7.Sınıf Zaman İçinde Bilim Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Geometri, Matematik, Fizik, Astronomi, psikoloji alanlarında eserler verdi. ‘’İhsan’ül Ulüm’’ (İlimlerin Tasnifi) eseriyle bilimleri sınıflandırdı. Matematikte (0) sıfır sayısını buldu.

Hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Biruni
B
İbn-i Sina
C
Farabi
D
Harezmi
Soru 2

Avrupa’da “Avicenna” (Avisenna) adıyla tanınan farklı bilim dallarında eserler vermiş çok yönlü bir insandı. Daha 16 yaşındayken tıp alanında çalışmalar yapmaya başladı. Tıp alanında çalışmalarının yer aldığı “Kanun” isimli eseri Avrupa’da XVII. yüzyıla kadar tıp eğitiminde kullanıldı. Bir başka eseri olan “Şifa” ise felsefeden, matematik ve fiziğe kadar bilimlerin yer aldığı bir ansiklopediydi.

Yukarıda anlatılan bilim insanı aşağıdakilerin hangisidir?

 

A
Biruni
B
İbn-i Sina
C
Farabi
D
Harezmi
Soru 3

Manyetik pusula MS 100 yılında Çinliler tarafından geliştirilmiştir. Araplar onu 1200’lü yıllardan itibaren kullanmaya başlamışlardır. Avrupa’nın ilk kutulu pusulası ise 1190 yıllarında geliştirilmiş ve uzun deniz yolculuklarını kolaylaştırmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

 

A
Rönesans
B
Haçlı Seferleri
C
Coğrafi Keşifler
D
Reform
Soru 4
Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir iliş- ki yoktur?

A
Okuma yazma oranının artması
B
Savaşların azalması
C
Kitap basımının çoğalması
D
Bilimsel gelişmelerin hızlanması
Soru 5
Osmanlı Devleti’nde ilk kez matbaanın kurulmasını sağlayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
IV. Murat
B
28. Çelebi Mehmet
C
ibrahim Müteferrika
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi tekerleğin icadının sonuçlarından biri değildir?

A
Daha hızlı ulaşım sağlanmıştır
B
Milletler arası ticaret gelişmiştir
C
Taşıma işlemi kolaylaşmıştır
D
Kültürler arası etkileşim azalmıştır
Soru 7

VIII. ve XI. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Biruni, Harezmi ve İbni Sina gibi bilim insanlarının eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.

Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
İslam bilginleri bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır.
B
İslam dini bilimsel çalışmaları engelleyici olmamıştır.
C
İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
D
Çağdaş uygarlık tümüyle İslam bilginlerinin eseridir.
Soru 8

I. Reform

II. Coğrafi Keşifler

III. Rönesans

Verilen olayların tarihsel sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

A
I – II – III
B
II – I – III
C
III – II – I
D
II – III – I
Soru 9

I. Leonardo da Vinci insan anatomisi üzerinde çalışmalar yaparak günümüz biliminin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

II. Galile, kendi yaptığı teleskop ile dünyanın ve yıldızların hareketlerini gözlemlemiş ve günümüzde uzay araştırmalarının yapılmasına zemin hazırlamıştır.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

A
Ortaçağ bilimsel gelişme bakımından karanlık dönemi yaşamıştır
B
Coğrafi keşifler sonucunda sanatı seven sanatçıları koruyan zengin bir sınıf ortaya çıkmıştır.
C
Bilimde akıl ve deneyin ön plana çıkmasıyla bilim ve teknik gelişerek günümüze ulaşmıştır
D
Aydınlanma çağında doğa bilimleri hızlı bir gelişme göstermiştir
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağını en iyi açıklayan kavramdır?

A
İlerlemecilik
B
Laiklik
C
Demokrasi
D
Akılcılık
Soru 11

Orta Çağ, Avrupa için baskı ve korku dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde din adamları ve soylular her alanda söz sahibiydi. Bilimsel çalışmalar, felsefe, sanat, siyaset ve ekonomide Katolik kilisesinin sözünden çıkmak ve görüşlerini eleştirmek mümkün değildi. Avrupa’daki bu duruma karşılık aynı dönemde İslam dünyasında düşünceler özgürce ifade edilmiş ve bu bölgelerde bilimsel çalışmalar da gelişmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
Avrupa’daki baskılar, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlamıştır
B
İslam dünyasında, düşünceyi engelleyici tutumlar yoktur.
C
Avrupa, İslam dünyasından çok ilerdedir
D
Katolik kilisesi baskıcı bir tutum sergilemiştir.
Soru 12

“Abbasi Halifesi Memun, IX. yüzyılda 70 kadar bilim insanını bir dünya haritası hazırlamaları için görevlendirmiştir”.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
İslam bilginlerinin coğrafya alanında geri olduğuna
B
İslam dünyasında özgür düşüncenin egemen oldu- ğuna
C
İslam devletlerinde hükümdarların bilime önem verdiğine
D
İslam dininin bilimsel gelişmelere açık olduğuna
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön