7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hac ve Kurban Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi haccın şartlarından birisi değildir?    
A
Hac yolunda can güvenliği bulunmak.
B
Seyahat özgürlüğüne sahip olmak.
C
Daha önce umre yapmış olmak.
D
Yolculuğa engel bir hastalığı olmamak.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ihrama giren kişinin Kâbe'ye varıncaya kadar yolculuğu esnasında yaptığı bir duadır?  
A
Sa’y
B
Telbiye
C
Tavaf
D
Vakfe
Soru 3
Hac ibadeti ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?    
A
Tavaf – Mekke
B
Say - Safa ve Merve
C
Şeytan taşlama - Medine
D
Vakfe - Arafat
Soru 4
Adak kurbanı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?  
A
Etinden adak sahibi de yer.
B
Dileği yerine gelen kişi keser.
C
Etin tamamı başkalarına dağıtılır.
D
Adayan kişinin ailesi yiyemez.
Soru 5
Aşağıdaki ibadetlerden hangisi öncelikle Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak, verdiği sağlık ve zenginlik nimetinden dolayı şükretmek ve Allah’a (c.c.) yakınlaşmak için yapılır?    
A
Oruç tutmak
B
Zekat vermek
C
Hacca gitmek
D
Namaz kılmak
Soru 6
Hac ibadeti sırasında aşağıdakilerden hangisi önce yapılır?    
A
Müzdelife vakfesi yapılır ve şeytan taşlamak için taş toplanır.
B
Ziyaret tavafından sonra say ibadeti yerine getirilir.
C
Mikat sınırında ihrama girilir ve arefe günü Arafat’a çıkılır.
D
Mina’da şeytan taşlanır ve kurban kesilir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin amaçlarından biri değildir?    
A
Allah’ın rızasını kazanmak.
B
Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek.
C
İslam’ın şartlarından birini yerine getirmek.
D
Mekke’ye yerleşmek.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Allah’a (c.c.) ibadet etmek için yapılan yeryüzündeki ilk mabettir?    
A
Mescid-i Aksa
B
Mescid-i Haram
C
Mina
D
Kabe
Soru 9
Kurban eti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?  
A
Misafirlere ikram edilir.
B
Kesemeyenlerle paylaşılır.
C
Satılır ve parası dağıtılır.
D
Ev halkı ile yenilir.
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi maddi imkânı olan Müslümanların yılın belli günlerinde ibadet niyetiyle ihrama giyerek vakfe yapıp Kâbe’yi tavaf etmeleri ile yapılan ibadettir?    
A
Hac
B
Zekât
C
Kurban
D
Umre
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi hac mevsiminin dışında istenilen bir vakitte tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan bir ibadettir?    
A
Umre
B
sa’y
C
tavaf
D
Telbiye
Soru 12
Hac sırasında aşağıdakilerden hangisinde herhangi bir nedenle bulunmayanın haccı kabul edilmez?  
A
Kabe
B
Arafat
C
Müzdelife
D
Mina
Soru 13
Aşağıda hac ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Hicretin on dokuzuncu yılında farz kılınmıştır.
B
Peygamberimiz haccın önemini ve yararlarını belirtmiş, bu ibadetin nasıl yapılacağını Müslümanlara göstermiştir.
C
Hac ibadeti İslam'ın beş esasından biridir.
D
Kur'an ve sünnette bildirilmiştir.
Soru 14
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: -…Yoluna gücü yetenlerin Kâbe'yi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır…- Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi hacca gitmenin şartlarından birisi eğildir?    
A
Sağlıklı olmak.
B
Akıllı olmak.
C
Yaşlı olmak.
D
Maddi imkânı olmak .
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Kurban Bayramı’nda kurban kesilen ve şeytan taşlanan yerdir?  
A
Arafat
B
Kabe
C
Müzdelife
D
Mina
Soru 16
Hacca giden bir Müslüman aşağıdakilerden hangisini yapmaz?    
A
Hac ibadetini gerçekleştirirken kendisi, ailesi, sevdikleri ve tüm İslam âlemi için dua eder.
B
Kendisi ile baş başa kalır ve hesaba çekilmeden önce herkesi hesaba çeker.
C
Kendi içindeki kötü duygu ve düşüncelerden kurtulup ahlakını güzelleştirmek için fırsat bulur.
D
Yüce Allah’ın verdiği sayısız nimetler için şükreder.
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi hac veya umre ibadeti sırasında Kâbe’nin yanında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında Safa tepesinden başlayarak Merve tepesine doğru dört gidiş, üç geliş olmak üzere yedi kez gidip gelmektir?  
A
Sa’y
B
Telbiye
C
Tavaf
D
Vakfe
Soru 18
Hacı adayları giydikleri beyaz kıyafetlerle ölümü hatırlarlar ve ölmeden önce tövbe etme fırsatı bularak ibadet sayesinde hacılar diğer insanlara karşı aşağıdakilerden hangisini yapmazlar?    
A
Maddi olarak üstün olduklarını gösterirler.
B
Kırıcı davranışlardan kaçınırlar.
C
Saygı gösterirler.
D
Canlılara zarar vermemeye özen gösterirler.
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?    
A
Mekke’nin çevresindeki mikat sınırlarında ihrama girilmesi.
B
Kâbe’nin etrafında yedi kere dönerek ziyaret tavafı yapılması.
C
Bayramdan bir gün önce (arefe günü) Arafat’a çıkılması.
D
Mekke’den ayrılmadan önce veda tavafı yapılması.
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi mahşerin provası niteliğindedir?    
A
Mina
B
Kabe
C
Arafat
D
Müzdelife
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön