7.Sınıf Zaman İçinde Bilim Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mısırlıların papirüs bitkisinden elde edilen kağıtlar üzerine yalnızca edebi metinleri yazmadıkları; antlaşmalar, yemek tarifleri, vergi kayıtları, mevsimleri ve su taşkın zamanlarını da yazdıklarını görmekteyiz.

Buna göre papirüsler üzerinde araştırma yapan bir öğrenci aşağıdaki alanlardan hangisi hakkında bilgi sahibi olamaz?

 

A
Siyaset ve ekonomi
B
Müzik ve mimari
C
Sosyal hayat ve edebiyat
D
Coğrafya
Soru 2

Mısırlılar;

• Resimli yazıyı kullanmışlardır

• Nil nehrinin taşma zamanlarını hesaplamışlardır

• Tıp ve eczacılık alanında gelişmişlerdir

Verilen bilgilere göre Mısırlılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
Bilimde ileri gittiklerine
B
Yazıyı ilk kullanan uygarlık olduğuna
C
Sağlık alanında çalışmalar yaptıklarına
D
İnsanlık tarihine önemli katkılarının olduğuna
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi matbaanın kullanılmaya başlamasının sonuçlarından biri değildir?

A
Bilgiye kolaylıkla ulaşılması
B
Kitapların özensiz hazırlanması
C
Eserlerin ucuza mal olması
D
Okuma oranının artması
Soru 4
Tarihde ilk defa yazıyı kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sümerler
B
Hittiler
C
Babilliler
D
Frigler
Soru 5
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Coğrafi Keşifler - Yeni kıtaların bulunması
B
Rönesans - Skolastik düşüncenin yıkılması
C
Reform - Din alanında yeniliklerin yapılması
D
Sanayi İnkılabı - Bilim ve sanatta yeniden doğuş
Soru 6

Fenikeliler ticaretle uğraşan bir ulustu. MÖ 1000 yıllarında Fenikeli bir din adamı, öğrenmesi ve öğretilmesi çok zor olan çivi yazısının yerine işaret sistemi sadece harflerden oluşan bir alfabe geliştirdi. Çünkü tüccarların alıp sattıkları malların hesabını, gelen gidenin kaydını tutmak için daha basit bir sisteme ihtiyaç vardı

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

A
Fenikeli din adamları bilimsel çalışmalara engel olmuştur
B
İhtiyaçlar bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yönlendirmiştir
C
Alfabenin ortaya çıkmasıyla ticaretle uğraşanların sayısı artmıştır.
D
Ticari faaliyetler alfabenin gelişmesine engel olmuştur
Soru 7
İlk uygarlıkların geliştirdikleri bilimsel ve teknolojik yenilikleri ele alan bir sergiyi gezmeye giden bir öğrenci bu sergide hangi uygarlığa ait örnekler göremez?

A
Sümerler
B
Mısır
C
Çin
D
Japonya
Soru 8

Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlikleri altına alarak buralardan bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeleri Avrupa’ya taşıdı. Keşifleri destekleyen Avrupa’nın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

 

A
Toprak temel zenginlik kaynağı oldu
B
Baharat ve ipek yolları önem kazandı
C
Avrupalılar keşfedilen yerlerde sömürge imparatorlukları kurdular
D
Kiliseye ve din adamlarına olan güven arttı
Soru 9

Ben Martin Luther! Matbaanın icat edilmesiyle çok sayıda İncil basıldı ve birçok dile çevrildi. İncil’i okuyunca rahiplerin bize dayattığı birçok inancın İncil’de olmadığını öğrendik.

Martin Luther’in sözünü ettiği bu durum, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuş- tur?

 

A
Coğrafi Keşifler
B
Reform
C
Rönesans
D
Sanayi İnkılabı
Soru 10
Yazının bulunup geliştirilmesinde aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin katkısı yoktur?

A
Sümerliler
B
Mısırlılar
C
Fenikeliler
D
Babilliler
Soru 11

• 16. yüzyılda Amerika kıtasını içine alan bir dünya haritası çizdi

• Kitabı Bahriye adlı eserinde Akdeniz çevresindeki kara ve limanları tanıtırak coğrafya alanına önemli katkıları oldu.

Hakkında bilgi verilen ünlü bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Uluğ Bey
B
Biruni
C
Piri Reis
D
Ali Kuşcu
Soru 12
Tekerleğin Sümerler tarafından icat edilmesi aşağıdaki alanlardan hangisine diğerlerinden daha fazla katkı sağlamıştır?

A
Ulaşım
B
Hayvancılık
C
Eğitim
D
Tarım
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön