7.Sınıf 1. Ünite Melek ve Ahiret İnancı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Nurdan yaratılmış olan ve gözle görülmeyen varlıklara ne denir?

 

A
Melek
B
İnsan
C
Cin
D
Şeytan
Soru 2
İslam inancına göre dünya hayatını sona erdirecek olan, tüm canlıların öldüğü ve evrenin düzeninin bozulacağı büyük olaya ne denir?

 

A
Sırat
B
Mahşer
C
Mizan
D
Kıyamet
Soru 3
“Sizi sürekli gözetleyen ve Allah katında çok değerli olan yazıcılar vardır; yaptığınız her şeyi onlar bilir. ” ayetinde söz konusu edilen melekler gurubu aşağıdakilerden hangisidir.

 

A
Münker Nekir
B
Kiramen Kâtibin
C
Azrail
D
Mikail
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?

 

A
Cinsiyetleri yoktur.
B
Günah işlemezler
C
Ateşten yaratılmışlardır.
D
Yeme içmeleri yoktur.
Soru 5
Aşağıda meleklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A
Melekler, Allah’ın emrettiği şeyleri yerine getirirler.
B
Melekler iyilik ve güzelliğin sembolüdürler.
C
Melekler iradesi olan varlıklardır. Bu nedenle günah işleyebilirler
D
Melekler insanı sürekli iyiye, güzele, doğru olana yönlendirirler.
Soru 6
Aşağıda şeytan (İblis) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 

A
Melek iken Allah’a karşı geldiği için Şeytan olmuştur.
B
İnsanları iyi olana yönlendirir.
C
Ateşten yaratılmıştır.
D
Her insanı kontrolü altına alır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi insanların batıl inançlara yönelme sebeplerinden biri değildir?

 

A
Dini eğitimin yetersiz olması
B
Dini öğrenme isteği
C
Gelecek hakkında bilgi edinme merakı
D
Gizemli olan şeylere duyulan ilgi
Soru 8
“ Onlar Allah’ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler; ne emredilirse onu hemen yaparlar.” ayetinde sözü edilenler aşağıdakilerden hangisidir.

 

A
İnsanlar
B
Geçmişte yaşamış toplumlar
C
Cinler
D
Melekler
Soru 9
İnsanların dünya yaşamında iyilik (sevap) ve kötülüklerini (günah) yazmakla görevli meleklerin adı nedir?

 

A
Münker ve Nekir
B
Cebrâîl
C
Kirâmen Kâtibîn
D
Hafaza melekleri
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de adı geçen dört büyük melekten biri değildir?

 

A
Mikâîl
B
Rıdvân
C
Azrâîl
D
Cebrâîl
Soru 11
İslam’ın ahret inancıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A
Ölümden sonra tekrar dirilmeye ba’s denir.
B
İnsana hayat veren ruh öldükten sonra başka bir varlığa geçer.
C
Mizan, amellerin ölçülmesiyle ilgili bir terimdir.
D
Dünya hayatını sona erdirecek olan büyük olaya kıyamet denir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerinden biri değildir?

 

A
İnatçı ve nankördür.
B
İnsanları doğru yoldan uzaklaştırmaya çalışır.
C
İnsanda boş kuruntular uyandırır.
D
Meleklere kötülük yaptırmaya çalışır.
Soru 13
“Kim en küçük bir hayır yapmış ise onun karşılığını görür, Kim de en küçük bir kötülük işlemiş ise onun karşılığını görür.” ayeti, Allah’ın hangi özelliğiyle doğrudan ilişkilidir?

 

A
Yaratıcı olması
B
Bilgisinin sonsuz olması
C
Adaletli olması
D
Merhametli olması
Soru 14
Varlıklar âlemi somut ve soyut olmak üzere iki kısma ayrılır. Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır?

 

A
Bitki
B
Şeytan
C
Hayvan
D
İnsan
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının insana sağladığı yararlardan biri değildir?

 

A
Kötülük yapmadan alıkoyması
B
Bencil duygularını kırması
C
İnsanı boş yere korkutması
D
İyilik yapmaya özendirmesi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi toplumda yaygın olan batıl inançlardan biri değildir?

 

A
Falcılık
B
Ruh çağırma
C
Sihir ve Büyü
D
Tuvalete sol ayakla girmek
Soru 17
İslam inancına göre ölümle başlayıp tekrar dirilme anına kadar geçen devreye ne denir?

 

A
Ecel
B
Kabir Hayatı
C
Ahiret
D
Mahşer
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının insana sağladığı faydalardan biri değildir?

 

A
Kötülük yapmadan alıkoyması
B
Yalan söylemeyi özendirmesi
C
İyilik yapmayı teşvik etmesi
D
Bencil duyguları kırması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, dünya ve ahiret arasındaki ilişkiyi İslam dinine göre açıklamaz?

 

A
Ölüm ebedi yolculuğa başlangıç noktasıdır.
B
Dünya ve ahiret birbirini tamamlar.
C
Yaşam yalnızca bu dünyadadır; ölümle herşey biter.
D
Ahireti kazanmak, dünyadaki hazırlığımıza bağlıdır.
Soru 20
İslam dinine göre, dünya ve ahiret hayatı arasındaki bağlantı, aşağıdaki atasözlerinden hangisinde açıklanmıştır?

 

A
Bugünün işini yarına bırakma.
B
Damlaya damlaya göl olur.
C
Ne ekersen, onu biçersin.
D
Gülme komşuna gelir başına.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön