7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Nas suresinde aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?
A
Samed
B
Rab
C
İlah
D
Cin
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir?    
A
Kendilerine göre erkeklik ve dişilik özellikleri vardır.
B
Sürekli olarak Allah’a (c.c.) itaat ve ibadet halindedirler.
C
Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur. Sadece Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirirler.
D
Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur.
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinin bir bölümünün anlamıdır?  
A
“Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun.”
B
“Muhakkak biz, sana Kevser’i verdik.”
C
“De ki: O, Allah’tır, bir tektir.”
D
“O sinsi vesvesecinin şerrinden.”
Soru 4
Ahret gününe inanan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?    
A
Birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat ederler.
B
Sorumluluklarını yerine getirme konusunda isteksiz davranırlar.
C
Allah’ın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemezler.
D
Allaha karşı kulluk görevlerini yerine getirirler.
Soru 5
Aşağıda cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
İçlerinde inananlar da inkâr edenler de vardır.
B
Allah’a kulluk etsinler diye yaratılmıştır.
C
İnsanları yanıltmak ve şaşırtmak için uğraşırlar.
D
Bir kısmı Hz. Peygamberden Kur’an dinlemiştir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ahiretin aşamalarından biri değildir?    
A
Mahşer
B
Ölüm
C
Gayb
D
Kıyamet
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi varlıklar alemini oluşturan gruplardan birisi değildir?    
A
Su, hava, taş ve duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklardır.
B
Ses ve ışığı duyu organlarımızla algılasak bile bir varlık olarak değerlendiremeyiz.
C
Teleskopla görülebilen gök cisimleri ve mikroskopla görülebilen mikro organizmalar vb. özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklar.
D
Melek, cin, şeytan, ahiret vb. Allah’ın (c.c.)* haber vermesi sonucu bildiğimiz ruhani varlıklar.
Soru 8
Aşağıdaki meleklerden hangisi kıyameti haber vermekle görevlidir?    
A
İsrafil
B
Münker Nekir
C
Mikail
D
Kiramen Kâtibin
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi cinlerin özelliklerinden birisi değildir?    
A
Cinler nurdan yaratılmış varlıklardır.
B
Cinler bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.
C
Cinlerin de inananları ve inkâr edenleri vardır.
D
Onların yaratılış amacı da tıpkı insanlar gibi Allah’a (c.c.) kulluk etmektir.
Soru 10
Görülmeyen ruhanî varlıklar üç grupta ele alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?    
A
Melek
B
Cin
C
Şeytan
D
Ruh
Soru 11
Şeytan aşağıdaki durumlardan hangisini sever?        
A
İyilik yapmaya özendirmesini
B
Kötülükten alıkonulmasını
C
Zararlı alışkanlıklar edinmesini
D
Doğru yola yönlendirmesini
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ateşten yaratılan ve Yüce Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan asi ve kibirli varlığa verilen isimdir?
A
Şeytan
B
Işık
C
Melek
D
Cin
Soru 13
Aşağıda verilen sağdaki melek, iyi davranışları, soldaki melek ise kötü davranışları kaydetmekle görevlidir?
A
Cibrail
B
Münker Nekir
C
İsrafil Mikail
D
Kiramen Kâtibin
Soru 14
Aşağıda verilen cennet tasvirlerinden hangisi yanlıştır?    
A
Cennette temiz su, tadı bozulmayan süt ve süzme bal ırmakları vardır.
B
Cennette türlü meyveler, hurmalıklar, nar ağaçları, bağlar, dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları ve çeşit çeşit kuş etleri bulunur.
C
Cennetin genişliği göklerle yer kadardır.
D
Orada serinlik bulamadıkları gibi içecek güzel bir şey de bulamayacaklardır.
Soru 15
Cehennemle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Cehennemin uzaktan kaynaması ve uğultusu işitilir.
B
Allah’ı (c.c.) görmekten mahrum kalacak inkârcılara Allah (c.c.) rahmet etmeyecektir.
C
Suçlular cehenneme vardıklarında, cehennem onlara büyük kıvılcımlar saçar.
D
Orada ne yakıcı sıcak ne de dondurucu soğuk vardır.
Soru 16
Aşağıdaki meleklerden hangisi Allah (c.c.) tarafından vahiy getirmekle görevlendirilmiştir?    
A
Cebrail
B
Mikail
C
Azrail
D
İsrafil
Soru 17
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinde bulunmaz?  
A
Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.
B
Ve ileyke nes’â ve nahfid.
C
Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.
D
Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
Soru 18
Ahrete iman eden bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?    
A
Bir köşeye çekilip kendini ibadete verir.
B
Hiçbir eyleminin karşılıksız kalmayacağını bilir.
C
Daima sorumluluk bilinciyle hareket eder.
D
Sadece Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlar.
Soru 19
Hz. İsa’yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
İnsanları tevhid inancına çağırmıştır.
B
İnananlara namazı ve zekâtı emretmiştir.
C
Kendinden önceki peygamberleri reddetmiştir.
D
Hıristiyanlık dinini yayan peygamberdir.
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi ahrete inanmamın sağladığı faydalardan birisi değildir?    
A
İnsanın tedirginliklerini ve korkularını giderir.
B
Bu inanca sahip olan insan hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini bilir.
C
İnsanın hayatına çekidüzen verir.
D
İnsan adaletin sağlanamayacağını gördüğü için umutsuzluğa kapılır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön