7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Nas suresinde aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?
A
Samed
B
Rab
C
İlah
D
Cin
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir?    
A
Kendilerine göre erkeklik ve dişilik özellikleri vardır.
B
Sürekli olarak Allah’a (c.c.) itaat ve ibadet halindedirler.
C
Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur. Sadece Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirirler.
D
Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur.
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinin bir bölümünün anlamıdır?  
A
“Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun.”
B
“Muhakkak biz, sana Kevser’i verdik.”
C
“De ki: O, Allah’tır, bir tektir.”
D
“O sinsi vesvesecinin şerrinden.”
Soru 4
Ahret gününe inanan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?    
A
Birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat ederler.
B
Sorumluluklarını yerine getirme konusunda isteksiz davranırlar.
C
Allah’ın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemezler.
D
Allaha karşı kulluk görevlerini yerine getirirler.
Soru 5
Aşağıda cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
İçlerinde inananlar da inkâr edenler de vardır.
B
Allah’a kulluk etsinler diye yaratılmıştır.
C
İnsanları yanıltmak ve şaşırtmak için uğraşırlar.
D
Bir kısmı Hz. Peygamberden Kur’an dinlemiştir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ahiretin aşamalarından biri değildir?    
A
Mahşer
B
Ölüm
C
Gayb
D
Kıyamet
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi varlıklar alemini oluşturan gruplardan birisi değildir?    
A
Su, hava, taş ve duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklardır.
B
Ses ve ışığı duyu organlarımızla algılasak bile bir varlık olarak değerlendiremeyiz.
C
Teleskopla görülebilen gök cisimleri ve mikroskopla görülebilen mikro organizmalar vb. özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklar.
D
Melek, cin, şeytan, ahiret vb. Allah’ın (c.c.)* haber vermesi sonucu bildiğimiz ruhani varlıklar.
Soru 8
Aşağıdaki meleklerden hangisi kıyameti haber vermekle görevlidir?    
A
İsrafil
B
Münker Nekir
C
Mikail
D
Kiramen Kâtibin
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi cinlerin özelliklerinden birisi değildir?    
A
Cinler nurdan yaratılmış varlıklardır.
B
Cinler bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.
C
Cinlerin de inananları ve inkâr edenleri vardır.
D
Onların yaratılış amacı da tıpkı insanlar gibi Allah’a (c.c.) kulluk etmektir.
Soru 10
Görülmeyen ruhanî varlıklar üç grupta ele alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?    
A
Melek
B
Cin
C
Şeytan
D
Ruh
Soru 11
Şeytan aşağıdaki durumlardan hangisini sever?        
A
İyilik yapmaya özendirmesini
B
Kötülükten alıkonulmasını
C
Zararlı alışkanlıklar edinmesini
D
Doğru yola yönlendirmesini
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ateşten yaratılan ve Yüce Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan asi ve kibirli varlığa verilen isimdir?
A
Şeytan
B
Işık
C
Melek
D
Cin
Soru 13
Aşağıda verilen sağdaki melek, iyi davranışları, soldaki melek ise kötü davranışları kaydetmekle görevlidir?
A
Cibrail
B
Münker Nekir
C
İsrafil Mikail
D
Kiramen Kâtibin
Soru 14
Aşağıda verilen cennet tasvirlerinden hangisi yanlıştır?    
A
Cennette temiz su, tadı bozulmayan süt ve süzme bal ırmakları vardır.
B
Cennette türlü meyveler, hurmalıklar, nar ağaçları, bağlar, dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları ve çeşit çeşit kuş etleri bulunur.
C
Cennetin genişliği göklerle yer kadardır.
D
Orada serinlik bulamadıkları gibi içecek güzel bir şey de bulamayacaklardır.
Soru 15
Cehennemle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Cehennemin uzaktan kaynaması ve uğultusu işitilir.
B
Allah’ı (c.c.) görmekten mahrum kalacak inkârcılara Allah (c.c.) rahmet etmeyecektir.
C
Suçlular cehenneme vardıklarında, cehennem onlara büyük kıvılcımlar saçar.
D
Orada ne yakıcı sıcak ne de dondurucu soğuk vardır.
Soru 16
Aşağıdaki meleklerden hangisi Allah (c.c.) tarafından vahiy getirmekle görevlendirilmiştir?    
A
Cebrail
B
Mikail
C
Azrail
D
İsrafil
Soru 17
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinde bulunmaz?  
A
Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.
B
Ve ileyke nes’â ve nahfid.
C
Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.
D
Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
Soru 18
Ahrete iman eden bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?    
A
Bir köşeye çekilip kendini ibadete verir.
B
Hiçbir eyleminin karşılıksız kalmayacağını bilir.
C
Daima sorumluluk bilinciyle hareket eder.
D
Sadece Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlar.
Soru 19
Hz. İsa’yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
İnsanları tevhid inancına çağırmıştır.
B
İnananlara namazı ve zekâtı emretmiştir.
C
Kendinden önceki peygamberleri reddetmiştir.
D
Hıristiyanlık dinini yayan peygamberdir.
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi ahrete inanmamın sağladığı faydalardan birisi değildir?    
A
İnsanın tedirginliklerini ve korkularını giderir.
B
Bu inanca sahip olan insan hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini bilir.
C
İnsanın hayatına çekidüzen verir.
D
İnsan adaletin sağlanamayacağını gördüğü için umutsuzluğa kapılır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön