
Soru 2

İlk Türk devletlerinde Tanrı’nın egemenlik hakkını doğrudan kağana verdiğine inanılırdı, bu anlayışa kut adı verilmiştir. Kut anlayışına göre ülke hanedanın ortak malı olarak kabul edilmiştir ve hanedanın erkek üyeleri hükümdarın vefatının ardından tahta geçebilme konusunda eşit hakka sahiptirler ve bu şekilde yarışırlar.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

 

A
Laik bir devlet anlayışının ortaya çıkmasına
B
Ülkede taht kavgalarının yaşanmasına
C
Devletin sınırlarının kısa sürede genişlemesine
D
Kadınların yönetimde söz sahibi olmalarına
Soru 3

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi

II. Kurultay

III. Divan-ı Hümayun

Yukarıda verilenlerden hangilerinin üyeleri halkın oylarıyla belirlenmemiştir?

 

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 4

Mustafa Kemal 1920’de TBMM’ye verdiği önergede ‘‘TBMM’nin üstünde bir güç yoktur’’ ifadesine yer vermiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A
Meclis Hükümeti sisteminin kabul edildiği
B
Yasa yapma yetkisinin mahkemelere ait olduğu
C
TBMM’nin sınırsız yetkiye sahip olduğu
D
Milletin iradesinin her şeyin üstünde tutulduğu
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden biri değildir?

A
Atatürk milliyetçiliğine bağlı
B
Demokratik
C
Oligarşik
D
Hukuk devleti
Soru 6

Türkiye Cumhuriyetinde din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. Vatandaşlara inanç ve ibadet özgürlüğü tanınmıştır. Herkes istediği dine inanmakta ve istediği ibadeti yapmakta özgürdür.

Bu özellik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aşağıdaki niteliklinden hangisini kapsamaktadır?

 

A
Demokratik devlet
B
Laik devlet
C
Sosyal devlet
D
Hukuk devleti
Soru 7

Türk İslam Devletlerinde devlet işleri divan adı verilen bir kurulda görüşülür ve karara bağlanırdı. Divana sultan veya veziriazam yani birinci vezir başkanlık ederdi. Divanda son söz padişaha aittir. Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde siyasi, askerî ve ekonomik kararların alındığı meclise kurultay, toy ya da kengeş denirdi. Kurultaya kağanın başkanlığında devletin ileri gelenleri katılırdı. Türklerde her ne kadar son sözü söyleyen kağan olsa da önemli konularda meclise danışılırdı.

Metne göre kurultay ve divanın ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Halkın yönetimde söz sahibi olması
B
Son kararın padişaha ve kağana ait olması
C
Yöneticilerin otoritesinin zayıf olması
D
İdarecilerin seçimle işbaşına gelmesi
Soru 8

Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez maddeleri anayasamızda belirtilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi anayasada yer alan devletin değiştirilemez nitelikleri arasında gösterilemez?

 

A
Seçimlere katılma yaşı
B
Yönetim şeklinin cumhuriyet olması
C
Başkentin Ankara olması
D
Dilinin Türkçe olması
Soru 9

Yargı, yasaların uygulanması sırasında çıkan uyuşmazlıkları çözme faaliyetidir.

Anayasamızda yargı görevini aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?

 

A
Bağımsız Mahkemeler
B
Bakanlar Kurulu
C
Türkiye Büyük Millet Meclisi
D
Cumhurbaşkanı
Soru 10

I. Cumhurbaşkanı

II. Bakanlar Kurulu

III. Türkiye Büyük Millet Meclisi

Yukarıdakilerden hangileri yürütme organıdır?

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 11
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çıkan kanunların onaylanma sürecinde son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Resmi gazetede yayımlanma
B
Başbakanın onayı
C
Cumhurbaşkanın onayı
D
Mecliste görüşme
Soru 12
Osmanlı Devleti’nde hukukun üstünlüğünün kabul edildiği ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
1921 Anayasası
B
Tanzimat Fermanı
C
Orhun Abideleri
D
Meşrutiyet
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön