7.Sınıf 6.Ünite İnsan ve Çevre Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki canlılardan hangisinin habitatı doğru verilmiştir?

 

A
Penguen -> Çöl
B
Kaktüs -> Çöl
C
Yılan ->Kutup
D
Deve -> Kutup
Soru 2
Bir yaşam ortamında bulunan aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

 

A
Çevre
B
Tür
C
Habitat
D
Popülasyon
Soru 3
Bir bölgede bulunan bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği ve sayısı biyolojik çeşitliliği ifade eder. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde biyolojik çeşitliliği arttıran etkenler bir arada verilmiştir?

 

A
Asit yağmurları – orman yangınları
B
Nesli tükenmekte olan canlıların korunması – asit yağmurları
C
Tarımda gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi – orman yangınları
D
Bilinçli avlanma – nesli tükenmekte olan canlıların korunması
Soru 4
Fosil yakıtların aşırı tüketimi hangisine neden olmaz?

 

A
Bitki çeşitliliği azalır.
B
Balık türleri artar.
C
İklimler değişir.
D
Solunum yolu hastalıkları artar.
Soru 5
Bir çevrede bulunan canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu sisteme ne ad verilir ?

 

A
Habitat
B
Tür
C
Ekoloji
D
Ekosistem
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi popülasyondur?

 

A
Karadeniz’deki hamsiler
B
Ankara’daki küçük baş hayvanlar
C
Van gölündeki balıklar
D
Akdeniz’in bitki örtüsü
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ekosistemdir?

 

A
Konya ovasındaki buğdaylar
B
Konya ovası ve tüm canlıları
C
Konya ovasında yaşayan bir köstebek
D
Konya ovasındaki bitkiler ve hayvanlar
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?

 

A
Tarım ilaçları
B
Termik santraller
C
Fosil yakıtlar
D
Egzoz gazları
Soru 9
Aşağıdaki canlılardan hangisi organik maddeleri parçalayarak beslenir?

 

A
Ayrıştırıcılar
B
Etçiller
C
Bitkiler
D
Otçullar
Soru 10
          Yukarıda verilen fotoğrafl arın ifade ettiği kavramlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

 

A
Popülasyon, ekosistem, tür
B
Ekosistem, popülasyon, habitat
C
Popülasyon, tür, habitat
D
Tür, ekosistem, habitat
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinin ülkemizde nesli tükenmek üzeredir?

 

A
Akdeniz foku
B
Asya fili
C
Kunduz
D
Yaban öküzü
Soru 12
. Kuzey kutbu yakınlarında yer alır. . Toprağın alt tabakası yıl boyunca dondur. . Yazlar kısa ve serindir. Yukarıdaki özellikler hangi ekosisteme aittir?

 

A
Tundra
B
Orman
C
Çayır
D
Çöl
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinin yaydığı radyasyon çevreye daha çok zarar verir?

 

A
Nükleer kaza
B
Bilgisayar
C
Mikrodalga fırın
D
Güneş
Soru 14
Aşağıda bazı canlıların habitatı verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Palmiye - yağmur ormanı II. Fare - çöl III. Yunus - deniz

 

A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız I
Soru 15
          Yanda bir besin zincirinde yer alan canlılar gösterilmiştir. Buna göre hangi canlıların azalması, salyangoz sayısının artışına neden olabilir?

 

A
kertenkele, kartal
B
kuş, kartal
C
tırtıl, kuş
D
kuş, ot
Soru 16
I. Orman tahribini önlemek II. İnsanları bilinçlendirmek III.Milli parklar oluşturmak Yukarıdakilerden hangisi doğal hayatı korumak için yapılması gerekenlerdendir?

 

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır?

 

A
Kömür
B
Odun
C
Petrol
D
Rüzğar enerjisi
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi sera gazlardan değildir?

 

A
Azotdioksit
B
Kükürtdioksit
C
Oksijen
D
Karbondioksit
Soru 19
Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi küresel ısınmaya neden olur?

 

A
Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun artması
B
Canlı türlerinin sayısının azalması
C
Atmosferdeki kükürtdioksidin yağmurla birlikte yeryüzüne inmesi
D
Fabrikaların en verimli topraklar üzerine kurulması
Soru 20
Canlı çeşitliliği hangi ekosistemde en fazladır?

 

A
Tropikal yağmur ormanları
B
Step
C
Yaprak döken ağaç ormanları
D
Tundra
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön