7.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisiduyu organlarımızdan biridir?

A
böbrek
B
kalp
C
göz
D
beyin
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi göz kusurlarından değildir?

A
miyop
B
iris
C
hipermetrop
D
daltonizm
Soru 3
Hangi bezden salgılanan hormon kemiklerin uzamasını sağlar?

A
hipofiz
B
troit
C
pankreas
D
epifiz
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi gözün ağ tabakasında bulunur?

A
iris-kornea
B
kornea-sarıbenek
C
iris-kör nokta
D
sarıbenek-kör nokta
Soru 5
Duyu ,hareket ve zeka merkezleri ile görevli organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
omurilik
B
kalp
C
beyin
D
beyincik
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık birimlerinden biri değildir?

A
fahrenheit
B
celcius
C
kelvin
D
joule
Soru 7
Kapalı kaplardaki gazların basınçlarını ölçen araçlara ne denir?

A
Barometre
B
Termometre
C
Manometre
D
Kalorimetre
Soru 8
Bir kaptaki sıvının basıncı aşağıdaki etkenlerden hangisine bağlı değildir?

A
Kabın şekline
B
Yerin çekim şiddetine
C
Sıvının yoğunluğuna
D
Sıvının derinliğine
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklük değildir?

A
Hız
B
Kuvvet
C
Ağırlık
D
Kütle
Soru 10
Bir sıvının elektrik akımını iletmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Moleküler yapıda olması
B
İyonlar içermesi
C
Homojen olması
D
Heterojen olması
Soru 11
Kütle numarası 40, proton sayısı 25 olan atomun nötron sayısı kaçtır?

A
15
B
25
C
40
D
65
Soru 12
Proton sayısı 20, elektron sayısı 23 olan atomun yükü kaçtır?

A
-3
B
+3
C
0
D
43
Soru 13
+2 yüklü iyon için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?

A
Proton sayısı elektron sayısından 2 fazladır.
B
Proton sayısı elektron sayısından 2 eksiktir.
C
Proton sayısı nötron sayısından 2 fazladır.
D
Proton sayısı nötron sayısından 2 eksiktir.
Soru 14
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Miyop göz kusuru olan insanlar yakını net göremezler
B
Astigmatik göz kusuru değildir
C
Renk körlüğü kalıtsal bir hastalıktır
D
Hipermetrop göz kusuru olan insanlar uzağı net göremezler
Soru 15
Basit makinelerin sağladığı yararlara ilişkin aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?

A
Sadece iş yapma kolaylığı sağlaması
B
Sadece yoldan kazanç sağlaması
C
İşten kazanç sağlaması
D
Hem yoldan , hem kuvvetten kazanç sağlaması
Soru 16
Basit makineler;

I. İş kolaylığı sağlar

II. Yoldan kayıp kuvvetten kazaç vardır

III. P yükünü F kuvveti ile dengelemek için kullanılır

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

A
I
B
I-II
C
II-III
D
I-II-III
Soru 17
Kaynama noktaları faklı sıvıları birbirinden ayırmak için kullanılan ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mıknatıslanma
B
Öz kütle
C
Eleme
D
Damıtma
Soru 18
Demir tozu ve talaşı ayırmak için aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılmalıdır?

A
Mıknatıslanma
B
Çözünürlük
C
Damıtma
D
Eleme
Soru 19
Potasyum ve Altın elementlerinin sembolleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
K-Au
B
K-Al
C
P-Au
D
P-Al
Soru 20
Nötr bir atom için aşağıda verilen yargılardan hangisi her zaman doğrudur?

A
Nötron sayısı proton sayısına eşittir.
B
Proton sayısı elektron sayısına eşittir.
C
Proton sayısı elektron sayısından fazladır.
D
Elektron sayısı proton sayısından fazladır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön