TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Gümüşümsü renkte olup yumuşak özelliktedir. Seramik, cam ve pil üretiminde kullanılır. Lityum katkılı ilaçlar psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?

A
Helyum (He)
B
Hidrojen (H)
C
Lityum (Li)
D
Berilyum (Be)
Soru 2
“Renksiz ve kokusuz olan bir gaz elementidir. Ampullerde ve floresan tüplerinde kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A
Argon (Ar)
B
Klor (Cl)
C
Altın (Au)
D
Gümüş (Ag)
Soru 3
Aşağıdaki yöntemlerden hangisi bazı katı-sıvı karışımları birbirinden ayırmak için kullanılır?

A
eritme
B
Yüzdürme
C
Damıtma
D
Dinlendirme
Soru 4

I.Havaya doğru atılan top.

II. Yokuştan aşağı doğru yuvarlanan top.

III. Balkondan aşağı doğru atılan top.

Yukarıda verilenlerden hangisinde kinetik enerji artmaktadır? (Ortam sürtünmesiz bir haldedir.)  

 

A
I ve III
B
I – II – III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 5
Aşağıdaki parçacıklardan hangileri atomun çekirdeğinde bulunur?

A
katman-elektron
B
elektron-proton
C
nötron-proton
D
nötron-elektron
Soru 6

I. Ekonomi

II. Doğal kaynaklar

III. Çevre

Atıkların geri dönüştürülmesinde yukarıda verilenlerden hangilerine olumlu bir etkisi vardır?

A
I – II – III
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 7
Bir bisikletin ağırlığı 30 kg dir. Bisikletin sürati ise 10 km/s dir. Bu bisikletin kinetik enerjisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
100
B
1/3
C
3
D
300
Soru 8
Elektronların dönme hareketini gerçekleştirdiği hacimli bölgelere ne denir?

A
Molekül
B
Katman
C
Yörünge
D
Çekirdek
Soru 9
“Halk arasında tuz ruhu olarak bilinen kuvvetli bir asittir. Yüzey temizleyici olarak ev temizliğinde de kullanılır. Cilde ve kumaşa temas ettirilmemelidir. Günümüzde demir-çelik sanayisinden gıda sektörüne kadar birçok alanda kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A
Sodyum Klorür (NaCl)
B
Hidroklorik Asit (HCI)
C
Amonyak (NH3)
D
Su (H2O)
Soru 10
Potansiyel enerji ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Esnek cisimlerde, esneklik potansiyel enerjisi bulunur.
B
Belirli yükseklikte bulunan cisimler, yer çekimi kuvvetinin etkisi ile çekim potansiyel enerjisine sahip olur.
C
Cisimlerin sahip oldukları çekim potansiyel enerjisi yükseklik arttıkça azalır.
D
Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjidir.
Soru 11
Yoğunlukları birbirinden farklı sıvı-sıvı karışımları ayırmak için kullanılan yöntemdir. Karışımlarda yoğunluğu büyük olan altta, yoğunluğu küçük olan üstte olup birbiri içerisinde çözünmemiş durumdadırlar. Yoğunlukları birbirinden farklı sıvı-sıvı karışımlarını ayırırken ayırma hunisi kullanılır. Ayırma hunisinin musluğu açılır ve iki sıvının birleşme çizgisine kadar alttaki sıvı boşaltılır ve musluk kapatılır. Böylece iki sıvı birbirinden ayrılmış olur.” Yukarıdaki yöntemle aşağıdaki karışımlardan hangisi ayrılır?

A
Tuzlu su
B
Deniz suyu
C
Ham petrol
D
Zeytinyağlı su
Soru 12
“Renksiz, keskin kokulu bir gazdır. Oldukça zehirlidir. Sanayide soğutucu madde olarak kullanılır. Yüzey temizlik malzemesi olarak kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A
Sodyum Klorür (NaCl)
B
Hidroklorik Asit (HCI)
C
Amonyak (NH3)
D
Su (H2O)
Soru 13
“Yer altı suları, kirliliğin söz konusu olmadığı durumlarda çoğunlukla temiz olur. Doğanın milyonlarca yıldır suyu arıtmak için kendine özgü yöntemleri vardır. “ Aşağıda verilenlerden hangisi bu yöntemlerden birisi değildir?

A
Kaya ve toprak katmanları, süzgeç gibi davranarak birçok yabancı madde ve bakteriyi tutar.
B
Sudaki canlılık etkinlikleri sayesinde oluşan oksijen de ölmüş canlıların parçalanmasını sağlar.
C
Suyun içerisinde bulunan canlalar suyun temiz kalmasında önemli bir rol oynar.
D
Suyun içindeki kimyasal maddeler, su yosunları tarafından tutulur ve su yumuşatılır.
Soru 14
Atomu oluşturan parçacıklardan hangisi -” yüklüdür?

A
Proton
B
Elektron
C
Katman
D
Nötron
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi geri dönüşümün faydalarından olan doğal kaynakların korunmasına bir örnektir?

A
Ham madde kullanımı azalır.
B
Doğaya atılan atıklar azalır.
C
Geri dönüşüm ile oluşan atık miktarı azalır.
D
Orman ve su yatakları daha az zarar görür.
Soru 16
Aşağıda verilen işlemlerin hangisi gerçekleşirse potansiyel enerji gerçekleşmiş olur?

A
Koşarak top oynayan çocuğun.
B
Denizdeki dalgalar.
C
Elmanın dalından koparak yere düşmesi.
D
Esen rüzgarın.
Soru 17
“Isı ve elektrik iletkenliği yüksektir. Doğada az miktarda olduğundan değerli bir elementtir. Elektronik devre elemanlarının yapımında, uzay uydularında, takı ve süs eşyası yapımında kullanılır.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A
Altın (Au)
B
Gümüş (Ag)
C
Klor (Cl)
D
Argon (Ar)
Soru 18

I. Enerji, kısaca iş yapabilme yeteneğidir.

II. Bir iş yapılıyorsa mutlaka enerji harcanıyordur.

III. Enerji harcanması, iş yapıldığı anlamına gelir.

Enerji ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
I –II – III
D
I ve III
Soru 19
“Gaz halinde bulunan bir element olup erime sıcaklığı en düşük maddedir. Atmosferimizde çok az miktarda bulunur. Renksizdir. Yoğunluğu havadan küçük olduğu için zeplinlerde kullanılır.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?

A
Berilyum (Be)
B
Lityum (Li)
C
Helyum (He)
D
Hidrojen (H)
Soru 20
“Zehirleyici özelliği olan bir elementtir. İçme sularının dezenfekte edilmesinde (klorlama) yaygın olarak kullanılır. Yemek tuzunun yapısında bulunur.”Paragrafta anlatılan element hangisidir?

A
Altın (Au)
B
Klor (Cl)
C
Gümüş (Ag)
D
Argon (Ar)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön