TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi hücreleri çepeçevre saran canlı, esnek ve seçici geçirgen bir yapıya sahiptir?

A
Çekirdek
B
Sitoplazma
C
Kromozom
D
Hücre zarı
Soru 2
Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl adlandırılır?

A
Atom tepkimesi
B
Moleküler tepkime
C
Kara delik
D
Çekirdek tepkimesi
Soru 3
Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

A
DNA
B
Lizozom
C
Sentriyol
D
Endoplazmik retikulum
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını veya farklı uydu ve gezegenlerden elde edilen örnek maddeleri Dünya’ya ulaştıran teknolojidir?

A
Mekik teknolojisi
B
Uzay teknolojisi
C
Roket teknolojisi
D
Uydu teknolojisi
Soru 5
Canlılık özelliği gösteren ve canlıların en küçük yapı birimi olarak adlandırılan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doku
B
Molekül
C
Sistem
D
Hücre
Soru 6
Tüm hücreler kaç bölümden oluşur?    

 

A
3
B
2
C
1
D
4
Soru 7
Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir?

A
Ribozom
B
Mitokondri
C
Lizozom
D
Golgi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Televizyon, radyo, telefon gibi iletişim araçlarını kullanmak için, meteorolojik olayları gözlemlemek için, uzaydaki gök cisimlerini incelemek için ve askeri operasyonlarda istihbarat toplamak için casus kullanılır?

A
Teleskop
B
Füze
C
Uydu
D
Roket
Soru 9
Hücreye şeklini veren ve süzgeç görevi yapan hücre bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sitoplazma
B
Hücre zarı
C
Koful
D
Çekirdek
Soru 10
Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir?

A
Galaksi tozu
B
Bulutsu
C
Yengeç bulutu
D
Nova
Soru 11
Kalıtım özelliklerini taşıyan ve hücreyi yöneten hücrenin hangi bölümüdür?

A
Koful
B
Hücre zarı
C
Çekirdek
D
Sitoplazma
Soru 12
Uzay teknolojisi sayesinde aşağıdakilerden hangisi geliştirilmemiştir?

A
Uzayda araştırma yapmak için uzay istasyonları.
B
Gezegenlerin çok önemli görüntülerini çeken uzay sondası.
C
Haberleşme amaçlı kullanılan yapay uydular.
D
Uzay seyahatleri ve uyduları yörüngelere oturtmak için uzay gemileri.
Soru 13
Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yıldızların doğduğunu görmek, ölümünü görmekten çok daha kolaydır.
B
Yıldızların doğduğu, evrim geçirdiği, sonra da yok olduğu bilinmektedir.
C
Yıldızların ölümü, hesaplarla izlenebilen bir olaydır.
D
Yıldızların oluşum kuramını açığa kavuşturabilecek gözlemler çok azdır.
Soru 14
Uzay çalışmaları sonucunda teknolojide yeni buluşlar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu buluşlardan birisi değildir?

A
Diş teli, alüminyum folyo
B
Dijital saatler
C
Uçak
D
Streç film
Soru 15
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yer atmosferinin dışına çıkılarak daha sağlıklı gözlemler yapılabilir.
B
Yer atmosferi, yıldızlardan gelen ışığın bir kısmını soğurmakta, yıldız ışığının titreşim yapıyor gibi gözükmesine neden olmaktadır.
C
İnsanlar tarafından belli bir amaç için tasarlanan ve bir gezegenin yörüngesine oturtulan araçlara uzay mekiği denir.
D
Teknoloji ise uzay çalışmalarını ilerletmiştir. Teknoloji ürünü olan insansız uzay araçları gibi birçok ürün bunu sağlamıştır.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Yıldızlar, soğuk bir molekül bulutunun kendi ağırlığı ile parçalanması sonucu oluşurlar.
B
Bir molekül bulutunun parçalanması sonucu sadece bir yıldız oluşur.
C
Büyük bir molekül bulutu, Güneş kütlesinin yaklaşık 1 milyon katına eşit bir kütleye sahiptir.
D
Galaksimizde, her yıl, 30-40 yıldızın doğduğu tahmin edilmektedir.
Soru 17
Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir?

A
Süpernovalar
B
Nova
C
Yengeç bulutu
D
Kara delik
Soru 18
Hayvan hücresinde bulunmayıp bitki hücresinde bulunan ve hücreyi dış etkilerden koruyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çekirdek
B
Hücre zarı
C
Hücre duvarı
D
Klorofil
Soru 19
Hücrede beslenme, solunum, boşaltım gibi olayların gerçekleştiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çekirdek
B
Koful
C
Hücre zarı
D
Sitoplazma
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin bölümlerinden birisi değildir?

A
Çekirdek
B
Hücre duvarı
C
Kromozom
D
Sitoplazma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön