7.Sınıf 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir?

A
Alkol ve su karışımı
B
Toprak ve su karışımı
C
Şekerli su
D
Tuzlu su
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir değişmedir?

A
Sütün ekşimesi
B
Kömürün yanması
C
Şekerin ısıtıldığında kömürleşmesi
D
Tuzun suda erimesi
Soru 3
Nötr olan bir atom,dışardan elektron kazanırsa,elektrik yükü bakımından nasıl olur?

A
Sıfır değerlikli
B
Pozitif elektrik yüklü
C
Negatif elektrik yüklü
D
Elektrik yükü değişmez
Soru 4
Çekirdekte bulunan proton ve nötronların toplamı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Proton sayısını verir.
B
Elektron sayısını verir.
C
Kütle numarasını verir.
D
Atom numarasını verir.
Soru 5
Atomun yapısında yer alan yüksüz tanecik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çekirdek
B
Proton
C
Elektron
D
Nötron
Soru 6
Çekirdeğinde 13 protonu bulunan atomun atom numarası kaçtır?

A
3
B
13
C
16
D
20
Soru 7
Bir maddenin başka bir madde içinde çözünmesiyle oluşan homojen karışımlara ne denir?

A
Çözücü
B
Çözünen
C
Karışım
D
Çözelti
Soru 8
Bir cisme 6N ve 7N ‘luk iki kuvvet etki ederse bu cisme etki eden net kuvvet aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olamaz?

A
1N
B
7N
C
13N
D
14N
Soru 9
Kuvvet aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

A
Kalorimetre
B
Eşit Kollu Terazi
C
Dinamometre
D
Manometre
Soru 10
İki veya daha fazla metalin oluşturduğu homojen karışımlara ne denir?

A
Alaşım
B
Çözelti
C
Damıtma
D
Elektroliz
Soru 11
Direnç birimi ohm’un eşdeğerini aşağıdakilerden hangisi ifade eder ?

A
Volt / Amper
B
Volt / Amper
C
Amper x Volt
D
Amper x Volt
Soru 12
+8 ve -4 elektrik yüklü özdeş K ve L küreleri birbirine dokundurulup ayrılıyor. Buna göre kürelerin yük cinsleri ve miktarları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
+1, +1
B
+1, -1
C
-2 ,-2
D
+2 , +2
Soru 13
Kütleleri ve süratleri eşit olan cisimlerin hangi enerjileri kesinlikle eşittir?

A
Isı
B
Kinetik
C
Potansiyel
D
Mekanik
Soru 14
Atom numarası 12 olan magnezyum elementinin elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
2, 8, 1
B
2, 8, 2
C
2, 8, 3
D
2, 10 ,2
Soru 15
Göz ve görme olayıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Görüntü sarı benekte oluşur.
B
Oluşan görüntü terstir.
C
Göz merceğimiz kalın kenarlıdır.
D
Işık saydam tabakada kırılarak merceğe gelir.
Soru 16
Basit makineler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
İşten kazanç sağlayabilir
B
Kuvvetten kazanç sağlayabilir.
C
İş yapma kolaylığı sağlar.
D
Yoldan kazanç sağlayabilir.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi sıvı - gaz çözeltisidir?

A
Gazoz
B
Şerbet
C
Süt
D
Çay
Soru 18
Hazırlanılan şekerli su çözeltisini seyreltik hale getirmek için hangisi yapılmalıdır?

A
Çözeltiyi ısıtmalıdır.
B
Çözeltiye su eklemelidir.
C
Çözeltiyi karıştırmalıdır.
D
Çözeltiye şeker eklemelidir
Soru 19
I. Ağız

II. Mide

III.İnce bağırsak

IV. Kalın bağırsak

Yukarıda verilen organlardan hangilerinde mekanik ya da kimyasal sindirim gerçekleşmez?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I, IV
D
II,III,IV
Soru 20
Aşağıda verilen göz kusurlarından hangisinin tedavisinde gözlük kullanılamaz?

A
Miyop
B
Astigmatizm
C
Hipermetrop
D
Katarakt
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön