TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Sinir sistemi ve kemik gelişimi için önemlidir. Havai fişeklerde, kibritlerde ve suni gübre yapımında kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A
Fosfor (P)
B
Kükürt (S)
C
Silisyum (Si)
D
Alüminyum (Al)
Soru 2
Aşağıdaki karışımları ayırma işlemlerinden hangisinde sıvıların kaynama noktaları farkından yararlanılır?

A
Buharlaştırma
B
Damıtma
C
Süzme
D
Eleme
Soru 3
Yer çekimi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Cisimlere etki eden kuvvetlerin dinamometre ile ölçülür.
B
Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir.
C
Dünya, yeryüzündeki bütün varlıklara itme kuvveti uygular.
D
Yer çekim kuvveti Dünya’nın her yerinde, yerin merkezine doğrudur.
Soru 4
Aşağıdaki karışımları ayırma yöntemlerinin hangisinde kaynama noktası düşük olan sıvı daha önce buharlaşarak kaptan ayrılır ve yoğunlaştırılarak başka bir kapta toplanır. Böylece karışımlar birbirinden ayrılmış olur?

A
Damıtma
B
Buharlaştırma
C
Eleme
D
Süzme
Soru 5
“Tüm canlıların yaşam kaynağıdır. Vücuttaki metabolik olayların yanı sıra sindirim, boşaltım gibi faaliyetlerin de düzenli yürümesi için gereklidir. Aynı zamanda çok iyi bir çözücüdür.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A
Sodyum Klorür (NaCl)
B
Su (H2O)
C
Amonyak (NH3)
D
Hidroklorik Asit (HCI)
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Dünya, yeryüzündeki tüm varlıklara itme kuvveti uygular.
B
Cisimlerin yere düşmesi onlara bir hacmin etki ettiğini gösterir.
C
Ağırlık bir hacimdir.
D
Kütle Ve Ağırlık Farklı Kavramlardır.
Soru 7
“Halk arasında tuz ruhu olarak bilinen kuvvetli bir asittir. Yüzey temizleyici olarak ev temizliğinde de kullanılır. Cilde ve kumaşa temas ettirilmemelidir. Günümüzde demir-çelik sanayisinden gıda sektörüne kadar birçok alanda kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A
Su (H2O)
B
Amonyak (NH3)
C
Hidroklorik Asit (HCI)
D
Sodyum Klorür (NaCl)
Soru 8
Hücrelerin kendilerine özgü organelleri üretebilmesi için gerekli bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?

A
Mitokondri
B
Lizozom
C
Golgi Cisimciği
D
DNA
Soru 9
“Maddelerin atom, iyon veya molekül büyüklüğünde dağıldığı ortama ………… ; atom, iyon veya molekül büyüklüğünde dağılan maddeye de …………….. denir. “ Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Çözücü – Çözünen
B
Element – Karışım
C
Karışım – Bileşik
D
Bileşik – Çözelti
Soru 10
Alaşım’ın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Demir içeren sıvı çözeltiler.
B
Metal karışımı içeren element çözeltileri.
C
Metal içeren katı çözeltiler.
D
Demir karışımı içeren bütün çözeltiler.
Soru 11
Aşağıda verilenlerin hangisinin yapısında hücre bulunmaz?

A
Kartal
B
Nane
C
Şeker
D
Elma
Soru 12
Yoğunlukları birbirinden farklı sıvı-sıvı karışımları ayırmak için kullanılan yöntemdir. Karışımlarda yoğunluğu büyük olan altta, yoğunluğu küçük olan üstte olup birbiri içerisinde çözünmemiş durumdadırlar. Yoğunlukları birbirinden farklı sıvı-sıvı karışımlarını ayırırken ayırma hunisi kullanılır. Ayırma hunisinin musluğu açılır ve iki sıvının birleşme çizgisine kadar alttaki sıvı boşaltılır ve musluk kapatılır. Böylece iki sıvı birbirinden ayrılmış olur.” Yukarıdaki yöntemle aşağıdaki karışımlardan hangisi ayrılır?

A
Ham petrol
B
Tuzlu su
C
Zeytinyağlı su
D
Deniz suyu
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Bir sıvı madde içinde çözünmüş başka bir katı maddeyi çözeltiden ayırmak için kullanılan yöntemdir?

A
Süzme
B
Damıtma
C
Buharlaştırma
D
Eleme
Soru 14
Ağırlığın birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Newton
B
Hertz
C
Ohm
D
Viskozite
Soru 15
“Doğada en çok bulunan elementlerden biridir. Camın ham maddesini oluşturur. Ayrıca yapısında bu element bulunan kum ve kil, yapı malzemelerinde kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A
Fosfor (P)
B
Silisyum (Si)
C
Kükürt (S)
D
Alüminyum (Al)
Soru 16
“İşlenmesi kolay bir element olup elektronik sanayinde yaygın olarak kullanılır. Bunun dışında mutfak araç ve gereçlerinde, metal içecek kutularının yapımında kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A
Fosfor (P)
B
Alüminyum (Al)
C
Kükürt (S)
D
Silisyum (Si)
Soru 17
Atomu oluşturan parçacıklardan hangisi +” yüklüdür?

A
Proton
B
Katman
C
Elektron
D
Nötron
Soru 18

I- Atıklar atıklara özel olan araçlar ile toplanır.

II- Farklı özelliklere sahip atıklar ayrı ayrı toplanır.

III-Toplanan atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderilir.

Atık maddelerin geri dönüştürme sürecinde yukarıdakilerin sıralanışı nasıl olur?

A
II – III – I
B
II – I – III
C
I – II – III
D
I – III – II
Soru 19
Kütle ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Bir cismin kütlesi bulunduğu yere göre değişir.
B
Kütle değişmeyen madde miktarıdır.
C
Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür.
D
Birimi kilogramdır.
Soru 20
Aynı yapı ve görevdeki hücreler birleşerek hangi yapıyı oluşturmaktadır?

A
Hücreler
B
Dokular
C
Organlar
D
Sistemler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön