7.Sınıf Din Kültürü Melek ve Ahiret İnancı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi insanın sağında ve solunda bulunan meleklerdir?
A
Münker Nekir
B
Kiramen Kâtibin
C
İsrafil Mikail
D
Cebrail
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ahirette kâfirlerin sürekli olarak, günahkâr müminlerin de günahlarının cezasını çekinceye kadar kalacakları yerdir?
A
Cennet
B
Ahret
C
Cehennem
D
Kıyamet
Soru 3
Bazı varlıkları göremeyiz veya algılayamayız. Bu varlıkları Allah (c.c.) bize bildirdiği kadarıyla biliriz. Aşağıdaki varlıklardan hangisi bunlardan birisi değildir?
A
Cin
B
Hücre
C
Ahiret
D
Melek
Soru 4
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A
Cebrail: Can alır.
B
Münker Nekir: Ölen her insanı sorgular.
C
Azrail: İnsana hayat verir.
D
İsrafil: Kıyameti başlatmak için sûra üfler.
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi batıl inançlardan birisi değildir?
A
Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak.
B
Çağırıldığında ruhların geldiğini kabul etmek.
C
Fal ile geleceğin bilinebileceğine inanmak.
D
Cin çağırmak, bilgi almak.
Soru 6
Gayb; duyu organlarımızla algılayamadığımız ancak Allah’ın (c.c.) varlığını bildirdiği alem gibi anlamlara gelir. Aşağıda verilenlerden hangisi gayb alemi ile ilgili değildir?
A
Cennet
B
Ahret
C
Melek
D
Kitap
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi cinlerin özelliklerinden birisi değildir?
A
Geleceği ve gaybı bilemezler.
B
Peygamberden Kur’an dinleyerek ona iman edenleri vardır.
C
İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.
D
Ateşten yaratılmışlardır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları, erkeklik, dişilik gibi özellikleri olmayan ve sürekli olarak Allah’a ibadet hâlinde olan varlıkların ortak adıdır?
A
Şeytan
B
Melek
C
Cin
D
Ruh
Soru 9
Melekler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Bu dünyada görevlendirilmemiştir.
B
Ruhani ve nurani varlıklardır.
C
Her zamana Allah’a itaat etmektedirler.
D
Allah(c.) tarafından belirli görevleri yerine getirmek üzere yaratılmışlardır.
Soru 10
Aşağıda verilen cennet tasvirlerinden hangisi doğru değildir?
A
Cennetteki varlıklar sürekli ibadet halindedir.
B
Cennettekilere hiçbir yorgunluk ve zahmet yoktur.
C
Cennette boş ve yalan söz de işitilmez.
D
Cennetlikler için yapılmış köşklerin altından ırmaklar akar.
Soru 11
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
İnsan varlıkların bir kısmını algılayabilmektedir.
B
Duyu organlarıyla algılanamayan hiçbir varlık yoktur.
C
Evrendeki bütün canlı ve cansız varlıkları yaratan Allah’tır.
D
Mikroplar gibi bazı varlıklar araçlar yardımıyla görülebilmektedir.
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisi Hz. İsa’ya verilen mucizelerden biri değildir?
A
Gökten sofra indirilmesi
B
Beşikte iken konuşması
C
Asasının yılana dönüşmesi
D
Doğuştan körü iyileştirmesi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi terazinin adıdır?
A
Amel defteri
B
Ba’s
C
Mizan
D
Haşr
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir?
A
Melekler sürekli bizimle oldukları için varlıklarını her zaman hissedebiliriz.
B
İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.
C
Onlar duyu organlarıyla algılanamazlar ancak Allah’ın (c.c.) istediği çeşitli şekillerde görünebilirler.
D
Melekler nurdan yaratılmışlardır.
Soru 15
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi cinlerle ilgili doğru değildir?
A
Geleceği ve gaybı bilemezler.
B
Nurdan yaratılmışlardır.
C
Bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.
D
Gözle görülmezler ya da hissedemeyiz.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevli meleklerdir?
A
İsrafil Mikail
B
Münker Nekir
C
Azrail
D
Kiramen Kâtibin
Soru 17
Aşağıda verilen meleklerin görevleri ile ilgili hangisi doğru değildir?
A
İsrafil: Öldükten sonra insanları sorgulamakla görevlidir.
B
Azrail: Canlıların ruhunu almakla görevli melektir.
C
Cebrail: Allah’ın gönderdiği vahyi getirmekle görevlidir.
D
Mikail: Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın ateşten yarattığı, akıl ve irade sahibi olup gözle görülmeyen varlıklara verilen addır?
A
Şeytan
B
Cin
C
Melek
D
Ruh
Soru 19
Ahrete inanan birinden aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
A
Yakınlarına çıkar sağlaması.
B
Çevresine duyarlı olması.
C
Adaletli davranması.
D
Akrabaları koruyup gözetmesi.
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi ahirete iman etmenin bir sonucudur?
A
Yaptıklarının hesabını vereceğini kabul etmek.
B
Meleklerin insan eylemlerini yazdığına inanmak.
C
İnsanın akıllı ve irade sahibi olduğunu savunmak.
D
İslam’ın beş esasından birini benimsemek.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön